x

Bønnerup Havn er den eneste havn på nordkysten af Djursland. Den er i øjeblikket indrettet til traditionelt fiskeri og sejlads, men sejlklubben lukkede for flere år siden, og havnens potentiale er uforløst. Det skal ændres.  

Landsbyklyngen ’Midt i Norddjurs’ har i flere år arbejdet på at styrke den rekreative brug af havnen ved at samle UV-jægere, jollesejlere, SUP’ere, surfere, lystfiskere og havsvømmere omkring havnen i foreningen ’Det Maritime Hus’. Foreningen har pt. omkring 300 medlemmer – men ingen ordentlige faciliteter til de mange aktiviteter. Det er dét problem, som mødestedet ’Det Maritime Hus’ skal løse.  

Det Maritime Hus 

I ’Det Maritime Hus’ skal der være maritime aktiviteter og fællesskaber for brugere i alle aldre og på alle årstider. Der skal samtidig være plads til dem, der blot kigger forbi havnen for at få en is eller spise en madpakke. Ambitionen er at få stedet til at udfolde sig som naturligt mødested for klyngen og gæster på Bønnerup Havn. 

Det skal ske ved at forny og tilpasse de fysiske rammer, der allerede er på havnen. Det eksisterende hus på havnen bevares, men ombygges indvendigt. Her bliver bl.a. lavet et lille mødelokale, stort værksted, bade- og toiletfaciliteter. Og så skal der bygges til. Et stort tag kommer til at strække sig over en opvarmet kerne indeholdende bl.a. et stort fleksibelt fællesrum med køkken og depotplads til teknik og opbevaring. 

Hovedgrebet i fremtidens 'Det Maritime Hus' er dog at skabe en plads, hvor bådene rigges til med direkte adgang til lystbådehavnen samt en “opholdsplads” med terrasser og et udekøkken, så huset og havnens gæster kan spise fællesmiddage sammen og hygge sig.  

Idéen til projektet 

Idéen om 'Det Maritime Hus' som et mødested, er vokset op i regi af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs. 'Det Maritime Hus' udsprang af et lokalt ønske om at genskabe et fælles maritimt fritidsliv, med mulighed for både at lære at sejle, men også at kunne afprøve og dyrke mange andre maritime fritidsmuligheder og sammen med andre nyde udsigten og livet på havnen. Alt sammen drevet af en stor fælles kærlighed til at benytte og beskytte havet.

Del af kampagnen Mødestedet 

Vi støtter projektet som en del af kampagnen Mødestedet, hvor vi sammen med Lokale- og Anlægsfonden støtter udviklingen af bedre mødesteder i landsbyklynger. I en landsbyklynge er flere landsbyer gået sammen om at dele fællesskaber og faciliteter som led i at styrke livet på landet.

Læs mere om kampagnen mødestedet

Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger

Læs mere om vores mangeårige indsats for etablering af landsbyklynger over hele landet

Landsbyklynger