x

Urban Mediaspace Aarhus: 500 dage uden arbejdsulykker

Pressemeddelelse 15. november 2012

Den 16. november 2012 fejrer Aarhus Kommune og NCC Construction Danmark A/S, at byggeriet af Urban Mediaspace Aarhus har forløbet 500 dage uden arbejdsulykker på byggepladsen.

De mange arbejdsdage uden ulykker er resultatet af et målrettet arbejde med at skabe sikre arbejdsforhold for alle i det store byggeri. Det er NCC Construction Danmark A/S, der har ansvaret for byggepladsledelsen og dermed også for sikkerheden på byggepladsen.

For at sikre et vedvarende fokus på arbejdssikkerhed i det daglige har NCC blandt andet arbejdet systematisk med registrering af såkaldte tæt-på-hændelser. En tæt-på-hændelse er en potentielt farlig situation, der dog ikke forårsager personskade med fravær. Erfaringen viser, at der statistisk set sker et antal tæt-på-hændelser for hver gang, der sker en arbejdsulykke. Men hvis man er opmærksom på tæt-på-hændelserne og drager lære af dem, kan man måske nå at ændre arbejdspraksis eller -forhold, inden der sker en ulykke med personskade.

500-dagen uden ulykker bliver fejret fredag den 16. november med fælles frokost kl. 12 i den store byggegrube. Her er alle, der er involveret i projektet, inviteret til helstegt pattegris. Og nej, der bliver ikke serveret fadøl.

Presseinvitation

Pressefolk er velkomne til at deltage i frokosten. Her kan du tage billeder af arrangementet og eventuelt snakke med dem, der arbejder på byggepladsen eller på anden vis er involveret i projektet.

Er du interesseret i at deltage, så mød op ved karruselindgangen til byggepladsen kl. 11.45. Du finder indgangen, hvis du kører ned for enden af Nordhavnsgade mellem Pakhus 13 og Toldboden (se billede nedenfor).

Hvis du vil deltage i arrangementet, så kontakt projektleder Ina Bækgaard, Aarhus Kommune. Tlf. 4012 4695.

Baggrund

Opførelsen af Urban Mediaspace Aarhus tog sin begyndelse med det første officielle spadestik i juni 2011. I det mellemliggende halvandet år har byggeriet ændret området ved åens udløb markant.

De gamle kajkanter, spidsen af Pier 1 og den gamle færgepier er blevet brudt ned. Og som alle i Aarhus midtby har kunnet følge med i, er der banket spuns ned til byggegruben og de nye kajkanter.

I løbet af 2012 er den 12.000 m2 store byggegrube blevet udgravet, der er monteret cirka 800 jordankre til at holde byggegruben på plads, og der er nedbanket 2000 pæle til at holde fundamentet. Der er opstillet 4 store tårnkraner til betjening af den resterende del af arbejdet i byggegruben og montering af betonelementerne i råhuset. Desuden er den nye vejbro fra Mindet til Dokk1 opført, og der er taget hul på første etape af vejarbejderne i området.

Med et samlet budget på knap 2 milliarder kroner er Urban Mediaspace Aarhus det hidtil største bygge- og anlægsprojekt i Aarhus Kommune.

Mere information

Find mere information om projektet på hjemmesiden: www.urbanmediaspace.dk

FAKTA

Urban Mediaspace Aarhus omfatter opførelse af Dokk1, et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området.

Dokk1 bliver Aarhus’ nye hovedbibliotek og skal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udleje.

Dokk1 og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Parter i projektet:

  • Aarhus Kommune er bygherre
  • Realdania og Realdania Byg er partnere
  • Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
  • schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
  • Alectia A/S er underrådgiver
  • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
  • NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder
  • Per Aarsleff A/S er entreprenør
  • Lödige er leverandør af det automatiske p-anlæg
  • COWI er byggeleder

Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 700 mio. kroner til projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Bidraget består dels i en investering i et innovativt parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum.

Læs mere om projektet på hjemmesiden www.urbanmediaspace.dk 

Pressemeddelelsen er udsendt af Aarhus Kommune.