x

Mellem marker, mose, skov og hede ligger Stenvad Mosebrugscenter i en gammel tørvefabrik. Bygningen får nu en ny dobbeltfunktion som lokalmuseum og mødested. I den fornyede bygning vil der være plads til hverdagens fællesskaber – her kan man mødes og snakke eller bruge væve- og træværksteder til kreativ udfoldelse. Der bliver plads til såvel yoga som fællesspisning, og både borgere, besøgende og lokale foreninger, og iværksættere kan bruge bygningens faciliteter:

’Projekt Folkets Fabrik’ er støttet af Norddjurs Kommune og midler fra kampagnen ’Mødestedet’, som Lokale og Anlægsfonden og Realdania står bag. Kampagnen Mødestedet støtter udviklingen af bedre mødesteder i landsbyklynger over hele landet med det formål at få styrket de fysiske rammer om klyngernes fællesskab og fritidsliv.

Læs mere om kampagnen Mødestedet

Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger

Læs mere om vores mangeårige indsats for etablering af landsbyklynger over hele landet

Landsbyklynger

Transformation af en bygning med kulturhistorisk værdi

I dag formidler Stenvad Mosebrugscenter hundrede års historie om tørveproduktion og mosebrug, som har haft stor betydning for hele området. Det nye mødested skal fortsat danne ramme om den lokale kulturhistorie og samtidig styrke mulighederne for både formelle og uformelle møder[SH1] .

Claus Pryds Arkitekter har tegnet ombygningen, som kommer til at få en åben facade ud mod engen. Den smukke udsigt bliver inviteret ind i rummet, så grænsen mellem inde og ude blødes op. Samlet set bliver det rumlige forløb gentænkt, og der skabes bedre sammenhæng i det indre, hvor udstillingen integreres i hele bygningen.

En landsbyklynge med historie, fællesskaber og mangfoldig natur

Landsbyklyngen Midt i Norddjurs består af de seks landsbyer Ørum, Stenvad, Glesborg, Bønnerup, Fjellerup og Gjerrild samt de mindre landsbyer og landområder, der grænser op til dem.

Et stærkt samarbejde mellem landsbyer, der ligger geografisk tæt på hinanden, kan være med til at udvikle både den enkelte landsby og hele området. Det nye Projekt Folkets Fabrik i Stenvad, og de aktiviteter det kommer til at lægge hus til, skal være med til at samle borgerne i klyngen på tværs af landsbyer, alder og interesser og dermed styrke fællesskabet og det gode hverdagsliv på landet.

Sammen med Lokale og Anlægsfonden støtter vi projektet med 3 millioner kroner. Projektet er støttet af Norddjurs Kommune med 3,3 millioner kroner.