x

Husets navn er Dokk1

Pressemeddelelse 15. oktober 2012

Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang med at opføre på Aarhus Havn. Efter en omfattende proces har hundredvis af borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og ikke mindst dommer-komitéen nu fundet frem til det endelige navn for huset.

Navnekonkurrencen om, hvad Aarhus’ nye Hovedbibliotek og Borger-service har stor opbakning blandt borgerne. Det vidner de cirka 1250 navneforslag om, som er strømmet ind i løbet af processen. Dommerkomiteen har blandt de indsendte forslag valgt, at det endelige navn for huset er Dokk1. Efter en god og grundig debat nåede dommerne enstemmigt frem til navnet.

Dommer lagde vægt på at det er et navn, der placerer bygningen i byen og sætter tanker i gang. Det giver associationer til havnen og livet der. Samtidig peger det fremad og er et sted, der kan lade os op og sætter os i forbindelse med omverden. Det er både folkeligt, mundret og skarpt på én gang.

Mange af de indsendte forslag har været fulgt af overvejelser om, hvad det nye hus kommer til at betyde for byen. Det vidner om, at allerede nu - flere år før Dokk1 står færdigt – er aarhusianerne optaget af huset.

Næste skridt - visuel identitet

Det næste skridt for Dokk1 bliver at få lavet en såkaldt visuel identitet. En visuel identitet er den grafiske fremstillingsform af navnet, som fremover skal være kendetegnende for huset.

Byens borgere får også mulighed for at få indflydelse på dette arbejde. I en glascontainer på Lille Torv arbejder designerne den 23. – 25. oktober 2012 med at finde de rette grafiske elementer til navnet.

Undervejs bliver det muligt for borgerne at følge processen og komme med kommentarer og forslag.

Den visuelle identitet er vigtig i forhold til den fremtidige kommunikation om huset og skal blandt andet integreres i husets skiltning og farvevalg.

Baggrund

Processen frem mod navnet

I juni 2012 vedtog Aarhus Byråd en proces for navngivning af det nye hus der bl.a. kommer til at rumme byens nye hovedbibliotek, Borger-service og Nordeuropas største automatiske p-anlæg.

Processen bestod af fire trin:

Fra 17. august til 5. september: Indsamling af navne via hjemmesiden www.hvadskalhusethedde.dk. Alle kunne bidrage med navneforslag. Resultatet blev en samlet bruttoliste med navneforslag. Blandt de deltagende trak vi lod om en Ipad.

5. – 16. september: Vi sorterede de cirka 1250 navnefor-slag og udvalgte 30 navne, der levede op til udvælgelseskriterierne for det endelige navn for huset.

17. september – 1. oktober: Afstemning blandt de 30 udvalgte navne via hjemmesiden www.hvadskalhusethedde.dk. Alle kunne stemme på deres favoritnavn og være med til at afgøre, hvilke 5-10 navne dommerkomitéen skulle vælge blandt.

2. oktober – 15. oktober: Dommerkomitéen tog stilling til de mest populære navne og valgte blandt disse navnet Dokk1.

Dommerkomité

 • En repræsentant for hver af byrådets syv partier. Rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen var formand for dommerkomitéen
 • Direktør for Realdania Hans Peter Svendler
 • Borgmester for Aarhus Kommunes Børn- og Ungebyråd Andreas Larsen
 • Repræsentant for Fællesrådene i Aarhus Jes Retbøll, Skødstrup Fællesråd

Udvælgelseskriterier for navn til huset

 • Navnet skal være dansk, men skal kunne fungere på engelsk.
 • Navnet skal bestå en test for betydning på andre sprog. Det må ikke have en uhensigtsmæssig betydning på fx kinesisk eller arabisk.
 • Navnet skal leve op til vision og værdier for huset.
 • Navnet skal favne de mange aktiviteter og interessenter, der er i huset.
 • Navnet skal kunne registreres.

Om Dokk1

Dokk1 bliver Aarhus’ nye, store Hovedbibliotek og Borgerservice, som skal formidle fremtidens medier og kommunale serviceydelser til borgerne.

Dokk1 danner rammerne for et åbent og tilgængeligt lærings- og oplevelsesmiljø, som giver mulighed for oplevelser og aktivitet såvel som ro, indlevelse og fordybelse.

Her kan besøgende forvente at møde engagerede medarbejdere, der er imødekommende og yder en service af høj kvalitet.

Med sine mange faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk bidrager Dokk1 til at fremme demokrati og fællesskab.

Dokk1 indeholder også et fuldautomatisk p-anlæg med plads til 1000 biler. Anlægget sætter nye standarder for brugervenlighed og skal tjene som eksempelprojekt og inspiration for fagfolk internationalt.

Dokk1 skal med visionær, robust og bæredygtig arkitektur være et ikon for vidensbyen Aarhus og vidne om en gentænkende og innovativ by.

Mere information

Find mere information på www.urbanmediaspace.dk

Fakta:

Urban Mediaspace Aarhus omfatter opførelse af Dokk1, et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området.

Dokk1 bliver Aarhus’ nye hovedbibliotek og skal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udleje.

Dokk1 og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Parter i projektet:

 • Aarhus Kommune er bygherre
 • Realdania og Realdania Byg er partnere
 • Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
 • schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
 • Alectia A/S er underrådgiver
 • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
 • NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder
 • Per Aarsleff A/S er entreprenør
 • Lödige er leverandør af det automatiske p-anlæg
 • COWI er byggeleder

Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 700 mio. kroner til projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Bidraget består dels i en investering i et innovativt parkerings-anlæg med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum.

Læs mere om projektet på hjemmesiden www.urbanmediaspace.dk

Pressebilleder: www.urbanmediaspace.dk/presse/pressebilleder

Pressemeddelelsen er udsendt af Aarhus Kommune.