x

30 mio. kr. fra Foreningen Realdania til bybevaring i Christiansfeld

Pressemeddelelse 18. april 2002

Brødremenigheden i den sønderjyske by, Christiansfeld modtager i dag 30 mio. kr. fra Foreningen Realdanmark. Pengene skal gå til første fase af renoveringen af den fredede bymidte.
 

Foreningen Realdanmark og Brødremenigheden i Christiansfeld er gået sammen i et partnerskab om at realisere det længe ønskede bybevaringsprojekt i Christiansfeld. Projektet følges af UNESCO, som har opført Christiansfeld på organisationens observationsliste med henblik på en eventuel optagelse på den prestigefyldte liste over verdens kulturskatte. Lykkes det, vil Christiansfeld følge Den Kinesiske Mur, Akropolis, Kronborg, Roskilde Domkirke og knap 700 andre bygningsværker mm., som indtil nu er optaget på den fornemme verdensarvsliste.

 

Foreningen Realdanmarks bevilling på 30 mio. kr. dækker i første omgang en fjerdedel af det anslåede samlede investeringsbehov. Pengene skal blandt andet bruges til udarbejde en helhedsplan med forslag til en langsigtet plan for bevaringen af byen. Derudover vil man gennemgå de enkelte bygninger. Det indebærer, at der vil blive foretaget en registrering dels af bygningernes tilstand, dels af deres historiske værdier.

For det tredje vil man opdele det samlede bybevaringsprojekt i enkeltstående restaureringsprojekter for hver bygning. En af de første restaureringer vil blive af Hotellet, som er et af de oprindelige huse, hvortil grundstenen blev nedlagt den 1. april 1773.

 

"Christiansfeld er en kulturhistorisk perle. Ikke alene i Danmark, men i hele Europa. Derfor ønsker vi med denne bevilling dels at sikre den historiske arv, dels at skabe nye kvaliteter til byen. Samtidig er Christiansfeldscentret, som vi vil oprette i tilknytning til projektet, en enestående mulighed for at udbrede kendskabet til det gode håndværk og inspirere nutidens byplanlægning," siger adm. direktør i Foreningen Realdanmark, Flemming Borreskov.

 

Christiansfeldscentret skal fungere som det egentlige centrum for projektet. Centret, der vil være åbent for alle, skal danne ramme for udstilling og for uddannelse af håndværkere i de gamle håndværksdyder og færdigheder m.v. I centret bliver det muligt at følge hele renoveringsprocessen fra den første bygningsregistrering over specialuddannelse af lokale håndværkere til oplysning om byens historie.

 

"Christiansfeld er et af de tidligste eksempler i Danmark på en egentlig byplanmæssig helheds-tænkning. Brødremenigheden har løbende vedligeholdt bygningerne, men bykernen er præget af en begyndende nedslidning. Med Foreningens støtte kan vi iværksætte det bybevaringsprojekt, som kan være med til at redde bygningerne for eftertiden," siger pastor Jørgen Bøytler fra Brødremenigheden i Christiansfeld.

 

Christiansfeld blev grundlagt i 1773 af Brødremenigheden, som en del af det verdensomspændende herrnhutter-samfund. Christiansfeld regnes i dag for den smukkest bevarede af de gamle Brødremenighedsbyer i hele Europa, idet det oprindelige Christiansfeld er bevaret. Bygningerne står i dag, som da de blev opført for mere end 200 år siden.

 

For yderligere information kontakt:
Adm. direktør i Foreningen Realdanmark,
Flemming Borreskov, på telefon 70 11 66 66


Pastor Jørgen Bøytler, Brødremenigheden,
på telefon 74 56 14 20