x

500 p-pladser åbner i hjertet af Odense

Pressemeddelelse 28. september 2016

Lørdag den 1. oktober 2016 åbner p-kælderen under Thomas B. Thriges Gade og musik- teater- og konferencehuset ODEON. Dagen markeres med taler, veteranbiludstilling, gratis pølser til de 1.000 første gæster og gratis parkering.

Åbningen af den nordlige p-kælder er en milepæl i Odenses store byomdannelsesprojekt ’Fra Gade til By – Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade’. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Realdania og Odense Kommune. Gaden lukkede i juni 2014, og nu godt to år senere åbner den første del af p-kælderen. 

"At en del af Thomas B. Thriges Gade-projektet nu kan tages i brug er jo fantastisk. Inden længe åbner ODEON også, og lige så stille begynder det samlede projekt at tage form. Det bliver en kæmpe gevinst for byen, og stor respekt for at tidsplanen for hele byomdannelsesprojektet holder," siger Odenses borgmester, Anker Boye.

"En moderne by som Odense har brug for gode parkeringsløsninger, der kan understøtte de mange forskellige behov og ønsker til bylivet. Den nye parkeringskælder har således to funktioner: Den skal sikre en god, tryg og nem parkering. Og den skal, ved at sende bilerne under jorden, frigive plads i gadeplan til mennesker. Til boliger, til butikker, til en ny letbane, og til nye byrum med plads til liv og aktivitet," siger Realdanias filantropidirektør, Anne Skovbro.

Tryg og lys

Under hele projektområdet opfører partnerskabet et sammenhængende underjordisk p-anlæg. Når det samlede p-anlæg står færdig, kan det rumme 1.000 biler. Den nordlige del af p-kælderen er både i én og to etager; under Thomas B. Thriges Gade er der parkering i én etage, mens der under ODEON er parkering i to etager. Den sydlige del af p-anlægget bliver i to etager, og arbejdet går i gang i oktober. Det samlede p-anlæg forventes færdig i 2019.

Partnerskabet har fra start lagt stor vægt på, at p-anlægget skal være lyst og venligt at færdes i. Langs hele p-anlægget løber et gult fortov, som gør det nemt at få adgang til byen. Når hele p-anlægget står færdig, vil det gule fortov blive belyst med dagslys fra gaden. 

Betaling og takster

Parkeringen koster 12 kr. pr. time, og man betaler kun for den tid, man parkerer. Prisen på parkering følger Odense Kommunes parkeringstakster. Bilens nummerplade bliver fotograferet, når den kører ind og ud af p-kælderen. På den måde ved systemet, hvilke biler der har været i p-kælderen, og hvor længe de har opholdt sig der.

"Hvis du glemmer at betale, og hvis du ikke har tilmeldt dig abonnementsordningen, vil du få regningen sendt med posten. Det vil medføre et administrationsgebyr, men ikke en bøde. En bøde kan du kun få, hvis du holder decideret ulovligt parkeret, og det er kun politiet, der kan udstede bøder i p-anlægget," fortæller Peter Rothman Boas, projektleder ved Fra Gade til By.  

Man kan betale med Dankort eller tilmelde sig et abonnement, hvor systemet registrerer bilens ophold i p-kælderen og automatisk trækker pengene fra ejerens konto. 


Farvel til Fisketorvets p-kælder

Med åbningen af den nye p-kælder, lukker p-kælderen under Fisketorvet.

"Når p-kælderen i nord er åben, går vi i gang i syd. Som det første starter vi med at miljøsanere p-kælderen under Fisketorvet. Vi går også i gang med at opføre den tunnel, som skal forbinde det samlede p-anlæg. Selve byggeriet har indtil nu foregået i nord, men fra oktober i år rykker kraner og gravemaskiner for alvor ind på Fisketorvet, I. Vilhelm Werners Plads og Albani Torv," siger Peter Rothman Boas.

 
  • Den nordlige p-kælder er ca. 10.000 m2 med 500 p-pladser. Det samlede p-anlæg bliver ca. 30.000 m2 med plads til 1.000 biler.
  • Den nordlige p-kælder har tre op- og nedkørsler, og når det samlede p-anlæg står færdig, vil der være fem op- og nedkørsler.
  • Adgang til p-kælderen sker fra vest via Skulkenborg, fra nord via Thomas B. Thriges Gade og fra øst via Hans Mules Gade. 
  • Parkeringstaksten følger Odense Kommunes takster og er derfor 12 kr. pr. time. Det er gratis at parkere mellem 18.00 og 09.00 på hverdage, lørdage efter kl. 14.00 og søndag hele dagen.
  • Frihøjden på p-kælderen er 2,20 meter.
  • Der er otte handikappladser i den nordlige p-kælder og 10 parkeringspladser til motorcykler.
  • Der er også ladepladser til el-biler.
  • Det private p-selskab Apcoa står for selve driften af p-kælderen.