x

Klitmøller åbner Det gode liv ved kysten

Pressemeddelelse 30. marts 2012

Lørdag den 31. marts indvies det nye foreningshus Hummerhuset og Foreningsvejen i Klitmøller. De to projekter er en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land, ”Det gode liv ved kysten”, mellem Thisted Kommune og Realdania. Det gode liv ved kysten bygger videre på Klitmøllers unikke potentiale for aktivt kystliv og forbedrer adgangen til områdets særlige kvaliteter: kysten, havet og bølgerne.


Et nyt foreningshus og en lang strandpromenade indvies den 31. marts 2012 i Klitmøller i Thisted Kommune. ”Hummerhuset” og ”Foreningsvejen”, som de to nye tilflyttere hedder, åbner Klitmøllers storslåede kyst og skaber et nyt samlingssted til glæde for surfere og fiskere, beboere og turister i området.

Navnet Hummerhuset refererer til husets tidligere funktion som opbevaringssted for levende hummere, inden de blev solgt på auktion. I det nye Hummerhus er der ingen hummere, men til gengæld plads til områdets surfere og biologer. Huset er tegnet af Force4 Architects og rummer foruden køkken, omklædningsfaciliteter også møde- og samlingslokaler.

Foreningsvejen er en ca.400 meter lang strandpromenade i beton, der - med handicapvenlige ramper i begge ender - gør kysten til et af de få steder i landet, der er tilgængelig for bevægelseshæmmede og folk med barnevogn. Foreningsvejen er også beregnet til ophold, og der er gode muligheder for at street skate. Samtidig er Foreningsvejen et fælles samlingspunkt for de foreninger, der holder til langs kysten - og som i sin tid foreslog at anlægge en promenade langs stranden. Foreningsvejen er tegnet af landskabsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus.

Hummerhuset og Foreningsvejen er første led i projektet ’Det gode liv ved kysten’. Projektet bygger på Thisted Kommunes særlige kvaliteter: Lange, hvide sandstrande, det vilde Vesterhav og store, uspolerede naturområder med Danmarks første nationalpark. Konkret skaber projektet bedre tilgængelighed og faciliteter i kystbyerne Klitmøller, Vorupør og Krik - tre populære surf-steder. I Krik genopføres et gammelt pakhus, så det kan bruges til natur- og kulturformidling med udekøkken og shelterplads, der giver mulighed for simpel overnatning. I Vorupør anlægges ’Foreningsvejen’, der på samme måde som Foreningsvejen i Klitmøller, skaber bedre adgang til stranden og forener forskellige aktiviteter langs kysten. 

”Klitmøller er et rigtig godt eksempel på at yderområder, kan skabe udvikling ved at styrke de særlige kvaliteter, der er på stedet. Her er det stranden, havet og de helt rigtige bølger, der er det lokale ’guld’. Projektet har skabt bedre adgang til guldet, så flere kan få mere glæde af det,” siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

”Da surferne først kom til Kiltmøller blev de set næsten som en plage, der invaderede stranden hver sommer. I dag er surferne grunden til, at Klitmøller vokser og er blevet kendt i hele verden. Vi - i Thisted Kommune – er stolte af, at være med til at understøtte den udvikling, ved at skabe bedre forhold på stranden, så der er plads til alle, der kan lide livet ved havet”, siger Lene Kjelgaard Jensen, Borgmester i Thisted Kommune.

DYK NED I HISTORIEN:

Udvikling af stedets særlige kvaliteter

I Thisted Kommune ligger byen Klitmøller, som tidligere var en aktiv fiskerby. Effektivisering og centralisering betød, at en stor del af fiskeriet i slutningen af 1960’erne flyttede til Hanstholm. Derved mistede byen sit tidligere levegrundlag – og også en del af sin identitet. Hanstholms fiskerihavn blev indviet i 1967.

Den tyske windsurfer Christian Dach opdagede surfspottet i Klitmøller en efterårsdag i 1981, hvor han var på vej mod Norge via Hanstholm. På grund af storm måtte færgen blive i havn, og Christian Dach undersøgte i stedet kysten mod syd og fandt så surfspottet. Året efter skrev et anerkendt tysk surfmagasin om stedet. Og nu var Klitmøller på verdenskortet. Surfere med mange forskellige nationaliteter indtog kysten og døbte stedet ”Cold Hawaii”. I begyndelsen var surferne ikke særlig populære blandt lokalbefolkningen, og i løbet af de første ti år kom det til flere sammenstød mellem surferne og de lokale.

I 90’erne begyndte nogle af surferne at bosætte sig i Klitmøller, og relationen til de lokale ændrede sig gradvist. Surferne organiserede sig i en forening og gik i dialog med lokalbefolkningen for at løse de konflikter, der især opstod omkring strandområdet, hvor fiskergrej og surfgear ikke altid gik i spænd.

