x

Startskuddet lyder til nyt centralt havnebyrum og multimediehus i Århus

Pressemeddelelse 17. december 2007

Århus Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse:
 
Århus Kommune annoncerer prækvalifikation til en international projektkonkurrence, der skal udvikle byens centrale havnefront samt etablere et multimediehus. Projektet gennemføres i samarbejde med Realdania og Realea A/S, der bidrager med en væsentlig investering.

Forventningerne til projektet er betydelige, da det skal være et omdrejningspunkt for Århus med levende og aktive havnebyrum.  Projektområdet går fra den åbnede Århus Å med cafeerne og det intense byliv over Europaplads og videre ad en ny havnefront hen foran Domkirken til området ved Nørreport. Som et hængsel mellem den åbnede å og havnebyrummet placeres byens nye Multimediehus, fremtidens hovedbibliotek og Borgerservice, på en bastion i havnen med parkering, letbanestation mv.


”Vi ønsker, at projektet skal udtrykke vores visioner for De Bynære Havnearealer som et folkeligt byrum af høj arkitektonisk kvalitet. Med projektet vil vi kunne skabe en fantastisk spændende sammenhæng mellem byen og bugten – mellem den pulserende by og de rekreative områder. Jeg er meget glad for, at vores visioner kan realiseres i et partnerskab med Realdania”, siger Nicolai Wammen, borgmester i Århus.

 

Konkret omfatter det samlede projekt tre store delprojekter:

  • At opføre Multimediehuset (fremtidens hovedbibliotek og Borgerservice) på en nyanlagt bastion ud i havnen ved Europaplads og åens udløb. På bastionen etableres nye byrum, mens der i bastionen etableres p-anlæg, trafikkorridor og ankomstcenter.
  • At åbne den sidste del af Århus Å, omlægge Europaplads og skabe attraktiv adgang til bastionen og det nye havnebyrum.
  • At etablere byens nye centrale havnefront og havnebyrum, som spænder fra å-udløbet til området ved Nørreport.

Rådmand for Teknik og Miljø, Peter Thyssen, siger:
"Havnepladsen bliver det sted, hvor fremtidens Århus møder bugten på en helt ny måde omgivet af spændende arkitektur og med et udsyn til det åbne vand. Jeg håber, det bliver en helt unik plads, som byen bliver rigtig stolt af. Pladsen skal appellere til liv og aktiviteter både sommer og vinter”.

 

Udover de store udfordringer til udformningen af arkitektur og byrum er inddragelse et af nøgleordene i projektet. De Bynære Havnearealer og det nye Multimediehus skal være et sted for alle byens borgere og besøgende, og det stiller store krav til arkitekternes faglighed og evne til dialog og fleksibilitet.

 

”Det er vigtigt, at dette projekt tager udgangspunkt i borgerne. Derfor har det også fra første færd været essentielt, at både processen og selve konkurrenceformen giver muligheder for dialog og samarbejde på nye måder. Kun ved at involvere de kommende brugere og byens aktører kan vi skabe et område og et Multimediehus, der også lever om 100 år”, udtaler rådmand for Kultur og Borgerservice, Flemming Knudsen. 

 

Med annonceringen af prækvalifikationen har interesserede arkitekter mulighed for at anmode om deltagelse i den kommende projektkonkurrence. Konkurrencen forventes, efter godkendelse i Århus Byråd, igangsat i marts og gennemført i to etaper med udvælgelsen af den endelige vinder i slutningen af 2008.

 

Det forventes at Bastionen, Multimediehuset og den sidste del af å-åbningen er færdig i 2014, mens havnebyrummet først kan tages i brug et par år senere, da arealet indtil 2014 skal benyttes som byggeplads for de øvrige anlægsarbejder.


For yderligere faktuelle oplysninger om projektet kontakt forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker, Rolf Hapel,
tlf. 89 40 93 00

 

Se mere information om annonceringen og projektet på www.multimediehuset.dk