x

Realdania tilbyder at investere mere end 600 mio. kroner i Århus’ nye centrale havnefront

Pressemeddelelse 5. september 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Århus Kommune: De gennemgribende omlægninger og -udbygninger af havnen i Århus har gjort det muligt at skabe en helt ny folkelig og rekreativ anvendelse af byens centrale havnefront, som ligger i tæt sammenhæng med den historiske bykerne. Realdania tilbyder Århus Kommune samarbejde om at kvalificere og realisere det kæmpe potentiale, projektet giver for fremtidens Århus.

Projektets hovedidé er at skabe et levede og aktivt havnebyrum, som går fra den åbnede Århus Å med cafeerne og det intense byliv over Europaplads og videre hen foran Domkirken og Bispetorvet til Nørre Port. En strækning på ca.1 kilometer. Som et hængsel mellem den åbnede å og havnebyrummet placeres byens nye Multimediehus på en bastion ud i havnen med parkering, letbanestation mv.

Konkret omfatter det samlede projekt, der har overskriften: ”Inderhavnen i Århus – Byens nye centrale byrum”, tre store delprojekter: 

  • At opføre Multimediehuset (fremtidens hovedbibliotek) på en nyanlagt bastion ud i havnen ved Europaplads og åens udløb. På bastionen etableres nye byrum omkring Multimediehuset, mens der i bastionen etableres p-anlæg, trafikkorridor og ankomstcenter.
  • At åbne den sidste del af Århus Å, omlægge Europaplads og koble herfra til bastionen og videre til det nye havnebyrum.
  • At etablere byens nye centrale havnebyrum, som spænder fra å-udløbet til Nørre Port. Det er tanken at udforme Havnebyrummet som byens nye folkelige aktivitets- og rekreationssted. Som del af projektet fjernes eller minimeres pier 1, således at det nye havnebyrum får optimal kontakt til vandspejlet og udsigt til bugten.

Det samlede projekt er baseret på en konceptplan udarbejdet af arkitekt MAA Knud Fladeland og er estimeret til en pris på 1,6 mia. kr. - heraf tilbyder Realdania at investere mere end 600 mio. kr.

Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania siger:

 ”Vi ser et kæmpe potentiale i dette projekt. Dette at koble de historiske byrum omkring Domkirken, bylivet langs åen og det nye havnebyrum giver helt nye muligheder for at genskabe byens orientering mod vandet i en urban, rekreativ sammenhæng, der vil tilføre markant nye livskvaliteter til fremtidens århusianske byliv. Projektet vil efter vores opfattelse på forbilledlig vis ændre et udtjent erhvervshavneområde til et folkeligt og rekreativt centrum for byens borgere og turister”.

Borgmester i Århus, Nicolai Wammen siger:

”Jeg er på byens vegne begejstret for, at Realdania har valgt at investere et ekstraordinært stort beløb i vores nye centrale havnebyrum. Det er et fantastisk skulderklap til projektet, og det sikrer, at vi kan skabe landets flotteste havnefront på netop det sted, hvor byen opstod i vikingetiden. Jeg er overbevist om, at vi vil få et flot og folkeligt byrum, der vil vække stor opsigt og glæde”.

Projektet planlægges efter godkendelse i Århus Byråd igangsat med en international arkitektkonkurrence i begyndelsen af 2008. Det forventes at Bastionen, Multimediehuset og den sidste del af å-åbningen kan stå færdig i 2014, mens havnebyrummet først kan tages i brug et par år senere, da arealet indtil 2014 skal benyttes som byggeplads for de øvrige anlægsarbejder.