x

Det Gode Hospice skal nu overtages af Palliativt Videncenter

Pressemeddelelse 28. november 2011

Modelprogrammet for Det Gode Hospice, som Realdania i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hospice Forum Danmark lancerede i 2005, bliver nu forankret og videreudviklet i det nationale videncenter PAVI – Palliativt Videncenter. Realdania støtter dette arbejde med 3 mio. kr.

Under overskriften ”Arkitektur og Linding” bliver den viden, der er indsamlet i arbejdet med modelprogrammet nu forankret og videreudviklet i Palliativt Videncenter (PAVI), som vil videreudvikle programmet til også at favne den lindrende indsats som sker på hospitaler og plejehjem og måske i egen bolig.

Modelprogrammet Det Gode Hospice, som blev lanceret i 2005, satte fokus på, hvordan arkitekturen og de fysiske rammer kan spille sammen med hospicefunktionen og dermed være med til at understøtte den menneskelige omsorg i en svær tid.

Kampagnen var båret af et ønske om at skabe fornyelse i det danske institutionsbyggeri. Målet var at få rammer, indhold og behov til at smelte sammen i enhed, som både menneskeligt, fagligt og arkitektonisk støtter op om de mennesker, der skal bruge hospice, dvs. patienter, pårørende, frivillige og personale. 

Der er i dag ud fra principperne i Det Gode Hospice realiseret 4 demonstrationsprojekter, nemlig Hospice Djursland i Rønde, Hospice Filadelfia i Dianalund tæt ved Sorø på Sjælland, Hospice Søndergård i Måløv vest for København og Svanevig Hospice i Bandholm på Lolland.

”Vi er rigtig glade for at PAVI nu ”adopterer” og videreudvikler viden fra modelprogrammet og dermed skaber mulighed for, at filosofien fra Det Gode Hospice kan bredes ud og dermed sætte fokus på arkitekturens betydning og muligheder i den palliative (lindrende) indsats,” siger projektleder i Realdania, Marianne Kofoed.  – ”Det er vigtigt, at viden fra Det Gode Hospice ikke går tabt eller i stå, men i stedet videreudvikles i tråd med udviklingen indenfor det palliative arbejde. Intentionen er, at arkitekturen også fremadrettet bliver brugt som redskab, når det handler om at skabe bedst mulig lindring for mennesker ramt af en livstruende sygdom.” 

Realdania støtter arbejdet med oparbejdelse af vidensplatform og opbygning af netværk med 3 mio. kr.

”Palliativt Videncenter er klar til at gribe bolden og i højere grad sætte fokus også på betydningen af de fysiske rammer for lindring og livskvalitet hos mennesker, der lever med en livstruende sygdom. Via et nyt site ’Arkitektur & Lindring’ på PAVIs hjemmeside og via andre aktiviteter som netværksdannelse, seminarer, film m.v. vil PAVI medvirke til vidensdeling, debat og udvikling i forhold de fysiske rammer for den lindrende indsats. Vi vil særligt have opmærksomhed på, hvordan erfaringerne fra Det Gode Hospice kan inspirere og udvikles andre steder, hvor meget syge mennesker og deres pårørende opholder sig mest; på hospitaler, plejehjem m.v.,” siger Helle Timm, centerchef i PAVI.