x

Nyt informationshus styrker dialogen om Thomas B. Thriges Gade–projektet

Pressemeddelelse 2. januar 2012

’Ud af kontoret og ned på gadeniveau’ – det er tanken bag et nyt informationshus, der skal være med til at styrke kommunikationen og dialogen med borgerne om Thomas B. Thriges Gade-projektet. Infoboksen slår dørene op den 29. februar, og alle er velkomne.

Formålet med byudviklingsprojektet i Odense er at omdanne Thomas B. Thriges Gade til en sammenhængende, bæredygtig og moderne bydel med boliger, parkeringskælder, erhvervsdrivende, kollektiv trafik og rekreative byrum, som er attraktive at bo, handle og opleve i.
 
Det er et ambitiøst projekt, og konstruktive input fra borgere, kultur- og erhvervslivet, investorer og andre aktører er med til at sikre et godt resultat. Derfor slår Partnerskabet bag ”Fra Gade til By” Odense Kommune og Realdania dørene op til et nyt mobilt informationshus på Fisketorvet, som er blevet døbt Infoboksen.  Her kan alle interesserede se udstillinger om byomdannelsesprojektet og tale med projektgruppen, som flytter ud blandt borgerne.
 
”Formålet med Infoboksen er at styrke formidlingen af byomdannelsen og den løbende dialog med borgerne. Projektgruppen skal ud, hvor borgerne er, og vi glæder os til at byde alle velkommen. Vi vil være tilgængelige, så videbegærlige odenseanere eller besøgende kan stille spørgsmål og holde sig opdaterede på projektet,” siger Svend Heegaard, som er projektchef.
 
Mobil dialog
Infoboksen vil både bestå af et stort rum til løbende udstillinger og kontorer, hvor medarbejderne i projektgruppen skal sidde. Den centrale placering og den tilgængelige formidling skal sikre, at Odenses borgere hele tiden har mulighed for at holde sig opdaterede på projektet.
 
Byomdannelsen vil ske etapevis, og Infoboksen vil blive flyttet i takt med at anlægsarbejderne skrider frem. Den bliver i første omgang placeret på Fisketorvet.
 
Oplev Odenses forvandling
Den første udstilling i Infoboksen viser vinderprojektet i Thomas B. Thriges Gade-konkurrencen. Den formidler historien om den legendariske gade - før og nu – og giver de besøgende et indtryk af, hvordan det nye byrum vil tage sig ud, når projektet er færdigt.
 
En model bygget op over det samlede projektområde, giver et godt overblik over den færdige by-omdannelse, og en 3D-film tager publikum med ud på en byvandring i de nye omgivelser. Desuden vil plancher og illustrationer forklare mere detaljerede beskrivelser af projektets dele og elementer.
 
Fakta om projektet
Thomas B. Thriges Gade skal omdannes fra en trafikeret hovedgade til en attraktiv bydel med boliger, butikker, erhverv, letbane og parkeringskældre. Konkurrenceforløbet afsluttes d. 28. februar, når vinderprojektet bandt de tre tilbageværende projekter offentliggøres. Herefter følger borger- og interessentinddragelsesfasen fra 29. februar til 1. april. I denne fase rykker projektsekretariatet ud i byen og præsenterer projektet for interesserede.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Odense Kommune