x

Ny arkitektur skaber store oplevelser på Bornholm

Pressemeddelelse 25. maj 2016

Nu bliver det nemmere at gå på opdagelse i Nordbornholms mange helleristninger omkring Hammersholm .Tirsdag 31. maj indvies en ny stiforbindelse og nye udsigtsplatforme, som skaber bedre adgang til og højner oplevelsen af et helt særligt sted i Danmark. Projektet er ét af 10, som Realdania gennemfører sammen med Naturstyrelsen, som tager udgangspunkt i stedspecifikke potentialer.

Bornholm er kendt for sine mange helleristninger. Mest kendt er helleristningerne omkring Madsebakke på Hammerknuden, der hvert år tiltrækker et stort antal gæster. 

Hvad færre ved er, at der i landskabet mellem Madsebakke og Hammershus også findes et stort antal helleristninger, som blev hugget ind i klipperne for mellem 2500 og 3000 år siden. Området byder også på storslåede udsigter, små nedlagte stenbrud og en rig natur. Men det tager tid, hvis man vil se det hele, og fordi området er stort og uden klare grænser, kan udflugten virke uoverskuelig. 

Det rådes der nu bod på: Tirsdag 31. maj indvies et projekt, der skaber en ny stiforbindelse mellem Hammershus og Allinge, og hvor nye udsigtsplatforme inviterer til at lade sig fascinere af dette særlige sted i det danske landskab. 

”Med projektet ville vi skabe bedre rammer for oplevelse af det uplanlagte og overraskende og genforene steder og fortællinger, som længe har været i dvale. Projektet på Hammersholm viser, hvordan nænsom og respektfuld arkitektur kan nære vores nysgerrighed og give os lyst til at gå på opdagelse i naturen,” siger Christian Andersen, programchef i Realdania. 

<>Helt konkret forbindes landskabets kulturhistoriske spor af områdets genskabte skærvevej, hvor udsigtsplatforme, siddeplinte, bro og stente i bornholmsk eg lukker op for stedets fortællinger og inviterer til at gå på opdagelse.

Projektet er ét blandt i alt 10, som gennemføres på udvalgte steder i den danske natur som en del af initiativet Steder i landskabet i et partnerskab mellem Realdania og Naturstyrelsen. På hvert sted skal lavmælte arkitektoniske nedslag i højeste kvalitet formidle naturen. 

Projektet på Hammersholm er udviklet af Erik Brandt Dam Arkitekter. 

Alle er velkomne til den officielle indvielse tirsdag den 31. maj kl. 13-15. 

Programmet er:


13:00
 Velkommen v. skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen 
Mødested ved Hammersholm, Langebjergvej 15, 3770 Allinge

13:10
Programchef i Realdania Christian Andersen fortæller om baggrunden for kampagnen ”Steder i landskabet” og hvorfor Hammersholm er udvalgt

13:20
Fælles vandring mod Madsebakke og op til helleristningerne ved Hammersholm. Undervejs vil arkitekt Erik Dam Brandt fortælle om arbejdet med projektet.

14:10
Officiel indvielse ved borgmester Winni Grosbøll

14:20
Naturstyrelsen og Bornholms Madkulturhus byder på lidt lokale specialiteter af mad og drikke

15:00
Indvielsen slutter

Deltagelse er gratis. 

Efter det officielle arrangement vil der være mulighed for alle, der har lyst, til at drage med chefarkæolog ved Bornholms Museum, Finn Ole Sonne Nielsen på en 20 minutter guidet tur, hvor man kan høre mere om helleristningerne ved Hammersholm.

Læs mere på www.stedet-tæller.dk

Om kampagnen Stedet Tæller og fokusområdet Steder i landskabet
Projektet er gennemført som en del af Stedet Tæller, en Realdania-kampagne, der frem til udgangen af 2016, støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de særlige potentialer, som knytter sig til det enkelte sted.

Kampagnens fokusområde, Steder i landskabet, gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og har til formål at vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem en ekspertdrevet proces er udvalgt 10 helt særlige steder i den danske natur, heriblandt Hammersholm, hvor fysiske indgreb skal skabe kontakt mellem menneske og natur.

Realdania har afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter,
forstået som små, præcise arkitektoniske greb, der skal forbedre oplevelsen af naturen.

Derudover støtter Stedet Tællers to øvrige fokusområder - Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer -  konkrete, fysiske projekter i yderområderne.

www.stedet-tæller.dk

Om de øvrige 9 steder i landskabet

  1. Kalø Slotsruin – ER INDVIET Primær ejer: Naturstyrelsen Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge
  2. Knudeklinten på Fur – ER INDVIET Primær ejer: Mildred Fog Partnerkreds: Realdania, Fur Bryghus, Naturstyrelsen og Skive Kommune
  3. Rubjerg KnudeER INDVIET Primær ejer: Naturstyrelsen og Hjørring Kommune Partnerkreds: Realdania, Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfond
  4. Råbjerg Mose Primær ejer: Naturstyrelsen Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen
  5. Hanstedreservatet Primær ejer: Naturstyrelsen Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune
  6. Stevns Fyr Primær ejer: Naturstyrelsen og Stevns Kommune Partnerkreds: Realdania, Stevns Kommune og Naturstyrelsen
  7. Vadehavet Primær ejer: Kystdirektoratet Partnerkreds: Realdania, Kystdirektoratet, Tønder Kommune, Nationalpark Vadehavet
  8. Filsø Primær ejer: Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde Partnerkreds: Realdania, Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Fonde
  9. Tipperne Fuglereservat Primær ejer: Naturstyrelsen Partnerkreds: Realdania og Naturstyrelsen 

Projektet på Hammersholm er udviklet af Erik Brandt Dam Arkitekter.

Sammen med 9 andre særlige steder i det danske landskab blev Hammersholm udvalgt i 2012 gennem Realdanias kampagne Stedet Tæller under fokusområdet Steder i landskabet. På hvert af de 10 steder udvikles enkle, arkitektoniske greb, som skal højne og skærpe oplevelsen af naturen.