x

Nyt Musik- og Teaterhus skal skabe liv og vækst i Odense

Pressemeddelelse 6. april 2011

Den 6. april går Odense Kommune i udbud med nyt Musik- og Teaterhus på 32.000 m2 og 1800 siddepladser placeret i Odense bymidte. Det bliver blandt de største kulturhuse herhjemme og er en del af et samlet kultur-, uddannelses- og byfornyelses-projekt til knap 3 milliarder kr.

Odense har valgt at investere sig ud af krisen. Hele Odenses bymidte bliver ændret fra at være befærdet af dagligt 30.000 biler til at blive et levende og åbent byrum med liv i centrum til gavn for handel, service og kulturtilbud.

"Når investering i kultur bringes sammen med byrum, boliger, liberale erhverv og letbanen, er investeringen en kendt vækstgenerator - også til gavn for det lokale erhvervsliv", udtaler Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.

Central placering

Musik og Teaterhuset placeres på en af byens bedste grunde tæt på banegården og Rådhuspladsen. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Odense Teater bliver en del af projektet, der integreres tæt med omdannelsen af Thomas B. Thriges gade samt med den kommende letbane.

Musik- og Teaterhuset beløber sig til omkring 1/2 milliard kr., hvoraf Odense Kommune betaler ca. 270 millioner kr. Kommunen investerer 1,8 milliarder kr i en ny letbane. Desuden investerer kommunen sammen med Realdania i omdannelsen af Thomas B. Thriges gade - begge parter bidrager med 255 millioner kr.

Musik- og Teaterhusets foyer udvikles som et byrum under tag. Det åbne indendørs byrums placering giver direkte adgang til de omkringliggende byrum, som er en del af Thomas B. Thriges Gade-projektet. Derfor har Partnerskabet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Realdania og Odense Kommune, besluttet at afsætte 20 mio. kr. til den særlige byrums-foyer. De 20 mio. kr. finansieres som en del af Realdanias samlede støtte til Thomas B. Thriges Gade-projektet.

"Musik- og Teaterhusets kommende foyer skal fungere som et overdækket offentligt byrum, der integreres i Thomas B. Thriges Gade-projektet. Vi synes i partnerskabet, det er oplagt, at støtte dette indendørs byrum, der på alle årstider vil blive et aktivt, samlende sted i området og i byen, og samtidig vil det kunne benyttes som formidlingssted for udstillingsaktiviteter i forbindelse med kommende byprojekter i Odense, som f.eks. omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til en mangfoldigt bydel," siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Offentligt-privat samarbejde

Odense har valgt at lægge Musik- og Teaterhuset ud i offentligt-privat samarbejde ud fra devisen: "Gør det, du er bedst til" og forventer at få sammensat et handlekraftigt konsortium, der vil bygge og stå for driften af Huset.

"Konkurrencepræget dialog som udbudsform sikrer efter vores opfattelse, at de relevante aktører bringes sammen i konsortier, der er stærke nok til at løfte opgaven. Byrådet sætter rammen og inviterer interessenterne til at indgå i forpligtende samarbejder", siger Søren Bonde Hansen, direktør i By- og Kulturforvaltningen.

Flere kunstarter samles

I 2014/2015 forventer Odense Kommune, at Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen og Odense Teater kan flytte ind i de nye og bedre rammer, som Musik- og Teaterhuset vil give dem.

"Jeg kan med tilfredshed konstatere, at landets tredje største by inden for en overskuelig årrække kan tilbyde musik- og scenekunstuddannelserne tidssvarende rammer. Samtidig kan jeg ønske Odense tillykke med en centralt beliggende ny kulturinstitution, der i langt højere grad end det tidligere har været muligt, vil indgå som toneangivende aktør i samspil med regionens øvrige kulturliv", udtaler Axel Momme Rektor Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

"Odense Teater ser store muligheder for at trække på de synergier, som nødvendigvis vil opstå, når flere kunstarter samles under samme tag. Med etableringen af det kommende Musik- og Teaterhus, får Odense muligheden for at skabe et kunstnerisk kraftfelt, som med de rigtige prioriteringer og ressourcer, kan bringe stor synlighed i både ind- og udland. Odense Teater ser frem til at få en centralt placeret scene, som naturligt spiller sammen med teatret i Jernbanegade, især når den samlede plan for hele området omkring Musik- og Teaterhuset falder endeligt på plads", udtaler Michael Mansdotter, Teaterchef Odense Teater

Ud over musik og teater vil Huset kunne anvendes til konferencer og events og vil have tilknyttede mødelokaler og kan optimeres ved at indarbejde køkkenfaciliteter m.v. 

Pressemeddelelsen er udsendt af Odense Kommune