x

Tre visionære bud videre i konkurrencen om fremtidens Thomas B. Thriges Gade

Pressemeddelelse 10. august 2011

Tre tværfaglige teams fra ind- og udland er udvalgt til at gå videre i konkurrencen 'Fra gade til by'- et unikt byprojekt, der vil forvandle den trafikerede Thomas B. Thriges Gade til et nyt, livligt byområde lige midt i Odense. Fra den 11. august 2011 kan forslagene ses i en bemandet udstilling, hvor det bliver muligt for Odenses borgere at drøfte forslagene.

Første fase af konkurrencen ’Fra gade til by’ er slut, og blandt de syv teams, der var med i opløbet, har en enig dommerkomite nu udvalgt tre, der bliver indbudt til forhandling om videre udvikling af deres forslag.

De tre vindende teams er: 

 • ADEPT Aps
  Underrådgivere: MVRDV bv (NL); Ting & Wainø landskabsarkitekter Aps; Slot Møller Rådgivende Ingeniører A/S; Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S; Via Trafik; EMCON AS; ACT; Capacent Management Consulting A/S; U:R:D Urban Research and Design 
 • Entasis
  Underrådgivere: Grontmij | Carl Bro; SWECO Architects; sbs rådgivning; MOMENTUM Research & Development 
 • Polyform, Henning Larsen Architects, Dress & Sommer
  Underrådgivere: WTM Engineers International (D); Argus (D); Jonathan Speirs + Major (UK)

”Vi står med tre rigtig gode forslag, som giver nogle meget spændende bud på, hvordan vi udnytter den historiske chance for at binde Odense sammen igen og skabe et aktivt og levende byområde midt i byen,” siger borgmester Anker Boye.

”Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er et enestående projekt. Ikke mange byer har muligheden for at skabe ny by midt i den gamle. Den mulighed har vi en forpligtelse til at få det bedste ud af, til gavn for Odense og til inspiration for andre byer. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu står med tre perspektivrige forslag fra tre teams,” siger Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania.

De tre udvalgte teams går nu i gang med at bearbejde deres forslag ud fra dommerkomiteens anbefalinger og på baggrund af input fra borgere og interessenter.

I den anledning er borgere og interessenter i Odense inviteret til at komme med synspunkter og ideer til de tre forslag. Frem til den 19. august kan forslagene ses på en bemandet udstilling på Odense Adelige Jomfrukloster, og derefter kan de opleves den 22. og 23. august i bymidtens gågader og den 6. og 7. september på studiestartsmessen på SDU. Her vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer og ideer.

”Det er vigtigt for os at komme i snak med odenseanerne og høre deres reaktioner. Hvordan skal de nye byrum og pladser se ud? Hvor skal der være op- og nedkørsel til bilerne, og hvordan skal op- og nedgangene til parkering se ud? Hvor skal der være adgang til parkering for gående, cyklende og kørende? Hvad er særligt godt ved de tre forslag, og hvad kan gøres bedre? Hvordan skal udformningen af området omkring letbanens stoppesteder se ud? osv.  Der er mange elementer i projektet, som vi gerne vil have input og kommentarer til. Vi håber derfor, at mange vil tage en tur forbi Odense Adelige Jomfrukloster, og give ideer og bemærkninger til projektsekretariatets medarbejdere” siger borgmester Anker Boye.

FAKTA

Her kan du se og kommentere forslagene til fremtidens Thomas B. Thriges Gade.

Vi har brug for dine idéer
Fra den 11. august 2011 kan forslagene ses i en bemandet udstilling, hvor det bliver muligt at drøfte forslagene.
Udstilling: Fra den 11.-19. august 2011
Sted: Odense Adelige Jomfrukloster. Albani Torv 6, Odense
Åbningstid: Hverdag kl. 15.00-18.00. Lørdag kl. 10.00-14.00

På gaden og på SDU
Den 22. og 23. august kan du møde projektchef Svend Heegaard i bymidtens gågader, og den 6. og 7. september vil han deltage i Studiestartsmessen på SDU for de nye studerende på Odenses videregående uddannelser. Her vil han præsentere vinderforslagene og tage en snak med interesserede, så odenseanernes tanker og synspunkter kommer med i det videre forløb. Borgmester Anker Boye vil også deltage i dialogen med borgerne.

På fragadetilby.dk
Alle konkurrenceforslag kan ses på den nye hjemmeside. Send dine tanker og synspunkter til fragadetilby@odense.dk.

Konkurrencen
Konkurrencen er udskrevet som en tofaset konkurrence, hvor de deltagende teams er udvalgt på baggrund af et forudgående EU-udbud og en prækvalifikation. Syv teams har deltaget, og tre teams er blevet udvalgt til at deltage i 2. fase af konkurrencen. Input fra borgere og interessenter vil sammen med dommerkomitéens anbefalinger indgå i den videre bearbejdning af forslagene. Den endelige vinder bliver offentliggjort i februar 2012.

