x

Nyt vartegn for Odense: 17 etagers tårn bygges på Thomas B. Thriges Gade

Pressemeddelelse 17. december 2014

TOGT Ejendomsudvikling har underskrevet købsaftale på de to nordligste byggefelter i Fra Gade til By-projektet, der skal omdanne den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade i Odense fra en befærdet vej til en bilfri og grøn, ny bydel.

Århusianske GPP arkitekter og Rådgivende Ingeniørfirma Henneby Nielsen står bag bygningens udformning. Byggeprojektet er udviklet i dialog med Fra Gade til By og Odense Kommune.

Tårnet er placeret i projektområdets nordligste ende og er det første byggeri, der møde blikket, når man kommer ind mod Odense centrum ad Thomas B. Thriges Gade.  

Med sine 17 etager og sin placering ud mod krydset Thoms B. Thriges Gade, Hans Mules Gade og Østre Stationsvej, bliver bygningen en monumental portal til den nye bydel.

”Det vil blive et helt nyt vartegn for Odense og et symbol på den enorme forandring, som vores by gennemgår i disse år”, siger Odenses borgmester Anker Boye.

Byggeriet består af tre bygninger: Tårnet på 17 etager, en bygning på 7 etager og en mellembygning med en foyer, som binder de to større bygninger sammen.

Stueetagen kan bruges til liberalt erhverv, mens 1. til 4. sal forventes at blive kontorer. 5. til 16. sal indrettes til lejligheder.

Bygningen på 7 etager får tagterasse og grønne tage og eftersom tårnet bliver den højeste bygning i miles omkreds, bliver udsigten fra lejlighederne over Odense havn, det gamle H. C. Andersen Kvarter og Odense Å helt enestående.

Projektets partnere glæder sig

Fra Gade til By projektet er et partnerskab mellem Odense Kommune og foreningen Realdania og hos begge partnere er der stor glæde over det første offentliggjorte byggeprojekt.

Borgmester Anker Boye siger:  

”Jeg er meget glad for, at den første i en række af købsaftaler nu er i hus. Denne aftale er endnu et bevis på, at vores store planer for Odense nu er ved at blive til virkelighed. 

Vi får en fantastisk flot ny bydel midt i Odense med dansk arkitektur i højeste kvalitet”.

Også hos Realdania er der stor tilfredshed med projektet: 

”Vi har jo fulgt processen fra optionsaftalen blev underskrevet og til det færdige projekt lå klar og jeg må rose både investor, arkitekter og Fra Gade til By for at have kørt en forbilledlig udviklingsproces, som nu resulterer i et flot bygningsværk”, siger administrerende direktør Jesper Nygård

Hos investoren, TOGT Ejendomsudvikling, glæder direktør Mogens Tveskov sig over det kommende byggeri: 

”Vi er glade for at være en del af den spændende udvikling, som Odense er i gang med i disse år og vi er meget stolte af vores projekt. Det bliver byggeri i bedste kvalitet. Udsigten fra lejlighederne i tårnet bliver enestående og bygningerne får en utroligt god beliggenhed i forhold til både offentlig transport, kultur og byliv”.

Fra Gade til By bygger i øjeblikket en p-kælder med plads til ca. 1000 biler, som skal strække sig gennem hele projektområdet og danne fundamentet for de øvrige byggerier. Den nordlige del af p-kælderen står færdig og tages i brug i 2016 og derefter går byggeriet af tårnet og de øvrige bygninger i gang.

På projektets hjemmeside, fragadetilby.dk, kan man se billeder og læse meget mere om det aktuelle byggeri og om projektet.

I Fra gade til Bys Infoboks bag Odense Rådhus kan man se en udstilling om hele omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade fra gade til ny bydel. Udstillingen har åbent alle hverdage fra 12.00 til 17.30 og lørdage fra 10.00 til 14.00.

Om bygningerne

Placeringen af byggeriet er helt optimal med hensyn til offentlig transport for med under 100 meter til både Odense Banegård og et letbanestop lige uden for døren, bliver det let at komme både rundt i Odense og videre ud i landet.

Beboere og besøgende til huset kommer dog heller ikke til at mangle p-pladser. Lige under bygningerne ligger områdets p-kælder med over 1000 p-pladser.

Stueetagen kan bruges til liberalt erhverv, mens alle tre bygninger får kontorer fra 1. sal og til 5. sals højde. De øvrige etager fra 6. og op til 16. sal bliver lejligheder.

Tårnet bliver på i alt ca. 5700 m2, mellembygningen på ca. 260 m2 og byggefelt 18 bliver på ca. 4750 m2.

Om bygningernes udseende

Tårnet kommer i skala og arkitektur til at passe ind i bydelens nordlige profil med Tigergården på den vestlige side og det nye Musik- og Teaterhus Odeon på den østlige side.

