x

Sådan skal "Det gode liv ved kysten" se ud

Pressemeddelelse 29. marts 2010

Et supermoderne klubhus i Klitmøller, en promenade i Vorupør og et nyfortolket pakhus i Krik. Det er med i det forslag, som har vundet idé - og arkitektkonkurrencen for "Det gode liv ved kysten" i Thy. "Det gode liv ved kysten" er et delprojekt under "Mulighedernes Land", som er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Thisted, Lolland og Bornholms Kommuner.

Landskabsarkitektfirmaet Preben Skaarup fra Århus har i samarbejde med arkitektfirmaet Force4 Architects og det rådgivende ingeniørfirma Jelcon vundet arkitektkonkurrencen for ”Det gode liv ved kysten” i Thy. Teamets forslag for udvikling af de tre landsbyområder går ud på:

Klitmøller

Langs kystsikringen i Klitmøller skal der etableres en promenade, kaldet Foreningsvejen. Her skal der blandt andet bygges handicapvenlige nedgange og opholdsarealer, som vil gøre det let for bevægelseshæmmede at bruge området. Derudover får Klitmøller et nyt vartegn og udflugtsmål i form af en totalombygning af det nuværende Hummerhus. Hummerhuset får en meget moderne og ekspressiv arkitektur og bliver indrettet sådan, at både unge og gamle kan bruge det til mange forskellige aktiviteter.

Vorupør

I Vorupør er Foreningsvejen det samlende element omkring det, der i vinderprojektet kaldes ”Det store Havteater” - nemlig bugten mellem molen og den mindre bølgebryder mod øst. Foreningsvejen samler de eksisterende forbindelseslinjer i området og gør dem mere synlige. Der føjes også nye linjer til.

Krik

I Krik genopstår den gamle lade i en ny, moderne udgave. Laden indrettes, så den for eksempel kan bruges til undervisning, udstillinger og andre arrangementer. Endelig skal Krik Bro renoveres og forlænges med en ny del i træ.

Borgmester i Thisted Kommune, Lene Kjeldgaard Jensen er meget begejstret for vinderforslaget: ”Preben Skaarups projekt er superflot. Det indeholder rigtig mange spændende idéer, som virkelig kan hjælpe med at sætte yderligere fokus på Thisted kommune som et af Danmarks bedste ferie- og fritidsområder – endda med nogle rigtig gode tilgængelighedsforhold for bevægelseshandicappede”, siger Lene Kjeldgaard Jensen.

Hun fortsætter: ”Vi håber, at første spadestik bliver i år. Men først skal vi arbejde projektforslaget grundigt igennem og konsultere brugere, lokale foreninger og andre. Og der skal planlægges, projekteres og holdes licitation. Men vi er rigtig mange, der glæder sig til at se vinderforslaget folde sig ud. Og så har vinderforslaget mange flere idéer, der yderligere kan understøtte projektet. For eksempel et havbad i Klitmøller og Vorupør og en naturlejr i Krik. Det er ideer, som vi rigtig gerne vil sætte i gang. Men det kræver, at vi skaffer endnu flere penge udefra, og det arbejder vi på,” siger Lene Kjeldgaard Jensen.

Projektleder i Realdania, Karen Skou siger om vinderprojektet: ”De indkomne konkurrencebesvarelser indeholder gode og veldokumenterede forslag og har på denne måde givet dommerkomiteen et rigtigt fint grundlag for bedømmelsen. Der er ingen tvivl om, at Landskabsarkitekt Preben Skaarups team på en meget fin måde har aflæst stedernes kulturhistoriske værdier og udvist stor kreativitet og forståelse for stedet i måden disse værdier bringes ind i fremtiden og tilføjes nye dimensioner. I Realdania ser vi frem til at projekterne nu realiseres og det gode liv ved kysten derigennem bliver endnu bedre.”

Billeder kan downloades fra thisted.dk

”Det gode liv ved kysten” indgår i Mulighedernes Land - et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Bornholms Regionskommune, Lolland Kommune og Thisted Kommune. Projektet løber fra 2007-2012, og i den periode udvælger og realiserer kommunerne i dialog med borgerne en række konkrete projekter, der skal demonstrere nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder. Læs mere på mulighedernesland.dk