De syv deltagende teams:

 • 3XN
  Underrådgivere: NORD Arkitekter; Ove Arup and Partners International Ltd (UK); Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
  Konsulent: Jeppe Aagaard Andersen Landskabsarkitekter 
 • ADEPT Aps
  Underrådgivere: MVRDV bv (NL); Ting & Wainø landskabsarkitekter Aps; Slot Møller Rådgivende Ingeniører A/S; Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S; Via Trafik; EMCON AS; ACT; Capacent Management Consulting A/S; U:R:D Urban Research and Design 
 • ALECTIA A/S forslag 5711003
  Underrådgivere: SLETH A/S; CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s; Schul + Okra Landskabsarkitekter (NL/DK); Peter Brett Associates LLP (GB); Colliers Hans Vestergaard A/S 
 • Entasis
  Underrådgivere: Grontmij | Carl Bro; SWECO Architects; sbs rådgivning; MOMENTUM Research & Development
 • Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
  Underrådgivere: Kragh&Berglund Landskabsarkitekter A/S; Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a/s
  Konsulenter: Reinertsen Sverige AB - Stefan Krii; Gielstrup Therkelsen Aps 
 • Polyform, Henning Larsen Architects, Dress & Sommer
  Underrådgivere: WTM Engineers International (D); Argus (D); Jonathan Speirs + Major (UK) 
 • schmidt hammer lassen architects og Kristine Jensens Tegnestue
  Underrådgivere: Tyréns AB (S); WS Green Technologies (D); PriceWaterhouseCoopers; ecosistema urbano arquitectos S.L.P. (ES)

Dommerkomiteen består af:
Anker Boye, Borgmester   Odense Kommune (formand for dommerkomiteen)
Jan Boye, Rådmand   By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
Flemming Borreskov, adm. direktør Realdania
Hans Peter Svendler, direktør Realdania
Torben Schønherr  Fagdommer arkitekt MAA Udpeget af Arkitektforeningen
Finn Selmer   Fagdommer arkitekt MAA Udpeget af Arkitektforeningen
Christian von Scholten  Fagdommer ingeniør FRI, Udpeget af FRI

Anne-Mette Bølling, Konkurrencens sekretær, arkitekt MAA, Akademisk Arkitektforening

Om ’Fra gade til by’
I 2008 besluttede et enigt byråd i Odense at omdanne Thomas B. Thriges Gade til et nyt tæt byområde. Den overordnede vision er at udvikle et sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense med bylivet i fokus.

Et partnerskab bestående af Odense Kommune og Realdania arbejder sammen om at realisere byomdannelsesprojektet. Omdannelsen skal skabe god tilgængelighed, høj urbanitet, ny bebyggelse med blandede funktioner, der bidrager til et spirende og mangfoldigt byliv og skal danne ramme om nye attraktive byrum for byens borgere og besøgende. Der er høje krav og til kvaliteten og økonomien i forbindelse med udviklingen af det nye byområde i Odense, der forventes at stå færdig mellem 2018 og 2020.

Projektområdet strækker sig fra Odense Å i syd til Østre Stationsvej mod nord og udgør ca. 51.000 m2. Det forventes, at der kan bygges mellem 50.000 og 70.000 etagemeter ny bebyggelse med en blanding af boliger, detailhandel og erhverv. Desuden skal der etableres nye byrum, en letbane og nye parkeringskældre, som vil sikre parkeringspladser til beboerne og de erhvervsdrivende i de nye bebyggelser og til offentligheden.

Med åbningen af kanalforbindelsen, Odins Bro, i 2014 bliver det muligt at påbegynde omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Broen udgør det sidste led i Odenses ringgade, og dermed bliver det muligt at føre den gennemkørende trafik uden om Odense centrum. Det giver plads til en ny levende bydel og skaber samtidig grundlag for at etablere bedre tilgængelighed til bymidten.

’Fra gade til by’ - processen
11. august – 19. august 2011: Se de tre forslag der er gået videre i projektkonkurrencen på Odense Adelige Jomfrukloster.

22. august – 23. august 2011: Tal med projektets medarbejdere og Anker Boye i Odenses.

6. – 7. september 2011: Tal med projektets medarbejdere på studiestartsmessen, SDU.

September 2011 – februar 2012 arbejder de tre udvalgte teams videre med forslagene i dialog med Odense Kommune og Realdania, hvorefter en vinder vil blive udpeget.

28. februar 2012: Offentliggørelse af den endelige vinder af konkurrencen.

Marts 2012: Præsentation og dialog med borgere om vinderforslaget. Herefter endelig forhandling med vinderen om udformningen af det endelige projekt.