Detarkitektoniske udtryk på tårnet og bygningen på byggefelt 18 bliver ”new-yorker-agtigt” og robust, men med etage-spring og mange vinduer. Facadematerialerne er ikke endeligt fastlagt, men det bliver materialer, der udstråler høj kvalitet.

Vinduerne placeres langt tilbage i lysningen, det giver fine skyggevirkninger, som giver facaden dybde og karakter.

De nederste to etager af byggefelt 18 kan beklædes med f.eks. natursten eller tegl. Det giver en god sammenhæng til gadeniveauet og en robust facade i forhold til vandalisme, drift og vedligehold.

De ”tunge” facaders modspil er de store, enkle glaspartier langs promenaden, i stuetagen, ved altaner og i mellembygningen.

De synlige tagflader på tårnet og på mellembygningen plantes til med en mossedumurt. Det er både smukt, grønt og bæredygtigt.

Terrasser og den fælles taghave bliver belagt med hårdt træ. I boligerne vil det give en fornemmelse af, at ude og inde smelter sammen. Samtidigt giver det terrasserne et varmt og imødekommende udtryk.

De udvendige belægninger skal være i tråd med Odense Kommunes overordnede materialevalg for gaderne i kvarteret. Belægningen kan dog variere i promenaden og ved indgangspartier for at betone dette som særlige steder i gaderummet.

I mellembygningen kan den udvendige belægning trækkes med ind i foyerrummet. Det vil forstærke oplevelsen af, at rummet er en direkte forlængelse af byrummet    

Fra Gade til By

 • Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 • Frem mod 2016 bygger Fra Gade til By den nordlige del af en i alt 28.500 m2 stor p-kælder med plads til ca. 1100 biler.

 • I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 • Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis og Cowi er rådgiver for projektet.

 • Projektet koster 853 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 343 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

Tidsplan for projektet

 • Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade blev sat i gang i 30. juni 2014 og startede i den nordlige del af projektområdet.

 • Den første byggeaktivitet i projektet er etableringen af det nordlige p – anlæg, som samtidig skal danne fundament for de overliggende bygninger.

 • Det nordlige p – anlæg vil være færdiggjort i midten af 2016 hvorefter byggerierne på de 16 byggefelter ovenover kan begynde.

 • Når p-kælderen i den nordlige del er færdig og taget i brug, går byggeriet i gang i den sydlige del af projektområdet.

 • Hele den nye bydel står færdig med udgangen af 2020.

Om salget af byggefelter i projektet

 • Projektområdet indeholder 19 attraktive byggeretter. I 2013 blev der indgået options-aftaler efter den unikke Odense-model for 16 byggefelter i den nordlige del af projektområdet. De resterende 3 byggefelter i den sydlige del af projektområdet udbydes inden for det næste års tid.

 • Det tidlige udbud af de nordlige byggeretter i forhold til, hvornår byggeriet på grundene kan gå i gang, sikrer, at Fra Gade til By og investorerne har optimale betingelser for, sammen, at udvikle byggeprojekter af høj kvalitet.

 • Grundene blev udbudt som optioner efter en unik model, Odense-modellen, som skaber de bedste rammer for samarbejdet mellem Fra Gade til By og optionstagerne.

 • Grundene i Fra Gade til By projektet er unikke på grund af deres placering midt i det pulserende byliv og fordi alt er forberedt for investoren. Infrastruktur, ledningsomlægninger, parkering, arkæologi osv. er klaret af projektet. Investor skal i princippet bare rykke ind og bygge sit hus. Det der i branchen kaldes plug n’ play.

Om Odense-modellen

 • Ved at indgå en optionsaftale opnår optionstageren retten til at udvikle planer for en gruppe af byggefelter i 15 mdr.

 • I den periode er der indlagt milepæle for hver 3 måned. Her skal optionstageren levere nærmere fastlagt materiale, der underbygger udviklingen af de enkelte projekter og hvor projektet drøftes hhv. Fra Gade til By, By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune og Team Entasis som rådgiver.

 • Såfremt optionstagerens projekt opfylder aftalens krav og betingelser skal optionen indløses senest den 1. februar 2015. Det vil sige, at investoren skal stille en bankgaranti for købssummen.

 • På baggrund af de projektplaner, som optionstageren fremlægger for det givne byggefelt, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan og gennemføres en detail-projektering. Denne proces starter i januar 2015 og forventes afsluttet i efteråret 2015.

 • Tidsplanen baner vejen for, at byggeriet på grundene kan gå i gang så snart den nordlige p-kælder er færdiggjort medio 2016. Købssummen betales, når byggeriet på grunden kan gå i gang.

 • Såfremt optionstageren vælger ikke at udnytte byggeretten eller ikke lever op til optionsaftalens betingelser, vil byggefelterne kunne udbydes igen sammen med det udviklede projektmateriale, som Fra Gade til By nu er ejer af, således at byggestarten medio 2016 ikke forsinkes.