x

Levende marskby

Højer er en gammel marskby, der ligger bag diger på kanten til Tøndermarsken ved Vadehavet. Byen har et særligt kulturmiljø – præget af både dansk og tysk byggeskik og kendetegnet ved sine marskgårde, småindustri og tætte, uregelmæssige gadestruktur. Det er en by præget af mange tider og af det flade grønne langstrakte landskab, der omkranser den.

I byen ligger den prisvindende og landskendte slagter ’Højer pølser’. Her er kunsthåndværk, højskole, efterskole. Og så har byen et stærkt og engageret lokalsamfund. 

To greb der løfter Højer 

Vi gik i 2016 sammen med Tønder Kommune, A.P. Møller fonden og Nordea-fonden om en større indsats, der havde til formål at gøre Tøndermarksen og byerne omkring til et endnu bedre steder at bo, arbejde og besøge. 

Vi har i den forbindelse løftet Højer som en port til Tøndermarksen. Vi brugte to greb: En byomdannelse, der har givet Højer nye byrum og nye oplevelser samt en byfond, der gennem uddeling af 27 mio. kr. har støttet restaureringen af bevaringsværdige og fredede huse i Højer. 

Højer byomdannelse

Transformationen er til at få øje på, når man i dag går gennem Højers gader og stræder. Kvaliteten af byrummene er højnet markant, lige som restaureringerne på byens historiske bygninger er gennemført med sans for detaljen, uden at de nye materialer er blevet for dominerende. 

Fornyelse med respekt for historien og byggetraditionerne har været en del af den udviklingsplan som partnerskabet bag Tøndermarsk Initiativet lavede sammen med Højers borgere og erhvervsliv ved projektets start

Højer udviklingsplan 2018-2023

Udviklingsplanen har sat rammen for arbejdet med at skabe nye byrum, funktioner, erhverv og byliv i Højer, samtidig med at man har passet på det unikke kulturmiljø og kulturlandskab i og omkring byen. Den vellykkede byomdannelsen blev afsluttet i 2022, og Tøndermarsk Initiativet er nomineret til Byplanprisen 2022, særligt for ”den smukke og helstøbte byomdannelse i Højer, der bygger på de stedbundne potentialer”. Læs mere om nomineringen: 

Tønder Kommune nomineres til Byplanprisen 2022

Udviklingsplanen har været udgangspunktet for den egentlige byomdannelse, og Erik Brandt Dam arkitekter har stået i spidsen for det rådgiverteam, der har stået for videreudvikling af gader og byrum i Højer.

Rådgiverteam på plads: de skal løfte Højer
Der har været afsat knap 60 mio. kr. til omdannelsen af gader og byrum i Højer.

Lyt med på vores podcast, hvor Højer fortæller marsklivets historie. 

Hør også vores andre podcasts:

Podcasts

Højer Byfond

De mange nye traditionelle vinduer, originale døre og fine stråtag på byens bevaringsværdige bygninger er lige som de nye vinger på byens stolthed, møllen, alle resultater af Højer Byfond. 

Fonden blev stiftet i 2016 og er over to omgange blevet bevilget i alt 27 mio. kroner af Realdania, og har oplevet en stor interesse fra ansøgere. Gennem fonden har private boligejere og erhvervsdrivende i Højer fået rådgivning og økonomisk støtte til istandsættelse af byens mange bevaringsværdige og fredede huse.

Formålet med Højer Byfond er at skabe samspil mellem bygningsbevaring og de bymæssige forandringer i forbindelse med Tøndermarsk Initiativets investering i et massivt løft af Højer by. Der er blandt andet ydet støtte til restaurering, eller genetablering af facader, vinduer, døre og tag, og med sans for det oprindelige har man genoprettet byens fine bygningshistorie og styrket byens kulturmiljø ved at give byens bygninger et fysisk løft. Det er små forandringer, der til sammen gør en stor forskel for byens samlede udtryk og kulturmiljø.  

 

Marskgården i Højer

For at understøtte udviklingen i Højer har vi desuden købt to historiske huse samt en lade på det centrale torv. De tre bygninger udgør til sammen Marskgården og er fine eksempler på Tøndermarskens særlige byggeskik. Vi har restaureret bygningerne, der fremover skal spille en vigtig rolle i formidlingen af marskens madkultur. Arla-fonden lejer sig i dag ind og driver madlejrskole for danske skolebørn. 

Læs mere i projektbeskrivelsen for marskgården

Marskgården i Højer