x

Fra Gade til By godkender tre ansøgere til at byde på sydlige byggefelter

Pressemeddelelse 14. januar 2016

AP Ejendomme ApS, A. Enggaard A/S og NCC Construction Danmark med Pension Danmark er blevet prækvalificeret til at give tilbud på køb af de sydlige byggeretter i Thomas B. Thriges Gade-området.

Projektsekretariatet i Fra Gade til By, som er et partnerskab mellem Realdania og Odense Kommune, har siden ansøgningsfristen i december 2015 gennemgået tre ansøgninger for at vurdere ansøgernes økonomiske og tekniske kapacitet. Alle tre ansøgninger er konditionsmæssige, og de er derfor alle blevet prækvalificeret til den videre proces.
 
AP Ejendomme ApS, A. Enggaard A/S og NCC Construction Danmark med Pension Danmark skal konkurrere på følgende parametre:

Projektets funktion, kvalitet og arkitektur
Pris
Organisering, proces og tidsplan

Tildeling af købsaftalen sker ud fra en samlet vurdering af alle kriterier – og kun én bydende kan vinde udbuddet. Fra Gade til By forventer at indgå købsaftale med den vindende byder i sommeren 2016.
 

Hotelgrund i nord

Den 14. december 2015 genudbød partnerskabet bag Fra Gade til By også et byggefelt i den nordlige del af projektområdet med betingelsen om, at der bygges et hotel på grunden. Udviklings- og entreprenørselskabet KPC gav købstilbud, og tilbuddet er blevet vurderet konditionsmæssigt. KPC og Fra Gade til By arbejder derfor nu videre med at indgå en endelig købsaftale.
 

Tilfreds borgmester

”Jeg glæder mig over, at tre investorer nu skal komme med deres bud på, hvordan den sydlige bymidte skal se ud i fremtiden. Denne interesse i at investere i Odense er vigtig for byens transformation,” siger Odenses borgmester Anker Boye (A).

Projektchef i Fra Gade til By, Svend Heegaard, er også tilfreds og ser frem til den kommende proces: ”Det endelige udbud af de sydlige byggefelter bliver spændende, og jeg glæder mig til at være en del af denne proces, hvor funktion, kvalitet og arkitektur for en så central beliggenhed bliver fastlagt,” siger han.

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro, siger: ”Vi er kommet et afgørende skridt videre i Thomas B. Thrige-projektet med de bud, vi har fået. Det er meget glædeligt, at der er kommet så solide, konditionsmæssige ansøgninger. Og jeg synes, det er med til at understrege udviklingsmulighederne i projektet, hvor målet er at binde Odenses bymidte sammen igen og skabe de rigtige rammer for en bydel med et aktivt liv og med stor arkitektonisk kvalitet.”Pressemeddelelsen er udsendt af Fra Gade til By i samarbejde med Odense Kommune og Realdania.

  

Fakta om salget af sydlige byggefelter 1 - 3

Byggefelterne, der har et samlet etageareal på 26.000 m2, ligger alle i den sydlige del af projektområdet og er helt centralt placeret med Odense Rådhus, domkirken og gågadenetværket som nærmeste naboer.
 
De tre sydlige byggefelter sælges samlet i et begrænset udbud. Grundene udbydes til en mindstepris på 3.500 kr. (ekskl. moms) per m2 boligareal, 2.900 kr. (ekskl. moms) per m2 erhvervsareal og 6.900 kr. (ekskl. moms) per m2 detailhandelsareal.
 
Partnerskabet bag Fra Gade til By forventer, at salget af de tre grunde giver en samlet indtægt på ca. 104 mio. kr.