x

Epokegørende projekt i Århus binder byen og bugten sammen

Pressemeddelelse 3. marts 2009

Arkitektfirmaet Schmidt, Hammer, Lassen architects og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har vundet den prestigefyldte konkurrence om at tegne multimediehus og nyt centralt havnebyrum i Århus. Der er tale om et meget omfattende og epokegørende projekt, som vil forme fremtidens Århus, hvor byen opstod i vikingetiden.

"Urban Mediaspace" er titlen på det projekt, der har vundet den meget komplekse konkurrence om det nye centrale havnebyrum og fremtidens Hovedbibliotek i Århus, der har arbejdstitlen Multimediehuset.

Med et budget på 1,7 mia. kroner er der tale om et vidtrækkende byudviklings- og arkitekturprojekt. Projektet omfatter også åbning af den sidste del af Århus Å samt udformning af havnefronten på strækningen fra Europaplads til Nørreport.

Bedømmelsesudvalget har i sin vurdering af vinderprojektet langt vægt på blandt andet følgende:

"Det nye havnebyrum fungerer i sin helhed som et hængsel, der på meget overbevisende måde fanger stedets bevægelsesmønstre. Funktionelt supplerer Havnepladsen midtbyens historiske torvedannelser og opfordrer med sin fleksibilitet og åbenhed til nye banebrydende aktiviteter for byens borgere og erhvervsliv på en særlig livgivende måde.

Bygningskomplekset fanger med sin meget overbevisende placering på en sikkert proportioneret bastion stedets bevægelsesmønstre og giver mulighed for et fremragende funktionelt samspil med omgivelserne.

Bygningskomplekset er - med den hævede bastion, der rummer parkeringsanlægget og ankomstcentret, det enkle glasprisme med mediaspace og den svævende tagflade med kontorer - let at forstå og fungerer set fra Åboulevarden som et markant landmark. "

Bag vinderprojektet står det århusianske arkitektfirma schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, Bosch & Fjord aps og ALECTIA A/S, Bibliotekskonsulenterne Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen.

"Med vinderprojektet vil vi kunne skabe landets flotteste havnefront og binde byen, åen og bugten sammen. Vi får et enestående Multimediehus og et flot og folkeligt byrum, som jeg er sikker på, byens borgere og gæster vil elske. Det vil vække stor glæde og stolthed i Århus", siger borgmester Nicolai Wammen.

Udvælgelsen er baseret på en grundig bedømmelsesproces fra bedømmelseskomiteens side. I efteråret udvalgte bedømmelseskomiteen tre ligeværdige vindere i en projektkonkurrence, og efterfølgende er der blevet arbejdet med de tre vinderes projektforslag på bl.a. de arkitektoniske og tekniske kvaliteter og økonomien i projekterne.

Bedømmelseskomiteen bestående af repræsentanter fra alle politiske partier i Århus Byråd, Realdania, Realea A/S samt fire fagdommere, har udvalgt det endelige vinderprojekt, som i særlig grad udmærker sig ved at integrere Multimediehuset og havnebyrummet med det nuværende bymiljø.

"Det har været et utroligt intenst og tæt forhandlingsforløb med de tre teams, som hver især har givet nogle meget kompetente og spændende bud på integration og udformning af de nye centrale havnebyrum og Multimediehuset. Schmidt, Hammer og Lassens projekt udmærker sig ved et overbevisende kunstnerisk og humanistisk greb, der gennemsyrer alle projektets dele og skaber den perfekte ramme for byens og borgernes fremtidige mødested" siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

Baggrunden for det oprindelige projekt var behovet for et nyt Hovedbibliotek i Århus. Siden er havnebyrum, parkeringsanlæg og infrastruktur kommet med i projektet.

"Jeg glæder mig over at vi er endt med et rigtig godt visionært projekt som rummer gode muligheder for indretning af et moderne bibliotek med de krav der stilles til nye medier. Vi vil med dette projekt sætte nye standarder for biblioteker. Jeg er sikker på at vi får et hus som århusianerne vil være stolte af og glæde sig over i mange generationer," siger rådmand for Kultur og Borgerservice Jacob Bundsgaard Johansen.

Den lidt usædvanlige konkurrenceform har været et bevidst valg der fra starten skulle sætte fokus på økonomi og integreret design. Samtidig har udbudsformen "udbud efter forhandling" givet mulighed for intens dialog med de bydende de sidste tre en halv måned. Århus Kommune og Realdania er overbeviste om, at dialogen har bidraget til at skabe det fine resultat.

"Det har været den helt rigtige beslutning at udskrive en samlet projektkonkurrence for Multimediehuset, havnebyrum og infrastrukturen på stedet. Vi har på den måde fået koblet et centralt byrum sammen med en kommunal aktivitet, som vil trække rigtig mange mennesker ned til de nye byområder. Og vi får en havnefront som bliver koblet sammen på en helt unik måde", siger rådmanden for Teknik og Miljø, Peter Thyssen. 

FAKTA

De tre ligeværdige vindere fra projektkonkurrencen,
som har deltaget i det efterfølgende udbud efter forhandling  

  • Schmidt, Hammer & Lassen k/s, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Alectia, Bosch & Fjord ApS, Bibliotekskonsulenter Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen
  • Mecanoo architecten, GPP Arkitekter A/S, ABT Consulting Engineers og NIRAS
  • Arkitema, AART, COWI A/S, Bascon A/S, Prof. Niels Ole Finnemann/Center for Internetforskning, Peter Dreyer/Seismonaut, Lennart Bjørneborn/Danmarks Biblioteksskole og Hans Peter Kuhn 

Byudviklingsprojektet omfatter bastionsopbygning med etablering af parkeringsfaciliteter, opførelsen af Multimediehuset, den afsluttende åbning, etableringen af en ny havneplads samt løsning af en række infrastrukturelle udfordringer i området.

Multimediehuset forventes at stå færdigt ultimo 2014 og Havnepladsen ultimo 2015.