x

Fra gade til by – Odense på vej mod historisk forvandling

Pressemeddelelse 22. marts 2010

Det største byomdannelsesprojekt i Odenses historie får nu for alvor fart på, efter at Realdania har besluttet, at gå sammen med Odense Kommune om at forvandle Thomas B. Thriges Gade fra trafikeret gade til levende og mangfoldig by.

Odense Kommune og Realdania går nu sammen om et ambitiøst projekt, som vil lukke arret efter Thomas B. Thriges Gade og give Odense et nyt byområde med liv og aktivitet. Projektet indebærer, at Thomas B. Thriges Gade, som siden 1960’erne har delt Odenses centrum midt over, bliver lukket for gennemkørende trafik. På det ca. 50.000 kvadratmeter store areal, der i dag er dækket af vej, bliver der i stedet bygget by, som kan tiltrække flere borgere og arbejdspladser i midtbyen.

Borgmester Anker Boye (A) er glad for udsigterne til, at Odense igen bliver bundet sammen: ”Sammen med Realdania får vi nu sat turbo på at udvikle Odenses bymidte. Jeg ser frem til, at Odense får en bymidte, der hænger meget mere sammen, får mere liv og giver plads til, at borgere og gæster i byen kan trives,” siger borgmesteren.

Ambitionen er at skabe et visionært nyt byområde, der kan danne rammen om et levende og aktivt byliv. Her skal være boliger, butikker, restauranter og caféer. Området bliver indrettet med fokus på fodgængere og cyklister. Der bliver bygget parkeringskældre til bilerne, mens der i gadeplanet kommer torve og byrum, som giver plads til mange forskellige aktiviteter.

”Med projektet ”Fra gade til by” vil vi ikke blot lukke Thomas B. Thriges Gade, men skabe en ny by. Odense får med projektet et nyt centrum med mødesteder, der giver plads til et pulserende byliv med leg og udfoldelse,” siger By- og Kulturrådmand Jan Boye (C).

”Fra gade til by” bliver gennemført i et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Den samlede anlægssum forventes at være på 710 mio. kr. Heraf finansieres de 200 mio. kr. af indtægter fra salg af byggegrunde og parkeringspladser, mens Odense Kommune har afsat 255 mio. kr., og Realdania bidrager med op til 255 mio. kr.

I Realdania glæder man sig over, at være partner i et af de mest markante og udfordrende byplanprojekter i nyere tid – også på landsplan. ”Det er et meget visionært projekt, og den helt rigtige løsning for Odenses midtby, byrådet har vedtaget. I Realdania ser vi frem til at være med til at skabe rammerne om et område, hvor byliv, mangfoldighed og bæredygtighed er i højsædet,” siger Realdanias administrerende direktør Flemming Borreskov.

Der vil blive indbudt til en international projektkonkurrence, som skal munde ud i en helhedsplan for projektet. Konkurrencen forventes udskrevet i 2010, og omdannelsen af bymidten vil ske i etaper i løbet af de kommende år. Thomas B. Thriges Gade forventes lukket i 2014, samtidig med at der åbnes en kanalforbindelse – det manglende led i Odenses ringgade.