x

En tidligere kongsgård 

Gram Slot blev første gang nævnt i 1231, da det stadig var kongsgård og ejet af Kong Valdemar. I dag stammer den ældste bygning fra 1500-tallet, og det samlede herregårdsanlæg har fået tilført bygninger i hvert eneste århundrede lige siden. Arkitekturen har træk fra så forskellige stilarter som middelalder, renæssance og barok, ligesom kendere vil se regionale særtræk fra både Sønderjylland, Vestslesvig og Frisland. 

Ejerne ønskede at genskabe Gram Slot 

I 2007 overtog familierne Brodersen og Nygaard Gram Slot fra familien Schack/Brockenhuus. De nye ejere har foretaget en omfattende forvandling af stedet, hvor moderne økologisk landbrug kombineres med et kulturelt oplevelsescenter i herregårdens unikke bygningskulturelle rammer. Ønsket var at åbne op for nye aktiviteter og genskabe Gram Slot som et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn.

Messefaciliteter, gårdbutik og café 

For ejerne var det vigtigt at bibeholde stedets bygningskulturelle værdier. Derfor har projektet også skabt mulighed for at udvikle kulturelle aktiviteter og arrangementer, som knytter sig til herregårdens bygninger og kulturarv. Konkret har ejerne etableret messefaciliteter i den store tolængede kostald og i avlsgårdens enorme holstenske lade. Staldens vestlænge er blevet indrettet til gårdbutik og café, hvor herregården bl.a. sælger egne lokalt producerede varer. I nordlængen er der indrettet plads til workshops, messe- og markedsaktiviteter. Faciliteterne er blevet de største af deres art i kommunen og vil fremover tilbyde arrangementer med inspiration og læring for bl.a. bygningsrestaurering, formidling, landbrug og fødevarer.

Genbesøg

I 2023 har vi genbesøgt Gram Slot, for at høre, hvordan det er gået med projektet siden vores bevilling. I videoen fortæller Svend Brodersen, direktør og medejer af Gram Slot, hvad de har brugt bevillingen til samt hvilken betydning og effekt, det har haft. Slottet har blandt andet stor gavn af både at have et stort økologisk landbrug og en stor oplevelsesøkonomi.

 

 

Med Realdania Genbesøg vender vi tilbage til en lang række af de projekter, som har modtaget støtte de seneste 20 år. Målet er at lytte til brugernes erfaringer og derigennem blive klogere på, hvordan arkitektur kan skabe værdi for mennesker. Læs mere om Genbesøg

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård