x

Fra gammel remise til ungdomskulturhus i Gilleleje

Pressemeddelelse 19. oktober 2010

Gilleleje remise er bygget til at huse de lokomotiver og togvogne, der kørte på Gribskovbanen fra århundredeskiftet. Nu skal den gamle remise snart huse Gillelejes unge, der godt kan begynde at glæde sig til at flytte ind i deres nye ungdomskulturhus. Realdania har netop bevilliget 1,75 mio. kr. til istandsættelsen af den kulturhistoriske bygning.

Realdania kommer med et vigtigt bidrag til det arbejde, der skal sikre, at remisens kulturhistoriske værdier bliver bevaret samtidig med, at bygningen kan få nyt liv som ungdomskulturhus. Remisen var oprindelig en brugsbygning, som nøgternt afspejlede sin funktion, men bar på samme tid præg af klassicismens karakteristiske formsprog.

”Vi glæder os”

De unge i Gilleleje glæder sig til at kunne åbne remisen. De holder allerede meget af bygningen:

”Det er en fantastisk bygning med masser af muligheder, som vi har tænkt os at udnytte fuldt ud. I lang tid har vi bare gået og ventet på at vi kan komme op og se vores hus stå færdigt. Så kan vi endelig få noget et præsentere for de unge i Gilleleje. Det skal være et sted, hvor man føler sig hjemme og fri til at gøre hvad man vil, det er det vigtigste for os” siger Amalie fra de unges arbejdsgruppe. Gruppen har i august og september indsamlet mere end 300 idéer fra unge om hvordan den gamle bygning kan bruges, når den står klar.

Projektleder i Realdania Eske Møller fremhæver: ”Remisen er en flot, tidstypisk bygning med stor lokalhistorisk betydning, som i kraft af sin robuste fremtoning egner sig rigtig godt til ungdomskulturhus. Med den nye indretning kan huset rumme mange funktioner samtidig med, at remisens fortælleværdi bevares. De flotte porte, de rå vægge og jernbanesporene kan fastholdes og danne en fin ramme om de unges aktiviteter.”
   
Både Børneudvalget og Plan- og Miljøudvalget glæder sig over Realdanias støtte:

”Jeg glæder mig meget på de unges vegne. Nu kan vi give dem nogle virkelig flotte rammer til det de drømmer om – nemlig deres eget sted at være i Gilleleje” siger Børneudvalgets formand Anders Gerner Frost.

”Realdanias støtte betyder, at istandsættelsen af remisen bliver et kvalitetsprodukt, hvor vi i allerhøjeste grad kan sikre, at bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter fremhæves. Det er vigtigt for os.” siger Børge Sørensen, formand for Plan- og Miljøudvalget.

Byrådet besluttede allerede i 2009, at de unge skulle have et ungdomskulturhus i remisen. Kommunen købte herefter bygningen af lokalbanen og har efterfølgende udarbejdet lokalplan for området. Byggearbejderne forventes at være færdige til april, så ungdomskulturhuset kan indvies i foråret 2011.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Gribskov Kommune