x

Odenses nye bymidte bliver grøn og levende

Pressemeddelelse 28. februar 2012

Nu er vinderprojektet for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade fundet. Det bliver arkitektfirmaet Entasis og deres underrådgivere, som skal stå for projektet sammen med partnerskabet bag Fra Gade Til By. Oplægget fra Entasis indeholder et visionært bud på en sammenhængende og bæredygtig bymidte med boliger, butikker, erhvervsliv, letbane, parkeringskældre og byrum med plads til leg og udfoldelse.

En enig dommerkomité har udpeget Entasis, Grontmij, Carl Bro, SWECO Architects, sbs rådgivning og MOMENTUM Research & Development som vinder af den internationale projektkonkurrence om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Oplægget fra vinderteamet blev udvalgt, fordi det på fornem vis lever op til Odense Kommunes og Realdanias visioner for den nye bymidte.

”Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er et afgørende skridt i Odenses forvandling fra stor dansk by til dansk storby, og oplægget fra Entasis understøtter i høj grad visionen om en bæredygtig bymidte. Vores ambition er, at projektet skal forvandle den trafikerede gade til en fortættet bymidte, der binder Odense sammen - til gavn for både borgere, besøgende og erhvervsliv,” siger Anker Boye, borgmester i Odense Kommune.

Byrum med plads til leg og udfoldelse

Odense består i dag af en række smukke og velfungerende byrum, som er adskilt af Thomas B. Thriges Gade. Når omdannelsen er færdig, er det planen, at de små og store pladser, smøger og kroge hænger sammen i en ny bymidte, som rummer fire nye kvarterer og otte nye byrum.

Det har været essentielt for dommerkomiteen, at den nye bymidte bliver rummelig og hylder mangfoldigheden i Odense. Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania, uddyber: ”Vi er meget imponerede over vinderprojektets helhedstænkning. Gennem et enkelt greb afspejles det historiske gadenet i en ny fortolkning, som danner udgangspunkt for nye kvarterer og byrum – og skaber koblinger på tværs af området. Projektet formår på én og samme tid at tilpasse sig den omgivende by og samtidig skabe sit eget moderne udtryk. Det giver en robusthed og en fleksibilitet, som simpelthen rammer plet!”

Bæredygtig bebyggelse

Bæredygtighed er et centralt tema i vinderprojektet, og det grønne er til stede overalt. Der er lagt op til, at der skal være bevoksede tagflader på de nye bygninger, og at der på pladser og stræder vil være runde kar, som opsamler regnvandet samtidig med, at de fungerer som fontæner.

Vinderprojektet lægger op til, at området ved Skulkenborg bliver det primære boligkvarter og kommer til at bestå af labyrintiske bygninger med tre til fire etager. Mod syd vil nye rummelige bygninger komplimentere de eksisterende strukturer og respektere kirkernes dominerende status i området. Længst mod nord rejser der sig et højhus i op til 17 etager, som bliver et af vartegnene for den nye bymidte.

Liv over og under jorden

I hele Thomas B. Thriges Gades længde kommer der et stort underjordisk parkeringsanlæg med 950 parkeringspladser. Det trygge og lyse parkeringsanlæg får teknologisk betjening, og der bliver etableret en catwalk, som kommer til at udgøre parkeringsanlæggets fodgængerstrøg. Catwalken sikrer, at det er nemt at finde rundt, og der vil være opgange til byens rum langs hele forløbet.

Plads til bløde trafikanter

Et af hovedelementerne i vinderprojektet er, at fodgængere kommer til at udgøre den altdominerende trafik i Odenses nye bymidte. Der kommer tværgående forbindelser og et nyt langsgående fodgængerstrøg, der binder byen sammen i et fintmasket net af passager, promenader og pladser. Cyklisterne får også bedre vilkår i form af en nord-sydgående cykelrute, som er flettet ind i den nye bymidte. En letbane kommer til at sno sig igennem den nye bymidte, og stoppestederne ved Musikhuset - og Teaterhuset og rådhuset vil fungere som samlingspunkter for bylivet i området.

”Den nye bymidte vil være til gavn for alle borgere, virksomheder, gæster og byen som helhed, for en stærk infrastruktur er afgørende for Odenses konkurrenceevne og vækstpotentiale. De kommende års massive investeringer vil ændre byens udformning, og den nye bymidte, Musik- og Teaterhuset og letbanen bliver markante vartegn,” siger Steen Møller, By- og Kulturrådmand i Odense.

Midlertidige anvendelse og aktiviteter

Byomdannelsen bliver gennemført i flere etaper, og der vil blive iværksat en række midlertidige aktiviteter i området, som skal være med til at udvikle bylivet, mens byggeriet står på. Aktiviteterne kunne eksempelvis bestå af udendørs koncerter, loppemarkeder, skatebane og et folkekøkken.

Projektledelsen bag Fra Gade Til By vil, i samarbejde med borgere, kulturliv og erhvervsliv, udvikle midlertidige aktiviteter, som kan være med til at danne bymidtens nye identitet. Ideen med de midlertidige aktiviteter er at skabe liv, mens omdannelsen står på og at udvikle nye ideer, der er så gode, at de kan blive gjort permanente i den nye bymidte.

Der vil også være mulighed for at afprøve fremtidige byrum, inden de bliver etableret. De bliver bygget op som kulisse, testet, justeret og udviklet i samarbejde med brugerne, før de bliver gjort permanente. Afprøvningen af de enkelte byrum vil være med til at kickstarte omdannelsen, og odenseanere og gæster kan indtage området fra dag 1.

Midlertidige parkeringspladser vil stå til rådighed for odenseanere, erhverv og besøgende i hele omdannelsesfasen, så der fortsat vil være det samme antal parkeringspladser som nu.

Næste fase

Partnerskabet bag Fra Gade Til By bearbejder nu oplægget fra Entasis og indleder dialog med investorer, som kunne være interesserede i byggegrunde i den nye bymidte. Projektet giver mulighed for 57.000 m2 ny bebyggelse, som fordeler sig med minimum 50 % boliger, svarende til omkring 300 nye lejligheder og 40 % erhverv. De resterende 10 % vil bestå af detailhandel, som butikker og cafeer og vil primært befinde sig i stueetagen for at skabe aktivitet i gadeplan.

Se den nye bymidte 

Alle kan se vinderprojektet i infoboksen på Fisketorvet. Her kan interesserede tale med projektledelsen bag Fra Gade Til By, se udstillinger af den nye bymidte og holde sig opdaterede på byomdannelsen. Infoboksen flytter i takt med, at byggeriet skrider frem.