x

Den nye Europaplads er klar til brug

Pressemeddelelse 17. april 2015

Så er den nye Europaplads klar til brug – og dermed kan den første del af Urban Mediaspace Aarhus, Aarhus Kommunes hidtil største anlægsprojekt, overdrages til byens borgere.

Efter flere års byggerod begynder området langs inderhavnen i Aarhus at tage form, og det er nu muligt at se konturerne af det færdige byrum. 

Første skridt på vejen er den nye Europaplads, der som et helt centralt knudepunkt binder midtbyen sammen med Dokk1 og de nye havnebyrum. 

Færdiggørelsen af Europaplads og frilægningen af den tilhørende strækning af Aarhus Å betyder, at der nu er et sammenhængende promenadeforløb fra Mølleparken langs åen til det nye hovedbibliotek og borgerservice i Dokk1 ved åens udløb i havnebassinet. 

Dermed spiller den nye Europaplads en vigtig rolle i det store byudviklingsgreb, der handler om at genskabe sammenhængen mellem byen og vandet – og sikre midtbyen de byrumskvaliteter, der er forbundet med at være tæt på vand. 

Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, er glad for, at et af de mange arbejder på havnefronten nu står færdigt. 

”Med åbningen af Europlads får Aarhus et nyt spændende og attraktivt byrum, som er med til at åbne byen mod havnen. Det er kun en enkelt brik i puslespillet, men når man husker tilbage på, hvordan området så ud før, så er jeg sikker på, at aarhusianerne vil få stor glæde af det nye åndehul.” 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Realdania. 

Direktør i Realdania Hans Peter Svendler siger om indvielsen af Europaplads: ”Med fritlægningen af åen og åbningen af Europaplads begynder det nye byrum på havnen i Aarhus at folde sig ud. Til sommer følger DOKK1 og senere igen bl.a. de nye åbne pladser på havnefronten. Alt sammen er vigtige elementer i arbejdet med at gøre den tidligere industrihavn til et levende og aktivt område, hvor by og vand møder hinanden.” 

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad glæder sig også over færdiggørelsen af det nye byrum: ”DOKK1 kommer til at tiltrække et stort antal mennesker, og derfor er det vigtigt, at der er nogle indbydende omgivelser, der spiller sammen med byens nye vartegn. Og den rolle lever den nye Europaplads i den grad op til.” 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har haft ansvaret for designet af byens nye plads og de sidste etaper af frilægningen af Aarhus Å: ”Med åbningen af åen føres byens naturlige vandløb igen helt frem til Aarhus bugten, - fordi byens landskab og byens identitet hører sammen. Aarhus er byen ved bugten, vandet, havet og åen til glæde for byens borgere.”

Denne pressemeddelelse er udsendt af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania.

Den nye Europaplads er del af Urban Mediaspace Aarhus, som er Aarhus Kommunes hidtil største bygge- og anlægsprojekt med et samlet budget på cirka 2,1 mia. kr. Projektet gennemføres i partnerskab med Realdania. 

Foruden omlægningen af Europaplads samt opførelsen af Dokk1 og et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser omfatter Urban Mediaspace Aarhus nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området. 

Dokk1 bliver Aarhus’ nye hovedbibliotek og Borgerservice. Dokk1 åbner den 20. juni 2015. 

Parter i projektet:

  • Aarhus Kommune er bygherre
  • Realdania og Realdania Byg er partnere
  • Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
  • schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
  • Alectia A/S er underrådgiver
  • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
  • NCC A/S er partner entreprenør og byggepladsleder
  • Lödige er leverandør af det automatiske p-anlæg
  • COWI er byggeleder

Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 750 mio. kroner til projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Bidraget består dels i en investering i et innovativt parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum. 

Læs mere om projektet på hjemmesiden www.urbanmediaspace.dk

Pressebilleder: www.urbanmediaspace.dk/presse/pressebilleder