x

3 projekter fortsat med i kampen om nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus

Pressemeddelelse 1. september 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Århus Kommune i samarbejde med Realdania: Bedømmelseskomiteen har udvalgt tre ligeværdige vindere af konkurrencens første fase. Valget af vinderne er truffet efter et intenst bedømmelsesforløb. I alt deltog seks hold i den meget komplekse konkurrence om udformningen af Multimediehus og det nye centrale havnebyrum i Århus.

Efter et intenst bedømmelsesforløb i løbet af august er vinderne af konkurrencens første fase nu fundet. De tre hold er:

  • schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps, Bosch & Fjord aps, ALECTIA A/S, Bibliotekskonsulenter Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen
  • AART a/s, Arkitema K/S, Bascon A/S, COWI A/S, Prof. Niels Ole Finnemann, Peter Dreyer/Seismonaut, Lennart Bjørneborn/Danmarks Biblioteksskole, Hans Peter Kuhn
  • Mecanoo architecten, Gjørtz, Pank & Partnere A/S, ABT Consulting Engineers og NIRAS

De tre hold deltager nu i et efterfølgende udbud efter forhandling, som vil finde sted i løbet af efteråret 2008.

Udvælgelsen af de tre hold er baseret på en grundig bedømmelsesproces fra bedømmelseskomiteens side. Valget er truffet efter vurdering af forslagenes arkitektoniske og tekniske kvaliteter, anvendelsen af integreret design, forslagenes robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme samt forslagenes honorartilbud.

Bedømmelseskomiteen, bestående af repræsentanter fra alle politiske partier i Århus Byråd, Realdania, Realea A/S samt fire fagdommere, har udvalgt forslagene, der går videre til næste udbud. Projektforslagene vidner om opgavens meget store kompleksitet og forskelligrettede udfordringer.

”Konkurrencen om Multimediehuset og det nye centrale havnebyrum i Århus er nok den største udfordring som arkitektfirmaer har været stillet overfor i Danmark i mange år. Nogle forslag giver gode svar på integration af det centrale havnebyrum i byen. Andre giver positive bud på udformningen af Multimediehuset og biblioteksfunktionen. Det er vores håb, at et af forslagene efter forhandlingsrunden vil skille sig markant ud med suveræne løsninger på alle parametre”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

”Det har været et spændende og udfordrende bedømmelsesforløb. Nu er vi endt med tre forslag der alle rummer mange muligheder og perspektiver. Jeg glæder mig til at følge det videre arbejde med de tilbageværende projekter. Det endelige resultat skal blive til glæde for udviklingen og borgerne i Århus” udtaler rådmand for Kultur og Borgerservice Flemming Knudsen.

De tre hold deltager frem til februar 2009 i et forhandlingsudbud. I dette forløb vil deres evne til at bearbejde delelementer i forslagene være i fokus. Projekternes robusthed i forhold til overholdelse af den økonomiske ramme vil også blive nærmere analyseret.

Forhandlingsfasen skal efter reglerne foregå i fortrolighed. Derfor vil det først blive muligt at offentliggøre og udstille forslagene i 2009, når den endelige vinder er fundet.

Den lidt usædvanlige konkurrenceform har været et bevidst valg for fra starten af at have fokus på økonomi og integreret design. Samtidig er der undervejs mulighed for dialog med de bydende. Århus Kommune og Realdania er overbeviste om, at dialogen vil skabe det bedst mulige resultat.

For yderligere oplysninger
Rådmand Flemming Knudsen, tlf. 8940 2380
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 7011 6666
Forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker Rolf Hapel, tlf. 8940 9300