x

Frilægning af Aarhus Å

Pressemeddelelse 28. februar 2013

Nu starter tredje fase af byggeriet, og det betyder blandt andet, at vi den 4. marts 2013 tager fat på frilægningen af det sidste stykke af Aarhus Å.

Arbejdet med frilægning af Aarhus Å blev sat i gang efter en principbeslutning i Aarhus Byråd helt tilbage i 1989. Nu begynder sidste etape af det – i flere omgange – prisbelønnede byfornyelsesprojekt, der i de senere år i høj grad har bidraget til midtbyens unikke bymiljø.

Åboulevarden nedlægges

I forbindelse med frilægningen af det sidste stykke af åen nedlægger vi Åboulevarden på strækningen mellem Mindebrogade og Havnegade/Dynkarken.

Dermed mister Åboulevarden endegyldigt sin tidligere funktion som hovedfærdselsåre til Aarhus Havn – en funktion som Marselis Boulevard nu har overtaget, så den tunge erhvervstrafik ikke længere skal tværs igennem midtbyen.

Særligt miljø omkring åen

Arbejdet med frilægning af åen varer frem til efteråret 2015. Herefter løber åen igen i en åben, ubrudt linje gennem midtbyen og ud i havnebassinet. Sammen med etableringen af de nye pladser omkring Dokk1 skal frilægningen af åen være med til at styrke samspillet mellem byen, havnen og bugten.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue varetager indretningen af byrummet langs den sidste del af åen og sikrer, at materialerne har det rette samspil hele vejen til åens udløb i havnen. På den måde forlænges det særlige miljø omkring åen fra midtbyen til det nye havnebyrum.

Sluse- og pumpeanlæg

I forbindelse med åens frilægning etablerer vi også et stort pumpe- og sluseanlæg, der skal forbedre beskyttelsen af Aarhus Midtby mod oversvømmelser fra havet.