x

Ny bog sætter fokus på Christiansfeld

Pressemeddelelse 26. marts 2015

Bogen ”Christiansfeld – en levende by” fortæller om det mangeårige arbejde med at bevare bygningsarven i den sønderjyske by.

En 12 år lang restaurering og revitalisering af de historiske bygninger og bykernen i Christiansfeld er afsluttet. Det markeres nu med bogudgivelsen ”Christiansfeld – en levende by”. I bogen fortæller en række centrale personer om restaureringsarbejdet, processen og tankerne bag. Bogen dykker i tekst og fotos ned i byens historie, de arkitektoniske finesser, de enkelte bygninger, de grønne haver og fortæller samtidig om årene med restaureringen.

Bogen er oplagt læsning for både den kulturhistorisk interesserede, men kan også ses som en fyldig ”turistguide” til lokale og besøgende i og omkring Christiansfeld, der vil sætte sig ind i dette unikke stykke bygningshistorie.

Herrnhutternes bymodel
Resultatet af restaureringen er, at bykernen i dag står som ved byens grundlæggelse i 1772, da Brødremenigheden – også kaldet herrnhutterne – skabte byen på en bar mark.

Christiansfeld er enestående, fordi byen er bygget efter den model, som Brødemenighederne anlagde alle deres byer efter. Nemlig med kirken i centrum, omkranset af byens vigtigste huse – korhuse, huse for de ugifte brødre, søstre og enker, præstebolig og forstanderbolig. Skolebygninger, værksteder og familiehuse indgik også i den særlige Brødremenighedsstruktur.

Den tidligste byplanlægning
Christiansfeld er et af de tidligste eksempler i Danmark på egentlig byplanlægning. Byen blev etableret på ganske få år, og den er blevet et enestående eksempel på, hvordan en hel by skulle se ud efter datidens byplanmæssige ideal.

Christiansfeld er berømt ikke bare i Danmark, den er også i en global sammenhæng enestående. Det er baggrunden for, at Kulturministeriet har ansøgt om at få byen optaget på UNESCO’s liste over Verdensarv. Siden 1993 har Christiansfeld været optaget på den såkaldt ”tentative” liste – på grund af dens byplan, arkitektur og bygningsmæssige detaljer og håndværk af meget fin kvalitet.

Parterne bag restaureringen af Christiansfeld er: Christiansfeld Kommune (senere Kolding Kommune), Brødremenigheden og Realdania.  I løbet af perioden er bygninger i byen istandsat for et trecifret millionbeløb.