x

Fynsk firma vinder jordentreprise på Thomas B. Thriges Gade

Pressemeddelelse 10. juni 2014

Når gravemaskiner og kraner i slutningen af juni går i gang med at bygge parkeringskælderen, som bliver fundamentet til en ny grøn bydel på Thomas B. Thriges Gade, bliver det med fynske byggeri-arbejdere i førerhusene.

Vinderen af jordentreprisen i det store bygge-projekt midt i Odense bliver nemlig TC Anlæg, som har firmabase i Odense. Det fynske firma har også stået for entreprenørarbejdet i forbindelse med de arkæologiske udgravninger forud for selve byggerierne.

Stor interesse for TBT-udbud
Der har helt fra starten været stor interesse fra byggebranchens side i at være med til at bygge den nye bydel på Thomas B. Thriges gade.

Ved et informationsmøde arrangeret af Fra Gade til By for byggebranchen i januar i år, mødte over 100 deltagere fra mere end 70 fynske firmaer op.

Den store interesse skyldes blandt andet, at mange firmaer har mulighed for at byde på entrepriserne fordi Fra Gade Til By har valgt at udbyde opgaverne i fag-entrepriser, i stedet for i en samlet hoved-entreprise.

Projektchef Svend Heegaard siger:

”Vi har valgt at bryde bygge-entrepriserne op i flere mindre fag-entrepriser. Det har vi gjort for at give flere firmaer mulighed for at byde ind på opgaverne. På den måde får vi både den bedste pris og den bedste kvalitet i byggeriet. Side-gevinsten, rent samfundsmæssigt betragtet, er, at flere mindre og mellemstore virksomheder får mulighed for at få del i opgaverne.”

Fra Gade til By-projektet har i øjeblikket flere bygge-entrepriser i udbud og foreløbig er 33 antal firmaer blevet præ-kvalificeret på de foreløbigt 8 udbudte entrepriser.

Alle firmaer er danske og 19 af firmaerne er fra Fyn.

Hvem der vinder disse entrepriser, vil blive afgjort i løbet af de næste par måneder.

Fra Gade til By-projektet vil i de kommende år udbyde flere entrepriser på byggeriet.
Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er den mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis er rådgiver for projektet.

Projektet koster 853 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 343 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.