x

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt åbner først i 2013

Pressemeddelelse 23. november 2011

Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt for søsport i Faaborg bliver forsinket og åbner først i 2013. Det var ellers planen at Havnebadet og Det Blå Støttepunkt skulle åbne til badesæsonen 2012, men dette er ikke længere muligt.

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem et stykke tid arbejdet på at få de nødvendige tilladelser til at etablere havnebadet. Tilladelser som vi i vidt omfang har fået. Der er imidlertid blevet klaget over den tilladelse som Kystdirektoratet har givet til opførelse af anlægget.

Transportministeriet skal nu behandle klagerne, som har opsættende virkning. Det betyder, at projektet ikke kan anlægges før Transportministeriet har truffet en afgørelse i forhold til klagerne. Entreprenørerne vil dermed formentligt tidligst kunne begynde at bygge havnebadet i sommeren 2012 og dermed vil havnebadet og Det Blåt Støttepunkt først være klar til brug i sommeren 2013.

"Det er ærgerligt, at Havnebadet og Det Blå Støttepunkt ikke kan stå færdigt i sommeren 2012, hvor både borgere og turister kunne have fået glæde af badet og Det Blå Støttepunkt", siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Grete Justesen, som tilføjer: "Jeg er glad for det positive samarbejde vi har med projektets rådgivere og foreninger i tilknytning til Det Blå Støttepunkt".

Idéen med havnebadet er at invitere borgere i Faaborg og byens omegn til at lege og bevæge sig i og ved Øhavet. Der skabes rum og mulighed for at lege, svømme og dyrke vandsport - alt sammen tæt ved byens centrum. Som noget særligt indeholder det samlede anlæg et Blåt Støttepunkt, som især foreninger og turister vil og kan gøre brug af.

Faaborg Havnebad er et samarbejde mellem Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Det ansvarlige politiske udvalg er Teknik- og Miljøudvalget, hvor Grete Justesen er formand.

Pressemeddelelsen er udsendt af Faaborg-Midtfyn Kommune.