x

Christiansfeld Bybevaring - indvielse

Pressemeddelelse 14. august 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Brødremenigheden i Christiansfeld: Torsdag den 17. august 2006 kl. 13.30 er der officiel indvielse af tre markante ejendomme beliggende centralt i den historiske by Christiansfeld. Ved samme lejlighed vil det også blive markeret, at Christiansfeld Kommune har gennemført en ny belægning på en strækning af Kongensgade.

De tre ejendomme er Spielwerg, Lindegade 23, Brødremenighedens Hotel, Lindegade 25 og endelig Prætoriustorvet. Alle ejendomme ejes af Brødremenigheden i Christiansfeld.

 

I begyndelsen af 2003 indgik Brødremenigheden og Realdania en partnerskabsaftale med henblik på at gennemføre et omfattende bybevaringsprojekt i den historiske bykerne i Christiansfeld. Projektet "Christiansfeld Bybevaring" gennemføres af en gruppe bestående af Brødremenigheden i Christiansfeld, Christiansfeld Kommune og Realdania.

 

Første fase af bybevaringsprojektet omfatter bl.a. renoveringen af Brødremenighedens Hotel og Spielwerg samt en omlægning og nyindretning af Prætoriustorvet. Som formidler af planer og resultater af bybevaringen er Christiansfeld Centret etableret. Centret er beliggende i Kongensgade 9 og besøges dagligt af mange mennesker. Yderligere er der på Museumsgade 6, der er beliggende ud til Prætoriustorvet, gennemført omfattende udvendige restaureringsarbejder ligesom der er skiftet tegltage på Lindegade 19 og 21.

 

Hotellet fra 1773 har gennemgået en gennemgribende renovering og fremstår i dag som et tidssvarende hotel med nyindrettede køkkenfaciliteter. Værelsesfløjen på 1. sal er nyindrettet med 7 hyggelige værelser og en stor suite, alle med tidssvarende toilet- og badefaciliteter.


Renoveringen af Hotellet beløber sig til kr. 26,7 mio.
Bygherre: Brødremenigheden i Christiansfeld
Bygherrerådgiver: Kuben Byfornyelse Danmark A/S, Århus
Totalrådgiver: Arkitekt MAA Jørgen Toft Jessens Tegnestue, Haderslev

 

Spielwerg, et tidligere handelshus, opført i 1778 og 1794, er en beboelsesejendom med butikserhverv i stueetagen. Ejendommen er gennemgribende renoveret med bl.a. istandsættelse af butikker og indretning af 3 nye boliger.
Renoveringen af Spielwerg beløber sig til kr. 13,3 mio.
Bygherre: Brødremenigheden i Christiansfeld
Bygherrerådgiver: Kuben Byfornyelse Danmark A/S, Århus
Totalrådgiver: Arkitekt MAA Jørgen Toft Jessens Tegnestue, Haderslev

 

Prætoriustorvet
Torvet ligger centralt i byen ved Hotellet, men er ikke en del af den oprindelige byplan. Torvet er nyindrettet med mulighed for såvel ophold som parkering. Al belægning på Torvet er nyanlagt og består af en knoldebrobelægning, granit chaussésten og bordurstensbånd.
Den samlede udgift til Torvet og Kongensgade udgør kr. 5,6 mio.
Bygherre: Brødremenigheden i Christiansfeld
Bygherrerådgiver: Kuben Byfornyelse Danmark A/S, Århus
Totalrådgiver: Schönherr Landskab

 

Kongensgade
I Kongensgade er der på en strækning fra Nørregade til Lindegade lagt ny brostensbelægning i overensstemmelse med den historiske bys oprindelige belægninger.
Bygherre: Christiansfeld Kommune

 

Realdania og Augustinus Fonden har med økonomisk støtte været med til at kunne realisere intentionerne i Christiansfeld Bybevaring. Augustinus Fonden har ydet 7 mio. kr. og Realdania har ydet 32,2 mio. kr. til første etape. Anden etape er under gennemførelse og støttes af Realdania med kr. 17 mio. og af Kulturarvsstyrelsen med kr. 1 mio. Tredje etape er under forberedelse.

 

Den officielle indvielse vil blive markeret med taler af adm. direktør Flemming Borreskov fra Realdania, Borgmester Jørgen From fra Christiansfeld Kommune og formand for styregruppen for Christiansfeld Bybevaring, pastor Jørgen Bøytler fra Brødremenigheden i Christiansfeld.  

 

Yderligere information
Pastor Jørgen Bøytler, Brødremenigheden, tlf.74 56 22 33
Bygherrerådgiver Tina Axelsen, Kuben Byfornyelse Danmark A/S, tlf. 89 33 69 37