x

Ny projektchef for 'Fra Gade til By – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade'

Pressemeddelelse 31. august 2016

Stig Langsager er udnævnt til ny projektchef for et af Danmarks største byudviklingsprojekter ’Fra Gade til By – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’.

Stig Langsager tiltræder som projektchef den 1. oktober 2016. Stig Langsager er kendt som en dygtig kapacitet i forhold til store odenseanske byudviklingsprojekter som Odins Bro og Odense Letbane.
 
Stadsdirektør i Odense Kommune Stefan Birkebjerg siger: "Stig Langsager har tung projekterfaring fra en række komplekse byudviklingsprojekter, der har krævet et bredt spænd af faglige kompetencer. Han er en faglig kapacitet og kendt for at bringe projekterne i hus. Jeg er derfor meget tilfreds og tryg ved, at det nu bliver Stig, der skal sikre fremdriften i Thomas B. Thriges Gade projektet”.

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, ser frem til samarbejdet med den nye projektchef: ”Stig Langsager har mange års projekterfaring fra arbejdet med strategiske byudviklingsprojekter, og han har netop derfor den tyngde, der skal til for at lede et stort projekt som Fra Gade til By-projektet. Med Stig har vi fået os en dreven projektchef og jeg ser frem til samarbejdet omkring et af Danmarks mest spændende byudviklingsprojekter”.
 
Stig Langsager vil som projektchef for Thomas B. Thriges Gade have ansvaret for opførelse af det sydlige p-anlæg, projektering af det sydlige byrum og udførelse af det nordlige og sydlige byrum frem til projektets færdiggørelse ved udgangen af 2020.
 
Før ansættelsen som projektchef på ’Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’ har Stig Langsager blandt andet fungeret som projektleder på en række store odenseanske projekter, senest i forhold til koordineringen af By- og Kulturforvaltningens indsats omkring Odense Letbane, som projektleder på Munkebjergvejs forlængelse og tidligere som projektleder for Odins Bro over Odense Kanal.
 
Stig Langsager vil fra 1. oktober 2016 referere til styregruppen, der varetager den overordnede fremdrift i Thomas B. Thriges Gade projektet. Styregruppen er nedsat af partnerskabet for ’Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’, der består af Realdania og Odense Kommune. Organisatorisk er Stig Langsager placeret i Bystrategisk Stab i Borgmesterforvaltningen. Stig Langsager er 53 år, gift og bosat i Odense.