x

Faaborg Havnebad bliver en multifunktionel badebro med flere fingre

Pressemeddelelse 18. marts 2011

Vinderen af arkitektkonkurrencen om et havnebad i Faaborg er netop udpeget, og dermed har realiseringen af Faaborg Havnebad nået en afgørende milepæl. Det bliver et team bestående af Julien De Smedt Architects, KLAR – kontor for landskab og arkitektur, Sloth Møller, Esbensen og Creo Arkitekter A/S, der skal tegne Faaborgs nye havnebad og måske kommende Blå Støttepunkt for Øhavets kajakroere, dykkere, og havsvømmere. Vinderen af konkurrencen er udpeget af en enig dommerkomité.

Med det nye havnebad og det kommende Blå Støttepunkt får Faaborg by en ny unik attraktion for byens blå idrætsforeninger, borgere og både sejlende og landfaste turister.

Selve havnebadet bliver udformet som en moderne fortolkning af den klassiske badebro. Broanlægget tager sin begyndelse inde på landsiden for så at glide ud i vandet, hvor det fordeler sig i et fingerlignende brosystem. Hver bro har sine funktioner: Både- og Kajakbroen, Udspringsbroen, Børnebroen med de beskyttede bassiner og Langeliniebroen. Det Blå Støttepunkt er placeret inde på landsiden i forlængelse af produktionsskolens bygninger, mens en mindre bygning med omklædning og sauna er trukket lidt længere ud mod vandet. Med dette greb gøres badebrosystemets ”fingre” luftige og elegant svævende.

Havnebadet er på den måde fint indpasset i Faaborgs eksisterende kajanlæg ved industri- og lystbådehavnen. Og med sin særlige ”finger”-udformning givet havnebadet optimale muligheder for, at alle borgere – både småbørn, handicappede, voksne og unge med hang til det vilde – trygt kan bruge havnebadet samtidigt, uden at de bliver til gene for hinanden. Samtidig kan havnebadet med sin centrale placering og store fællesarealer blive et af byens vigtige mødesteder.

Dommerkomitéen fremhæver vinderforslaget designs, der har fokus på både helhed og detalje. Centralt for bedømmelsen har også været forslagets evne til at sætte sig ind i stedets karakter med respekt for det fine kik udover Faaborg Fjord og med Faaborgs historiske byfront i baggrunden. 

Borgmester Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune siger: "Jeg glæder mig især over havnebadets opdeling i flere broer og de fleksible anvendelsesmuligheder denne udformning giver. Havnebadet bliver helt sikkert et nyt attraktivt samlingspunkt for alle byens borgere uanset alder og uanset om man er rask eller handicappet. Jeg er samtidig helt sikker på, at byen her får et unikt havnebad og et Blåt støttepunkt, som vil styrke Faaborg By som en friluftsby af national betydning, der vil tiltrække aktive friluftsentusiaster fra hele landet."

Karen Skou, projektleder i Realdania siger: ”Vinderprojektet er en flot nytænkning af den traditionelle badebro og meget fint tilpasset forholdene i netop Faaborg Havn. Med sine forskellige opdelte funktioner kombineret med fællesarealer vil havnebadet kunne skabe et aktivt byrum med plads til friluftsliv og socialt samvær for både børn og voksne – såvel faaborgensere som byens turister.”

Torben Frølich, direktør i Lokale- og anlægsfonden siger: ”Kombinationen af et havnebad og støttepunkt for havets blå ruter er enestående. Hvor de fleste havnebade lukker sig mod havet, åbner havnebadet i Faaborg sig mod fjorden og bliver mere end en badefacilitet. Det bliver også en støttefacilitet for fx kajakroere og havsvømmere. To vandaktiviteter, som er voksende i popularitet. Samtidig fastholdes og udvikles de kendte elementer i havnebadene, hvor fx børnebassinet har fået et større element af vandlegeplads, end vi tidligere har set.”

Grete Justesen, formanden for dommerkomiteen udtaler: Hele anlægget bliver et nyt moderne og attraktivt vartegn for Faaborg by. Det griber ikke ind i eksisterende havnefunktioner og de senere års mange efterspørgsler efter et samlingssted for vinterbadere bliver opfyldt."

FAKTA

Konkurrencen om Faaborg Havnebad blev igangsat i november 2010, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden prækvalificerede fem rådgiverteams til at komme med forslag i en indbudt projektkonkurrence. I konkurrencen deltog: 

  • Julien De Smedt Architects, KLAR - kontor for landskab og Arkitektur, Sloth Møller, Esbensen, Creo Arkitekter A/S 
  • Force4 og Niras 
  • BBP Arkitekter A/S, MASU Planning, Orbicon 
  • Thing & Wainø landskabsarkitekter ApS, White Arkitekter A/S, Grontmij/Carl Bro 
  • Spektrum Arkitekter Aps, Hundsbæk og Henriksen A/S, A1 Consult Aps, Aqua-Teknik A/S

Faaborg Havnebad finansieres af Realdania med 10 mio. kr. og af Faaborg-Midtfyn Kommune med 5 mio. kr. Udviklingen af netværket med blå støttepunkter er støttet med udviklingsmidler fra Lokale- og Anlægsfonden.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Faaborg-Midtfyn Kommune