x

Udvikling af det gode hospice i Danmark

Pressemeddelelse 30. juni 2005

Antallet af hospice-pladser i Danmark er langt fra at kunne dække behovet, og derfor er der i disse år politisk fokus på at bygge nye hospicer for at øge kapaciteten. Men hvordan ser det gode hospice ud, og hvordan skabes optimale og værdige rammer for døende? Fonden Realdania går nu sammen med foreninger og fagpersoner på området om et projekt, der skal styrke vidensgrundlaget for etablering af nye hospicebygninger i Danmark.

Projektets mål er at udarbejde et program for etablering af det optimale hospice med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Programmet vil blandt andet indeholde konkrete bud på rumfordeling, -størrelser og -typer. Hospice-programmet vil også omfatte ideer til, hvordan man skaber rum, der fremmer trivsel, og bud på de stemninger de enkelte rum skal understøtte og fremme, hvad enten det er private rum til patienter, rum til fordybelse, samvær, foredrag, sorggrupper, fest- og musikarrangementer eller ophold for gæster og pårørende.

Programmet vil på denne måde vise, hvordan eksempelvis lys, farver og udformningen af de enkelte rum kan fremme livskvaliteten i den sidste del af livet og gennem ro og harmoni skabe et sted, hvor patienter og pårørende kan føle sig hjemme i en svær tid.

Selve udarbejdelsen af programmet kommer til at bygge på en grundig research og analyse af forholdene og situationen dels på de eksisterende hospicer i Danmark og dels på udenlandske ”idealmodeller” for hospicer. Der er nedsat en styregruppe for projektet samt en referencegruppe, som skal sikre løbende sparring, involvering og vidensformidling af projektet. Udarbejdelsen af programmet for det gode hospice forventes færdigt ved udgangen af januar 2006.

Anne Nissen, formand for projektets styregruppe og til daglig afdelingschef for patient-støtteafdelingen i Kræftens Bekæmpelse, udtaler: "Det er et vigtigt initiativ Realdania har taget. På hospice er livet og døden så tæt forbundet, som vi ikke ser andre steder. Hospice er for mange mennesker det sidste sted, de bor. Derfor er omgivelserne af uvurderlig betydning. Hospice skal være et hus, hvor faglighed, medmenneskelighed og smukke rum danner rammen for afskeden med livet. Med dette projekt får vi i Danmark en enestående mulighed for at skabe debat om de bygninger og rammer, som i fremtiden skal præge vore institutioner."

”Vi gør os ikke altid klart, hvor stor en betydning arkitektur og rumudformning har på vores velbefindende”, siger direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, ”Den konkrete indsats i form af pleje, smertelindring og omsorg på et hospice er selvfølgelig essentiel, men det er absolut ikke uvæsentligt, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen hermed og understøtte den menneskelige omsorg – det er bl.a. disse faktorer vi gerne vil være med til at afdække gennem dette projekt.”

”Projektet bliver til gavn og glæde for de mange, der i Danmark i årevis har kæmpet og i alle årene fremover skal arbejde med at kunne udvikle, vidensdele og ikke mindst værdisikre hospicefilosofiens rammer for udfoldelse. Men måske allermest til glæde for netop de familier, som i fremtiden vil opleve frugterne af hospiceindsatsen på egen krop”, udtaler formanden for Hospice Forum Danmark, virksomhedsrådgiver Ole Bang.

Yderligere oplysninger
Formand for styregruppen, afdelingschef Anne Nissen,
Kræftens Bekæmpelse, tlf. 2024 7566
Virksomhedsrådgiver Ole Bang, Formand for Hospice Forum Danmark, tlf. 7027 6788
Projektleder, SIGNAL arkitekter, Patrik Mattias Gustavsson, tlf. 2624 3181
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666

Fakta

Hospice-projektets styregruppe består af:

  • Anne Nissen, Afdelingschef, Kræftens Bekæmpelse
  • Knud Ole Pedersen, tidligere leder af KamilianerGaardens Hospice i Aalborg
  • Helle Tingrupp, Hospicechef på Diakonissestiftelsens Hospice og formand for Sammenslutningen af ledere ved hospice, palliative teams og palliative afdelinger i Danmark
  • Repræsentant for Foreningen for Palliativ Indsats
  • Lise Pedersen, overlæge ved Palliativ Medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin
  • Ole Bang, virksomhedsrådgiver, formand for Hospice Forum Danmark
  • Marianne Kofoed, projektleder i Fonden Realdania

Projektet udvikles i samarbejde med Signal Arkitekter og BK-INNOVATION/NordLink.