x

Fugt + skimmel = luftvejsproblem

Pressemeddelelse 8. september 2016

Ny PhD-afhandling påviser helbredsmæssige konsekvenser hos børn ved forekomst af synlig fugt og skimmel i klasselokaler og på børneværelser.

Gitte Juel Holst, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, har med sit ph.d.-projekt undersøgt sammenhængen mellem astma og allergi hos 330 skolebørn og indeklimaet, de befinder sig i.

Formålet har været at undersøge, om der er synlig fugt og skimmel i klasselokalerne og på børneværelserne, hvilke bakterier og svampe, der er, og om der er en sammenhængen mellem forekomsten af synlig fugt og skimmelsvamp og børnenes helbred.

Børn og indeklima

Sammenhæng mellem fugt og skimmel og børnenes helbred
Projektet fandt en høj forekomst af fugtproblemer i de undersøgte skoler. Samtidigt viste projektet, at en høj grad af synlig fugt og skimmel i skoleklasserne var associeret med en lavere lungefunktion og hvæsende vejrtrækning hos børnene.

Mens fugt og skimmel for en meget lille del af børnenes værelser så ud til at være et problem, var sagen en anden i de 21 klasselokaler. Hele 81 % ud af de 21 lokaler havde en moderat til høj grad af synlig fugt og skimmel.

”Vi bruger virkelig meget af vores tid indenfor, og det betyder meget for børnenes velbefindende, hvordan indeklimaet er. Tidligere har man fokuseret mere på skoleindholdet og ikke på luften, men med de undersøgelser, vi efterhånden har samlet sammen, tyder det på, at det er ved at være på tide, at vi tager det alvorligt, ” siger Gitte Juel Holst.

En indikator på dårligt indeklima
Projektet indikerer en markant sammenhæng mellem børnenes lungefunktion og fugt og skimmel i klasseværelset, men forskere ved stadig ikke, hvad der er årsag til, at børnene bliver syge.

”Det, vi ved, er, at når der er synlig fugt og skimmel, kan der være en øget forekomst af sporer i luften fra svampene. Vi måler eksponering og påvirkning samtidigt, så man kan ikke sige endeligt, at der er en sammenhæng, men man kan sige, at det tyder på det, og det falder i den grad i en sammenhæng, hvor tidligere studier har peget på det samme, ” pointerer Gitte Juel Holst.

Gitte Juel Holst understreger, at det kræver yderligere forskning og målinger, for at kunne forstå de dynamikker, der er mellem indemiljø, mikrober og beboere, for at opnå en bedre forståelse for, hvad der helt konkret forårsager helbredseffekter.

Henvisninger
Denne artikel er skrevet på baggrund af Gitte Juel Holsts ph.d.-afhandling ”Dampness and microbial exposure in relation to asthma and allergy in children and adults – An epidemiological approach” fra 2016.