x

Hvad skal huset hedde?

Pressemeddelelse 20. august 2012

Multimediehuset har været en midlertidig titel for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune er i fuld gang med at opføre på Aarhus Havn i byudviklingsprojektet Urban Mediaspace Aarhus. Nu får borgerne mulighed for at være med til at bestemme, hvad huset skal hedde.

Vi er ved at opføre et markant byggeri på en af de mest centrale pladser i byens nye bydel. Det er vigtigt, at bygningen får et velklingende navn, der ligesom bygningen selv skal være folkeeje,” siger borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard.

Lige fra de første tanker om et nyt Hovedbiblioteket – har der været lagt stor vægt på borgerinddragelse. En af de bærende tanker for projektet har været: ”Vi kan kun skabe et levende og aktivt hus ved at spørge de mennesker til råds, som skal bruge det.”

Det bliver et helt enestående og fantastisk hus, der kommer til at danne ramme om oplevelser, viden og medborgerskab. Bygningen bliver centrum i en helt ny bydel, der får Aarhus til at åbne sig op mod havnen. Det er min vision, at denne bygning kan gøre det samme for hovedbiblioteket, som byggeriet af ARoS gjorde for kunstmuseet,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen.

Det er borgernes individuelle og forskelligartede brug, der har medvirket til at forme huset, og som bliver bestemmende for indholdet og funktionerne i huset. Derfor er det også helt naturligt her i navngivningsfasen igen at gå til borgerne og bede om hjælp til at finde et godt navn til huset.

Multimediehuset bliver et af fyrtårnene på havnen, og det bliver et hus, der er åbent for alle. Derfor skal vi ikke underkende betydningen af, at vi får givet huset et navn, der klinger lokalt, nationalt og globalt. Jeg håber, at mange vil deltage i navnekonkurrencen, så huset kan få et navn, der vækker genklang,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Multimediehuset er et af elementerne i byudviklingsprojektet Urban Mediaspace Aarhus, som Aarhus Kommune udfører i partnerskab med Realdania og Realdania Byg. Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 700 mio. kroner til projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Bidraget består dels i en investering i et innovativt automatisk parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler siger: ”Multimediehuset bliver aarhusianernes nye hovedbibliotek og det bliver samtidig trækplastret i hele byudviklingen af Aarhus inderhavn. Derfor håber jeg, at aarhusianerne vil engagere sig i den åbne konkurrence, og jeg ser frem til at se nogle spændende og nytænkende bud på et navn til huset.”

Ideer til husets navn skal afleveres på hjemmesiden

www.hvadskalhusethedde.dk senest den 5. september. 

BAGGRUND:

I juni 2012 vedtog Aarhus Byråd en proces for navngivning af Multimediehuset.

Processen består af fire trin:

Frem til 5. september: Alle kan komme med forslag til navne på www.hvadskalhusethedde.dk. Resultatet bliver en stor bruttoliste med navneforslag. Der trækkes lod om en Ipad blandt alle deltagere.

5. – 16. september: Navneforslagene sorteres og der udvælges cirka 30 navne, der lever op til udvælgelseskriterierne for det endelige navn for huset.

17. september – 1. oktober: Afstemning blandt de cirka 30 udvalgte navne på www.hvadskalhusethedde.dk.

Alle kan stemme på deres favoritnavn og være med til at afgøre, hvilke 5-10 navne der sendes videre til dommerkomitéen.

2. oktober – 15. oktober: Dommerkomitéen vælger mellem de 5-10 mest populære navne det endelige navn for huset. Navnet offentliggøres.

Dommerkomité

Dommerkomitéen består af:

  • Rådmanden for Kultur og Borgerservice (formand)
  • En repræsentant for hver af byrådets syv partier.
  • Direktøren for Realdania
  • Borgmesteren for Aarhus Kommunes Børn- og Ungebyråd
  • En repræsentant for Fællesrådene i Aarhus

Udvælgelseskriterier for navn til huset

Navnet skal leve op til nogle særlige kriterier:

  • Navnet skal være dansk, men skal kunne fungere på engelsk.
  • Navnet skal bestå en test for betydning på andre sprog. Det må ikke have en uhensigtsmæssig betydning på fx kinesisk eller arabisk.
  • Navnet skal leve op til vision og værdier for huset.
  • Navnet skal favne de mange aktiviteter og interessenter, der er i huset.
  • Navnet skal kunne registreres. Det skal altså være ledigt og må ikke være taget i forvejen.

 Alle kan være med til at komme med forslag til navne for Multimediehuset og alle kan stemme på sit favoritnavn.

Vi offentliggør alle navneforslag på www.hvadskalhusethedde.dk og www.urbanmediaspace.dk.

Lidt om det nye hus

Det nye hus bliver Aarhus’ nye, store Hovedbibliotek og Borgerservice, som skal formidle fremtidens medier og kommunale serviceydelser til borgerne.

Huset er rammen for et åbent og tilgængeligt lærings- og oplevelsesmiljø. Her er oplevelser og aktivitet såvel som ro, indlevelse og fordybelse.

Her kan besøgende forvente at møde engagerede medarbejdere, der yder service af høj kvalitet. Med sine mange faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk bidrager huset til at fremme demokrati og fællesskab.

Huset indeholder også et fuldautomatisk p-anlæg med plads til 1000 biler. Anlægget skal sætte nye standarder for brugervenlighed og være et demonstrationsprojekt på, hvordan man kan gentænke parkering så der skabes plads til mennesker.

Der er desuden 10.000 m2 til udlejning i huset – hvem der kommer til at bo sammen med bibliotek og Borgerservice vides endnu ikke. Men det bliver et hus med mange forskellige aktører.

Huset skal med visionær, robust og bæredygtig arkitektur være et ikon for vidensbyen Aarhus og vidne om en gentænkende og innovativ by.

Læs mere om processen og om huset på www.hvadskalhusethedde.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Aarhus Kommune.