x

Levende marskby

Højer er en gammel marskby, der ligger bag diger på kanten til Tøndermarsken ved Vadehavet. Byen har et særligt kulturmiljø – præget af både dansk og tysk byggeskik og kendetegnet ved sine marskgårde, småindustri og tætte, uregelmæssige gadestruktur. Det er en by præget af mange tider og af det flade grønne langstrakte landskab, der omkranser den.

I byen ligger den prisvindende og landskendte slagter ’Højer pølser’. Her er kunsthåndværk, højskole, efterskole. Og så har byen et stærkt og engageret lokalsamfund. Der bor dog færre i byen i dag end i 1980’erne, og byen har et overskud af boliger – en overkapacitet på ca. 20 % - og virker i dag flere steder tom. 

To greb skal løfte Højer 

Vi er gået sammen med Tønder Kommune, A.P. Møller fonden og Nordea-fonden om en større indsats, der skal gøre Tøndermarksen og byerne omkring til et endnu bedre steder at bo, arbejde og besøge. 

Vi løfter i den forbindelse Højer som en port til Tøndermarksen. Vi bruger to greb: En byomdannelse, der skal give Højer nye byrum og nye oplevelser samt en byfond, der støtter restaureringen af bevaringsværdige og fredede huse i Højer. 

Højer byomdannelse

Partnerskabet bag Tøndermarsk Initiativet har samme med Højers borgere og erhvervsliv lavet en plan for, hvordan Højer skal udvikle sig de næste fem år. Udviklingsplanen sætter rammen for, hvordan der kan skabes nye byrum, funktioner, erhverv og byliv i Højer, samtidig med at vi passer på det unikke kulturmiljø og kulturlandskab i og omkring byen. 

Højer udviklingsplan 2018-2023

Udviklingsplanen er udgangspunktet for den egentlige byomdannelse. Her har Erik Brandt Dam arkitekter vundet konkurrencen om at stå i spidsen for det rådgiverteam, der helt konkret skal videreudvikle gader og byrum i Højer. Erik Brandt Dam arkitekter vil arbejde med bl.a. stærkere forbindelser og bedre pladser under overskriften ’Mere Højer’.

Rådgiverteam på plads: de skal løfte Højer
Der er afsat knap 60 mio. kr. til omdannelsen af gader og byrum i Højer.

Lyt med på vores podcast, hvor Højer fortæller marsklivets historie. 

 
Hør også vores andre podcasts:

Podcasts

Højer Byfond

I Højer er der også begyndt at poppe nye traditionelle vinduer, originale døre og fine stråtag frem på byens bygninger. Også byens stolthed, møllen, får nye tiltrængte vinger. 

Det er Højer Byfond, borgere og lokale erhvervsdrivende, der står bag. Højer Byfond yder rådgivning og økonomisk støtte til private boligejere og erhvervsdrivende i Højer, der vil sætte bevaringsværdige og fredede huse i stand i byen. 

Byfonden støtter bl.a. restaureringer af facader, reetablering af originale bygningselementer, vinduer og døre samt nye tag. Formålet er at styrke byens kulturmiljø ved at give byens bygninger et fysisk løft og sikre et samspil mellem de bevaringsværdige bygninger og de nye funktioner, der kommer til byen. Det er små forandringer, der til sammen gør en stor forskel for byens samlede udtryk og kulturmiljø.  

Håndværkets Festival er et andet og nyt initiativ, som byfonden støtter. Festivalen løb af stablen første gang i 2018 og skal være med til at styrke interessen, engagementet og fællesskabet omkring det gode håndværk og Højer.

Der er afsat godt 20 millioner i Højer byfond. Det er bestyrelsen for Højer Byfond, som vurderer ansøgninger og tildeler eventuel støtte. 

Marskgården i Højer

For at understøtte udviklingen i Højer har vi desuden købt to historiske huse samt en lade på det centrale torv. De tre bygninger udgør til sammen Marskgården og er fine eksempler på Tøndermarskens særlige byggeskik. Vi restaurerer bygningerne, der fremover skal spille en vigtig rolle i formidlingen af marskens madkultur. Arla-fonden vil i fremtiden leje sig ind og skal drive madlejrskole for danske skolebørn. 

Læs mere i projektbeskrivelsen for marskgården

Marskgården i Højer

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Ruter og stier i Tøndermarsken Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}