x

Bybevaringsprojekt i Christiansfeld går ind til tredje og sidste omgang

Pressemeddelelse 18. juni 2008

Under overskriften ”Udvikling og Bevaring” bliver den afsluttende fase af det omfattende bybevaringsprojekt i Christiansfelds historiske bykerne nu igangsat. Bag den kommende fase, budgetteret til godt 90 mio.kr. – hvoraf Realdania støtter med 50 mio. kr. – står et partnerskab bestående af Brødremenigheden i Christiansfeld, Kolding Kommune og Realdania.

Christiansfeld er et af landets tidligste eksempler på en egentlig byplanmæssig helhedstænkning og betragtes som et unikt kulturmiljø af international historisk betydning i kraft af sin historie og uspolerede homogenitet. Christiansfeld fremstår i dag næsten som da bygningerne blev opført for mere end 200 år siden.

I 2002 igangsatte Realdania i partnerskab med Brødremenigheden i Christiansfeld og i samarbejde med daværende Christiansfeld Kommune den første fase i det storstilede bybevaringsprojekt. Siden er endnu en fase gennemført, og udover en lang række konkrete restaureringsarbejder, er der blevet lagt et overordnet strategisk perspektiv på byens udvikling. En helhedsplan sikrer Christiansfelds bygningsarv på længere sigt, så nye tiltag harmonerer med de langsigtede ønsker for byens udvikling og de historiske rammer.

Blandt hovedelementerne i den afsluttende fase, der nu går i gang, er udvikling og istandsættelse af den markante bageriejendom, så Christiansfelds berømte honningkager igen kan få en markant plads i bybilledet. Også ejendommen Lindegade 27 bliver restaureret og efterfølgende vil muligheden for at inddrage ejendommen som anneks for Hotellet blive undersøgt. Fokus vil desuden være rettet mod restaurering af en række øvrige ejendomme, ligesom en samlet indsats mod den overordnede facadekultur indgår i det afsluttende projekt. Endelig vil en videreførelse af Christiansfeldcentret være omfattet.

Den afsluttende fase af bybevaringsprojektet vil i følge planen blive gennemført i perioden 2008-2011. Herefter vil Christiansfeld være rustet til at bringe fortiden ind i fremtiden med respekt både for byens historiske kvaliteter og for byens borgere.

Bevaringen af Christiansfelds historiske bykerne bliver gennemført i et partnerskab bestående af Brødremenigheden i Christiansfeld, Kolding Kommune og Realdania.
Som en del af partnerskabsaftalen gennemfører Kolding Kommune parallelt og efterfølgende en såkaldt ”Fase 3-Byrum” med investering i fornyelse og opgradering af gader, pladser og udendørsarealer i den historiske bykerne i perioden 2010-2023. 

”De første faser i bybevaringsprojektet i Christiansfeld har allerede bragt byen ind i en positiv udvikling. Vi er derfor glade for at kunne bidrage til færdiggørelsen af dette udviklings- og bevaringsprojekt – og på den måde medvirke til at bringe denne fantastiske, historiske bykerne ind i fremtiden,” siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania, og fortsætter ”Vi ser stor demonstrationsværdi i delprojekterne og i det samlede initiativ på mange niveauer, lige fra overordnet bybevaring over udvikling af nye anvendelser af historiske ejendomme til mønsterværdigt restaureringshåndværk.”

”Med baggrund i de resultater, der er opnået igennem de to første faser af udviklings- og bevaringsprojektet, er det en glæde, at det nu bliver muligt at fortsætte med arbejdet. Forventningen er, at gennemførelsen af den sidste fase vil sikre, at byen bevares både historisk og fremadrettet, samtidig med, at udviklings- og bevaringsprojektet som helhed kan virke inspirerende for andre, der tager vare på kulturarv. Det er altså med stor glæde, at Brødremenigheden fortsætter samarbejdet med Realdania og i øvrigt med Kolding Kommune.” siger formand for styregruppen pastor Jørgen Bøytler, Brødremenigheden.

”På kommunens vegne er jeg meget glad og stolt over, at Realdania nu har bevilget yderligere 50 mio. kr. til det omfattende byfornyelses- og bybevaringsprojekt i Christiansfeld, således at den samlede bevilling kommer op på næsten 100 mio. kr.  Hertil kommer, at Kolding Byråd har besluttet at anvende godt 47 mio. kr. i perioden 2010-2023 til opretning og fornyelse af de offentlige byrum, i form af gader, torve og pladser i den historiske del af Christiansfeld,” siger Teknisk Direktør Hans-Jørgen Bøgesø, Kolding Kommune.

Læs mere om det historiske Christiansfeld og bybevaringsprojektets første faser her >>

Yderligere oplysninger 
Formand for styregruppen, pastor Jørgen Bøytler, Brødremenigheden, 40 36 14 20 
Teknisk Direktør Hans-Jørgen Bøgesø, Kolding Kommune, 75 50 15 00 
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, 70 11 66 66