I dag er cirka 80 af Klitmøllers godt 800 indbyggere flyttet til på grund af de specielle surferforhold, og i 2010 gæstede World Cup i surfing for første gang Klitmøller og succesen blev gentaget i 2011. Ved at bruge Klitmøllers særlige natur og landskab på en ny måde har surferne pustet nyt liv i det tidligere fiskerleje og været med til at gøre byen til et attraktivt sted at bo og besøge.

 ’Det gode liv ved kysten’ bygger på videre på Klitmøllers unikke potentiale for et aktivt kystliv ved at forbedre adgangen til det, der gør området til noget særligt: kysten, havet og bølgerne.

Mulighedernes Land

’Det gode liv ved kysten’ er en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land, der gennemføres af Realdania, Thisted kommune, Lollands Kommune og Bornholms Regionskommune. Mulighedernes Land handler om at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i Danmarks yderområder, der kan understøtte rekreation, bosætning og turisme. De nye strategier udvikles og afprøves gennem en række konkrete demonstrationsprojekter i de tre kommuner i partnerskabet.

Alle projekterne i Mulighedernes Land arbejder ligesom ’Det gode liv ved kysten’ med det enkelte steds særlige kvaliteter og ressourcer. Det kan være storslået natur, særegen kulturarv og menneskelige ressourcer som et stærkt og aktivt foreningsliv. Mens ’Det gode liv ved kysten’ understøtter udviklingen fra fiskerikyst til et mere alsidigt kystliv i Thisted Kommune, nytænker projektet ’Nyt liv i Vang Granitbrud’ granittens betydning på Bornholm. Her omdannes de dramatiske omgivelser i et tidligere stenbrud til et sted for naturoplevelser og fritidsaktiviteter som mountainbikekørsel og klatring. På Lolland fokuserer projektet ’Herregårdslandet Lolland’ på en af kommunens store ressourcer, nemlig de mange, smukke herregårde. Ved at skabe forbindelse mellem og synliggøre herregårdene vil projektet sætte Lolland på Danmarkskortet som herregårdsdestination, og dermed styrke kommunens image og tiltrække turister og måske i sidste ende også nye beboere.

Læs mere om Cold Hawaiis på: http://coldhawaii.com/

Læs mere om Biologisk Forening for Nordvestjylland: https://biologiskforening.dk/

Læs mere om Det gode liv ved kysten og Mulighedernes Land på www.mulighedernesland.dk

FAKTA: Det gode liv ved kysten

’Det gode liv ved kysten’ er udviklet i samarbejde mellem Thisted Kommune, Realdania og lokale ildsjæle fra både surf-, biolog- og fiskermiljøet og andre lokale foreninger. Borgernes ideer til kystens udvikling, udgjorde fundamentet for en arkitektkonkurrence i to etaper, som blev afsluttet i marts 2010. Vinderforslaget giver bud på den konkrete udformning af faciliteter og adgangsforhold og en samlet vision for udvikling af kysten i de tre byer Klitmøller, Vorupør og Krik.

Det nye Hummerhus giver helt nye og langt bedre muligheder for surfere og naturinteresserede, som alle har benyttet det gamle Hummerhus gennem flere år. Hummerhuset er primært tiltænkt surfklubben NASA og Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), men kan også rumme andre brugere, hvis virke er foreneligt med de primære brugeres.

Foreningsvejens strømlinede betonbelægning åbner for helt nye muligheder for tilgængelighed og bevægelse langs Ørhage og strandarealerne ved Klitmøller. Tilgængelighed for alle er nøgleord i hele projektet. Det betyder fri og uhindret adgang for alle – fra den bevægelseshæmmede, ham eller hende, der sidder i kørestol eller bliver transporteret i en barnevogn, over den almindeligt spadserende, til de legende skatere. Samtidig er der god plads til bare at sidde og nyde udsigten i en af opholdslommerne langs promenaden.

Projektet er gennemført som del Mulighedernes Land, et partnerskab mellem Thisted Kommune og Realdania. ’Det gode liv ved Kysten’ er desuden støttet af Bevica Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet.

Totalrådgiver

 • Landskabsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus

Underrådgivere

 • Ingeniørfirmaet Jelcon, Viborg
 • Force4 Architects (Hummerhuset)

Hummerhuset

 • Areal Hummerhuset: 237 m2
 • Areal Annex: 30 m2
 • Areal tagterrasse: 267 m2
 • Areal terrasse omkring Hummerhuset: 320 m2
 • Anlægsomkostninger: 5.2 millioner kr. ex. moms
 • Håndværkere
  • Murerfirma Ralph Marx, Hørdum
  • Tømrerfirmaet Åge Pedersen, Heltborg
  • Skjoldborg VVS
  • Elektrikeren Thy, Thisted
  • Malerfirmaet Steen Hove Pedersen, Hurup

Foreningsvejen

 • Rampe vest: 560 m2
 • Rampe øst: 520 m2
 • Opholdsarealer: 600 m2
 • Foreningsvejen: 1200 m2
 • Parkeringsareal: 1800 m2
 • Anlægsomkostninger: 4.4 millioner kr. ex. moms
 • Entreprenør: Bodilsen A/S, Hanstholm