x

Dokk1 får stor international kunst

Pressemeddelelse 20. marts 2013

Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid, kommer nu til Aarhus. Med projektet Magic Mushrooms har Elmgreen & Dragset vundet den første, største og mest bygningsintegrerede af tre udbudsrunder i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af Dokk1. Deres værk kommer til at sætte et unikt præg på huset og får afgørende betydning for oplevelsen af Dokk1.

Det dansk-norske kunstnerpar Elmgreen og Dragsets, der til daglig er bosat i Berlin, tilfører Aarhus et nyt kunstværk i storformat på højt internationalt niveau og af en kvalitet, der kan give ikonværdi og i sig selv tiltrække besøgende til Dokk1.

Værket Magic Mushrooms er todelt og skal udsmykke to store og centrale bygningselementer i huset:

 • Undersiden af medierampen, der kan ses som er en stor skrånende loftsflade under bygningen (niveau 0).
  Mål: 14x29 meter.
  Se illustration 1-6.
 • Det centrale opstigningspunkt, som er en elevatorsøjle, der bevæger sig op igennem hele bygningen (niveau 0-3).
  Mål: 10x25 meter.
  Se illustration 7-8.

Den ene del af værket består af en model af en imaginær, eksotisk storby, der monteres på hovedet på undersiden af medierampen. Storbyen er realistisk gengivet i skala 1:100 med en udstrækning på 11x29 meter og en max højde på 2 meter. I værket indgår også lyssætning af storbyen.

Den anden del af værket består af et sammenhængende farveprint på 27x10 meter, der monteres på væggen i det centrale opstigningspunkt i Dokk1. Printet gengiver den imaginære storby, som den ville se ud på Google Earth. Deludsnit af printet vil kunne iagttages fra alle niveauer i huset.

I vinderindstillingen begrundes forslaget blandt andet således: ”Kunstnerisk set vurderes værket at være på højt internationalt niveau og af en kvalitet, der kan give ikonværdi og derved i sig selv tiltrække besøgende. Forslaget udgør et fascinerende og perspektiverende værk. Fiktive rum i rummet, arkitektur i arkitekturen. Med dets billeder af en virtuel storby med oplyste skyskrabere omgivet af vejnet, parker, broer og andre bynære detaljer skaber det billeder, modbilleder, perspektiver i forhold til, hvordan Aarhus er, og hvordan Aarhus vil/bør udvikle sig. Forslaget er visuelt stimulerende. Det gælder både bygningen, funktionerne og omgivelserne. Værkets poetiske karakter spiller godt op til husets mange funktioner.”

Elmgreen og Dragset udtaler om deres værk: ”Drømmen om en imaginær verden har eksisteret til alle tider. Byer, som ikke kan nås i fysisk forstand, men som kun kan begribes gennem vores forestillingsevne. Vores forslag til Dokk1 viser en arkitektur i arkitekturen - en fantasiby, der udfordrer den besøgendes perception og indbyder til at blive oplevet fra nye synsvinkler alt efter, hvor man vil befinde sig i bygningen.”

Borgmester Jacob Bundsgaard er meget tilfreds med valget af kunstværk: ”Kunstværket Magic Mushrooms er simpelthen genialt – og jeg er vild med det. Jeg er helt overbevist om, at børn og voksne vil elske det, og det sender et klart signal om, at Dokk1 bliver en bygning helt ud over det sædvanlige.”

”Det er et enestående værk til en helt unik bygning. Dokk1 kommer til at sætte nye internationale standarder og vil udfordre vanetænkningen. Det er oplagt, at netop dette hus skal have et centralt kunstværk, der ved at vende tingene på hovedet udfordrer og beriger os, ” siger Marc Perera Christensen, rådmand for Kultur og Borgerservice.

”Det er et kunstværk af meget høj kvalitet, som valget er faldet på. Værket er utraditionelt, og vil sætte et positivt præg på hele huset. Det er et værk, som vil få de besøgende til at stoppe op, så de kan lade tankerne flyve og danne deres egen billeder af, hvordan en storby kan se ud,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Den samlede økonomiske ramme for værket er 6,7 mio. kr. I denne sum er inkluderet samtlige omkostninger til udførelse, ophængning/installering, dialog, indkøring, transport mv. af det valgte værk. Derudover honoreres de fire ikke-vindende kunstnere med 75.000 kr. hver for deres forslag.

Magic Mushrooms og de øvrige forslag i kunstudbuddet kan opleves i forhallen på Hovedbiblioteket frem til 5. april 2013.

Om kunstudbuddet

Opgaven er den første, største og mest bygningsintegrerede af de tre udbudsrunder, der bliver i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af Dokk1. I alt fem kunstnere har hver givet deres bud på udsmykning af undersiden af medierampen og det centrale opstigningspunkt i Dokk1.

De fem kunstnere, der har udarbejdet forslag er:

 • Elmgreen & Dragset
 • Martin Erik Andersen
 • Ann Lislegaard
 • Signe Guttormsen
 • Superflex

De fem kunstnere er udpeget af Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg, og det har været helt centralt at vælge kunstnere, som forventes at kunne håndtere opgaven, både hvad angår størrelse og husets særegne karakter og funktion.

Vinderforslaget er indstillet af Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg. Indstillingen er desuden udtryk for en enig udsmykningsgruppe, der består af Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg samt repræsentanter for hhv. schmidt hammer lassen, Realdania, Aarhus Kommune og de til processen knyttede konsulenter fra Team Profilen.

Kunstnerisk udsmykning – Urban Mediaspace Aarhus

I projektet Urban Mediaspace Aarhus er 1 % af byggesummen reserveret til kunst. Det betyder, at i alt cirka 16 mio. kr. skal bruges på kunst i Dokk1 og på de omkringliggende pladser.

Sammen med byggeriets arkitekter er der udpeget et antal steder i projektet, hvor man med fordel kunne integrere kunst.

Som succeskriterier for den kunstneriske udsmykning er det besluttet at:

 • Kunsten skal integreres i projektet. Den skal aktivere og supplere husets og havnepladsernes arkitektur på en inddragende og overraskende måde.
 • Kunsten skal have et så højt niveau, at den i sig selv tiltrækker besøgende.
 • Kunsten skal afspejle samtidskunst af høj kvalitet.

Det er Aarhus Kommune og Realdania, der i samarbejde med Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg gennemfører kunstudbuddene.

Som rådgivere på hele processen har Aarhus Kommune gennem et udbud valgt Team Profilen til at bistå både kunstfagligt og processuelt. Team Profilen består af Galleri Profilen, Pluss Leadership samt lederen af Horsens kunstmuseum.