Gram Slot

På Gram Slot i Sønderjylland har man genskabt herregården som et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn. Som en del af vores kampagne ”Fremtidens Herregård” har ejerne restaureret og ny-indrettet kostalden og den kæmpestore, holstenske lade til messe- og konferencefaciliteter.

Fra lade og stald til multisal og café

I 2007 overtog familierne Brodersen og Nygaard Gram Slot fra familien Schack/Brockenhuus. De nye ejere har foretaget en omfattende forvandling af stedet, hvor moderne økologisk landbrug kombineres med et kulturelt oplevelsescenter i herregårdens unikke bygningskulturelle rammer. Ønsket var at åbne op for nye aktiviteter og genskabe Gram Slot som et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn.

Gram Slot blev første gang nævnt i 1231, da det stadig var kongsgård og ejet af Kong Valdemar. I dag stammer den ældste bygning fra 1500-tallet, og det samlede herregårdsanlæg har fået tilført bygninger i hvert eneste århundrede lige siden. Arkitekturen har træk fra så forskellige stilarter som middelalder, renæssance og barok, ligesom kendere vil se regionale særtræk fra både Sønderjylland, Vestslesvig og Frisland.

For ejerne er det vigtigt at bibeholde stedets bygningskulturelle værdier. Derfor har projektet også skabt mulighed for at udvikle kulturelle aktiviteter og arrangementer, som knytter sig til herregårdens bygninger og kulturarv.

Konkret har ejerne etableret messefaciliteter i den store tolængede kostald og i avlsgårdens enorme holstenske lade. Staldens vestlænge er blevet indrettet til gårdbutik og café, hvor herregården bl.a. sælger egne lokalt producerede varer. I nordlængen er der indrettet plads til workshops, messe- og markedsaktiviteter.

Faciliteterne er blevet de største af deres art i kommunen og vil fremover tilbyde arrangementer med inspiration og læring for bl.a. bygningsrestaurering, formidling, landbrug og fødevarer.

Fremtidens Herregård 

Projektet er støttet gennem vores kampagne Fremtidens Herregård, hvor vi arbejder hen imod at sikre de danske herregårdes fremtidige eksistens, samtidig med at de bliver anvendt. 

 

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2008
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2016
 • Støttebeløb
 • 11,150 mio. kr.
 • Websites
 • Gram Slot

Kontakt

 • Nyheder

 • Galleri

 • Kort

 • Relaterede projekter

Galleri

Galleri

Kort

Gram Slot, Slotsvej 54

6510 Gram

Relaterede projekter Se alle projekter

StreetDome Haderslev

Vosnæs

Løvenborg Slotshave

Vennerslund

{{ title }}

{{ description }}