x

Fjordklyngen i Viborg består af de seks landsbyer Skals, Sundstrup, Skringstrup, Ulbjerg, Nr. Rind og Låstrup. Byerne i klyngen har i fællesskab taget en tidligere folkeskole i brug som fælles kulturcenter. Huset rummer aktuelt omkring 18 forskellige borgergrupper, der dyrker alt fra yoga, cykling, bridge og børnefodbold til håndværk og håndarbejde som vævning, malerklub og trædrejning. Klyngen samles også om bl.a. foredrag og fællesspisning, men aktiviteterne er koncentreret om tiden fra september og til april-maj, og skolebygningerne er endnu ikke optimale som mødested for klyngen.

Klyngen vil derfor transformere skolen, så den kan blive til et moderne mødested og informationscenter for hele området, hele året. Mødestedet skal styrke sammenhængskraften i Fjordklyngen og skabe rum for, at endnu flere borgere mødes planlagt til større arrangementer og tilfældigt på tværs af aktiviteter i huset.

Visionen

Det nuværende Kulturcenter Værestedet skal løftes, så det bliver et mangfoldigt Fjordklyngehus. ’Det nye Mødested’ skal række ud til hele området ved at samle klyngens foreninger og fritidsaktiviteter i fælles faciliteter.   

Skolen skal bygges om og op om fleksible rum, som ved enkle greb, kan forandres og derved understøtte alt fra malerklubben og strikkeklubben til streamede foredrag og fællesspisning. På første sal får de unge en fleksibel base, der kan danne ramme om alt fra streaming og spil til en lille ’hjemmebiograf’.

Derudover skal der i ’Det nye Mødested’ skabes rum for udeaktivitet. Mødestedet skal f.eks. være udgangspunkt for vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute og den nærliggende Himmerlandssti og Hærvejen. Det kræver et løft af bygningerne og de omkringliggende arealer, så de bliver attraktive året rundt.

Del af kampagnen Mødestedet 

Vi støtter projektet som en del af kampagnen Mødestedet, hvor vi sammen med Lokale- og Anlægsfonden støtter udviklingen af bedre mødesteder i landsbyklynger. I en landsbyklynge er flere landsbyer gået sammen om at dele fællesskaber og faciliteter som led i at styrke livet på landet.

Læs mere om kampagnen Mødestedet

Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger
Læs mere om vores mangeårige indsats for etablering af landsbyklynger over hele landet

Landsbyklynger