x

Arkitekter udvalgt til at realisere ”Det gode liv ved kysten” i Thisted

Pressemeddelelse 8. juli 2009

Ikke mindre end 41 arkitekt-teams var interesserede at realisere fire projekter i Krik, Klitmøller og Vorupør. Seks teams skal nu konkurrere om, hvordan de fire projekter konkret skal tage form. Projekterne er del af Realdanias og Thisted Kommunes projekt Det gode liv ved kysten, under den landsdækkende kampagne Mulighedernes land.

I Klitmøller og Vorupør drejer det sig om udformning af Foreningsvejen - en sti (eller promenade) langs kysten. Stien skal dels forbedre adgangen til havet, skabe nye opholdsarealer og udsigtsplateauer. Den skal også forbedre tilgængeligheden for bevægelseshandicappede. Stiens navn henviser til, at mange foreninger er involveret i projektet, og at noget forenes på én samlet strækning.

Det andet tiltag i Klitmøller er ombygning af Hummerhuset, der skal kunne bruges af surfere og andre brugere.

I Krik skal det gamle pakhus på Kulpladsen renoveres. Ideen er at skabe rammer, der kan bringe aktiviteter til stedet. Fx natur- og kulturformidling og forskellige former for services.

De fire projekter bygger på forslag og ideer fra borgermøder, holdt i foråret 2007.

Den overordnede målsætning med Det gode liv ved kysten er at udnytte de stedbundne værdier og unikke kulturmiljøer i Nordvestjylland, sådan at det styrker turismen og flere får lyst til at bosætte sig i området. Projektet skal også sætte fokus på nye frilufts- og fritidsaktiviteter, der har havet som bærende element.

Foruden Realdania modtager Det gode liv ved kysten støtte fra Bevica Fonden og Vanførefonden. Det har gjort det muligt, at der i alle tre områder kan sættes særligt fokus på gode løsninger for bevægelseshandicappede.

Konkurrenceforløb

I foråret indbød Thisted Kommune og Realdania arkitekter til at byde på opgaven. I alt viste ikke mindre end 41 teams interesse for at deltage i en konkurrence. Thisted Kommune og Realdania har nu udvalgt seks teams, som går videre i konkurrencen:

1. Metopos By- og Landskabsdesign i samarbejde med:

- By og Bygning Arkitekter

- Krads Arkitektur

- Rambøll Danmark

2. Friis og Moltke A/S i samarbejde med:

- Ingeniør Orbicon

- Landskabsarkitekt Møller og Grønberg

3. Holscher Arkitekter i samarbejde med:

- Spektrum Arkitekter

4. Schønherr Landskab i samarbejde med:

- Cubo Arkitekter

- Konsulent Pia Heike Johansen

5. Preben Skaarup Landskabsarkitekt i samarbejde med:

- Force4 Arkitekter

- Jelcon Rådgivende Ingeniører

6. GBL i samarbejde med:

- +M Arkitekter

- Henrik W. Jensen 

De seks teams skal give hver deres bud på udformning af de fire projekter samt en overordnet vision og strategi for udviklingen af de tre områder.

Konkurrencen gennemføres i to etaper: Efter første etape vil der blive valgt maksimum tre teams. De valgte teams skal i dialog med Thisted Kommune og Realdania videreudvikle projekterne. Herefter findes den endelige vinder. Vinderprojektet forventes offentliggjort den 29. marts 2010 i Hurup. 

Yderligere oplysninger:

Projektleder, arkitekt, Gerd Dam, Planafdelingen, Thisted Kommune, tlf. : 99 17 22 51

Projektleder, Karen Skou, Realdania, tlf.: 70 11 66 66

Mulighedernes Land er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Bornholms Regionskommune, Lolland Kommune og Thisted Kommune. Projektet løber fra 2007-2012, og i den periode udvælger og realiserer kommunerne i dialog med borgerne en række konkrete projekter, der skal demonstrere nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer i Danmarks yderområder. Læs mere på www.mulighedernesland.dk