x

Fem hold skal komme med bud på Faaborg nye havneaktiviteter

Pressemeddelelse 17. november 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania har udvalgt de fem hold, der kan deltage i arkitektkonkurrencen om havnebadet i Faaborg og Øhavets blå hovedstøttepunkt.

I prækvalifikationen til Faaborg Havnebad er følgende hold udvalgt:

  • BBP arkitekter A/S, MASU Planning, Orbicon | Leif Hansen
  • Force4 Architects, Niras
  • Thing & Wainø Landskabsarkitekter Aps, White Arkitekter A/S, Grontmij/Carl Bro
  • Spektrum Arkitekter Aps, Hundsbæk og Henriksen A/S, A1 Consult Aps, Aqua-Teknik A/S
  • Julien De Smedt Architects, KLAR - kontor for landskab og arkitektur, Sloth Møller, Esbensen, Creo Arkitekter A/S

"Vi er sikre på, at vi med disse hold får fem meget forskellige forslag til et nyt havnebad, og at forslagene vil være af en høj arkitektonisk kvalitet, som vil tage de nødvendige hensyn til byens enestående beliggenhed og størrelse. De 5 hold er valgt ud af 29 ansøgere. Der er i udpegningen af de 5 hold lagt vægt på at få både erfarne og yngre hold med i konkurrencen, da vi ønsker at få så kreative og nytænkende forslag til havnebadet som muligt," udtaler Plan- og Kulturchef Christian Tønnesen, Faaborg-Midtfyn Kommune.

"Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune ser vi frem til en spændende proces, der skal give Faaborg et helt nyt fritidstilbud som supplement til byens øvrige tilbud. Vi ser frem til fem fremsynede bud på, hvordan havnebadets udformning kan indpasses i områdets unikke karakter og samtidig understøtte Faaborgs potentiale som en moderne og aktiv bosætnings- og turistby, " siger projektleder Karen Skou, Realdania.

Faaborg Havnebad skal være tilgængeligt for alle og give plads til både aktiviteter og eftertanke for børn og voksne i alle aldre. Det er tanken, at Havnebadet skal danne rammen om aktiviteter hele året rundt - eksempelvis vil det også have faciliteter til vinterbadning.

Som en del af arkitektkonkurrencen bliver der gennemført en workshop, hvor de fem udvalgte hold deltager. Workshoppen skal give mulighed for en fælles brainstorm mellem de udvalgte firmaer, kommunen, de berørte foreninger og fondene at drøfte, hvad området skal rumme både funktionelt og æstetisk.

Udover selve havnebadet skal de fem hold også komme med forslag til, hvordan "Øhavets blå hovedstøttepunkt" skal udformes og indrettes. Støttepunktet skal indeholde foreningsfaciliteter for lokale foreninger som kajakklubben og dykkere. "Øhavets blå hovedstøttepunkt" er tænkt som en del af et netværk af mindre blå støttepunkter, der - såfremt de realiseres - skal ligge rundt i hele det fynske Øhav.

Udviklingen af netværket med blå støttepunkter er støttet med udviklingsmidler fra Lokale- og Anlægsfonden. Fonden har det som særligt indsatsområde at styrke forholdene for både klubber og selvorganiserede udøvere af idræt på vandet.

Finansieringen af Faaborg Havnebad er på plads: Realdania bidrager med 10 mio. kr. og Faaborg-Midtfyn Kommune med 5 mio. kr. Finansieringen af "Øhavets blå hovedstøtte-punkt" med tilhørende foreningsfaciliteter er endnu ikke på plads, men kommunen er i dialog med relevante fonde.

Pressemeddelelse udsendt af Faaborg-Midtfyn Kommune