x

Arkitektkonkurrence om Greve Midtby – hvordan skal fremtidens stationscentre se ud?

Pressemeddelelse 21. januar 2009

Pressemeddelelse udsendt af Greve Kommune og Realdania: Greve Kommune har sammen med Realdania udskrevet en arkitektkonkurrence, der skal give nytænkende bud på stationscentrenes rolle i fremtidens forstæder. Tre teams vil blive prækvalificeret til konkurrencen, som forventes igangsat 1. april.

Problematikken er den samme mange steder i forstæderne. Stationscentrene, som var tiltænkt en central rolle i forstæderne, fungerer ikke som reelle centre for livet i de omkringliggende områder. Der er ofte mange institutioner, indkøbsmuligheder og kulturelle aktiviteter i stationscentrene, men funktionerne ligger tit spredt, adskilt af store parkeringsarealer. Resultatet er, at selvom mange af disse områder rent funktionelt er centre, så opleves de ikke som sådanne. I stedet opfatter mange forstæderne som centrumløse.

I arkitektkonkurrencen skal hvert af de prækvalificerede teams udvikle en helheds- og udviklingsplan for Greve Midtby. Planerne skal rumme nytænkende, men samtidig også realistiske bud på, hvordan der kan udvikles et tættere og mere urbant forstadscentrum, som inddrager og komplementerer de eksisterende rekreative kvaliteter, der ofte er i forstaden. Visionen er, at arkitektkonkurrencen skal være et foregangseksempel og demonstrationsprojekt, som nyfortolker centerbegrebet og kommer med bud på, hvilken funktionel, kulturel og rumlig rolle et forstadscenter kan spille i den postindustrielle by.

Realdania støtter projektet med 1,45 millioner kroner, og projektleder Astrid Bruus Thomsen er overbevist om, at der i de næste år vil komme mere fokus på omdannelse af forstædernes stationscentre. ”Det stadigt større fokus på bæredygtighed gør det nødvendigt at overveje, hvordan vi kan placere noget af fremtidens byvækst i stationscentrene. Vi skal gentænke de funktionsopdelte forstæder og vise, hvordan stationscentrene kan blive udviklet med en tæthed og en vifte af byfunktioner, som kan forbedre bykvaliteten i forstæderne og gøre byområderne til attraktive steder at leve det hele liv.”

Gruppeleder Mads Rue fra Greve Kommune har store ambitioner for konkurrencen. ”Greve Bymidte rummer faktisk alle kvaliteterne: Folkeskole, gymnasium, videregående uddannelser, indkøbscenter, rådhus, svømmehal, store sportsarealer og sågar en badestrand. Men lige nu er kvaliteterne adskilt af store transit- og parkeringsarealer. Vi skal have forbundet og udviklet de eksisterende kvaliteter, så området lever hele dagen, og folk får lyst til at tage hertil blot for at se på eller tage del i livet. Kan vi lykkes med det, har vi skabt et eksempel på en af de centrale ting, som skal til for at frigøre forstæderne fra deres evige moderbinding til de gamle byer.”

Arkitektkonkurrencen forventes afsluttet i september 2009. Herefter vil forlagene blive udstillet, og der vil blive afholdt en konference om fremtidens stationscenter.

Rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg er sammen med Center for Byplanlægning, Kunstakademiets Arkitektskole rådgivere for Greve Kommune. Akademisk Arkitektforening varetager rollen som konkurrencesekretariat.  

Yderligere oplysninger: 

Kontakt vedr. arkitektkonkurrencen:
Arkitekt MAA Bettina Mylin, Akademisk Arkitektforening, tlf. 30 85 90 03 

Kontakt vedr. projektet:
Gruppeleder Mads Rue, Greve Kommune, tlf. 43 97 97 97
Projektleder Astrid Bruus Thomsen, Realdania, tlf. 70 11 66 66