x

Fornyelse af Prætoriushuset i Christiansfeld

Pressemeddelelse 3. november 2004

Planerne for renoveringen og byfornyelsen af Prætoriustorvet i Christiansfeld præsenteres på et offentligt møde i dag, onsdag den 3. november. Renoveringen af Prætoriustorvet er det seneste af en række projekter, der udspringer af Christiansfeld Bybevaring – udført i partnerskab mellem Brødremenigheden i Christiansfeld og Fonden Realdania. Christiansfeld Kommune indgår i bybevaringsprojektets styregruppe og er i forbindelse med Prætoriustorvet også en direkte part i planlægningen, udførelsen og finansieringen.

Christiansfeld er et af landets tidligste eksempler på en egentlig byplanmæssig helhedstænkning, og byen fremstår i dag næsten som da bygningerne blev opført i årene omkring 1775. Prætoriustorvet ligger centralt placeret i byen, og idéen bag renoveringsprojektet er at bevare stedets funktion som handelstorv og forplads for Brødremenighedens Hotel – med café og udeservering tilknyttet.
 
Efter renoveringen skal det fortsat være muligt at parkere på Prætoriustorvet. Torvet lukkes delvist af mod omgivelserne af en række formklippede lindetræer. Træerne plantes på et 10 cm højt plateau – på den måde dirigeres trafikken ud langs siderne af torvet. Lindetræerne vil skabe et lukket og intimt gårdrum, som er typisk for Christiansfeld. Som rådgiver bag projektet står landskabsarkitekt Torben Schönherr. Renoveringsarbejdet gennemføres i løbet af 2005 og inddrager også Kongensgade langs torvet.
 
Planerne for Prætoriustorvet præsenteres på et borgermøde på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld onsdag den 3. november. Samtidig præsenteres det ny Prætoriustorv i en udstilling på Christiansfeld Centret.
Christiansfeld Bybevaring

Formålet med Christiansfeld Bybevaring er ikke alene at løfte et nødvendigt vedligeholdelses-behov, men også at sikre en positiv fremtidig udvikling af byen, således at den historiske bykerne kan forblive levende med respekt for kulturarven.
Partnerskabet mellem Brødremenigheden og Fonden Realdania gennemfører i øjeblikket sideløbende en række opgaver i byen, herunder blandt andet:
 
Udarbejdelse af en helhedsplan for Christiansfelds historiske bykerne En byggeteknisk og bygningshistorisk registrering Gennemførelse af en række konkrete restaureringsarbejder Etablering af Christiansfeld Centret til formidling af projektets indhold og byens historie.
 
De første synlige resultater af selve renoveringsprojektet i Christiansfeld kan allerede ses. Apoteket i Lindegade 19 og nabobygningen har begge gennemgået en nænsom istandsættelse af tagkonstruktionen og Museumsgade 6 har undergået en total udvendig restaurering. Bygningerne fremstår nu i en stand som ved opførelsen for 225 år siden. Der nyindrettes boliger i den såkaldte Spielwerg-bygning centralt placeret på hjørnet overfor Hotellet og honningkagebageren. Samtidig pågår arbejdet med restaurering og nyindretning af Brødremenighedens Hotel der har modtaget gæster siden byen blev anlagt.
 

Yderligere oplysninger
Christiansfeld - Museum | Kolding (museumkolding.dk)
Formand for styregruppen, Pastor Jørgen Bøytler, Brødremenigheden, tlf. 74 56 22 33
Borgmester Jørgen From, Christiansfeld Kommune, tlf. 74 26 74 26
Projektleder Christian Andersen, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66