x

Bybevaringsprojektet i Christiansfeld går nu ind i fase 2

Pressemeddelelse 1. marts 2005

Arbejdet med bevaring og udvikling af den historiske by Christiansfeld går nu ind i sin anden fase. Fonden Realdania har netop bevilget yderligere 17 mio. kr. til gennemførelsen af en række nye projekter under det samlede initiativ ”Christiansfeld Bybevaring”.

Christiansfeld er et af landets tidligste eksempler på en egentlig byplanmæssig helhedstænkning og betragtes som unik i kraft af sin historie og uspolerede homogenitet. Den historiske bykerne fremstår i dag næsten som da bygningerne blev opført for mere end 200 år siden.

Bybevaringsprojektet blev igangsat i efteråret 2002 ved indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Realdania og Brødremenigheden i Christiansfeld, som ejer størstedelen af de historiske bygninger i byen. Det samlede initiativ bliver varetaget af en styregruppe med repræsentanter for aftalens to parter samt Christiansfeld Kommune.

Projektet er Danmarks største privatfinansierede bybevaringsprojekt, hvor første fase nu nærmer sig sin afslutning med meget positive resultater. Første fase har bl.a. omfattet udarbejdelsen af en helhedsplan for bybevaringsprojektet samt en række udviklings- og restaurerings­arbejder på konkrete fredede ejendomme, eksempelvis Brødremenighedens hotel og den ene fløj af det såkaldte Spielwerg Kompleks. Desuden er det centralt placerede Prætoriustorv ved at blive renoveret og opgraderet til et moderne byrum.

Med anden fase bliver der igangsat flere nye delprojekter i Christiansfeld. Blandt de nye projekter kan nævnes de historiske haver i bykernen, hvor der skal udarbejdes en historisk redegørelse og udføres konkrete renoverings- og restaureringsarbejder. Desuden istandsættes endnu en række ejendomme i den historiske bykerne, heriblandt den anden fløj af Spielwerg Komplekset, der bl.a. indeholder det lokalhistoriske arkiv.

Desuden sikrer den anden fase færdiggørelse af de nuværende restaureringsarbejder samt den fortsatte drift af formidlingscentret ”Christiansfeldscentret”.

"Renoveringsprojektet er en vigtig støtte til vores bestræbelser for at bevare og sikre bygningerne og byrummene, som både er ramme om Brødremenighedens identitet og virke, men også af stor kulturhistorisk betydning for hele denne del af Danmark”, udtaler Brødremenighedens pastor Jørgen Bøytler, ”Samarbejdet omkring projektet mellem Fonden Realdania, Christiansfeld Kommune og Brødremenigheden, er et fremragende eksempel på, hvad der kan ske, når gode kræfter forenes."

”Det er en stor udfordring at bevare og udvikle Christiansfelds faste kulturarv, så den er sikret for kommende generationer. Første fase af bevaringsarbejdet har vist, at vi er godt på vej. Med anden fase af projektet fortsætter vi det store restaureringsarbejde samtidig med, at der nu foreligger en langsigtet helhedsplan for udviklingen af det historiske Christiansfeld”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

Yderligere oplysninger 

Christiansfeld - Museum | Kolding (museumkolding.dk)
Formand for styregruppen, pastor Jørgen Bøytler, Brødremenigheden, tlf. 74 56 22 33
Borgmester Jørgen From, Christiansfeld Kommune, tlf. 74 26 74 26
Projektleder Christian Andersen, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66