x

Vitaminer til den trængte byggebranche

Pressemeddelelse 2. marts 2012

Aarhus Kommunes byggeprojekt Urban Mediaspace Aarhus er i fuld gang. Nu starter udbuddet af de resterende entrepriser med prækvalifikationen til 18 fagentrepriser. Opdelingen af udbud i fagentrepriser forventes at medføre både økonomiske og kvalitetsmæssige fordele. Udbuddene har en samlet budgetsum på ca. 500 mio. kr. og bliver dermed en kærkommen vitaminindsprøjtning til byggebranchen, der har lidt under den kraftige opbremsning af bolig- og erhvervsbyggeriet.

Realisering af projektet Urban Mediaspace Aarhus blev påbegyndt i juni 2011 med etablering af byggegrube m.v. Der er derudover indgået entrepriseaftaler om ændring af kajforløb, drift af byggeplads, opførelse og lukning af råhus, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg.

Den 1. marts 2012 starter prækvalifikationen til en lang række af arbejder, der skal være med til at færdiggøre Urban Mediaspace Aarhus.

Det drejer sig om installationer og den såkaldte indvendige aptering af det nye Multimediehus samt om vejomlægninger og etablering af de nye havnepladser. Arbejderne vedrørende huset skal udføres i 2013 og 2014, medens vejomlægningerne og etablering af havnepladserne først afsluttes i 2015.

Fagentrepriserne omfatter blandt andet tømrer-, murer, maler, el- og VVS-arbejde. Aarhus Kommune har valgt denne udbudsform med opdeling i fagområder i modsætning til en udbudsform med storentrepriser, hvor én entreprenør har ansvaret for en række fag.

Udbudsformen er først og fremmest valgt for at gøre udbuddene attraktive for såvel store entreprenørfirmaer som mellemstore og mindre håndværksvirksomheder. Det forventes i den aktuelle markedssituation at kunne medføre økonomisk attraktive tilbud. Samtidig giver udbudsformen størst mulig sikkerhed for, at der entreres med specialiserede virksomheder med spidskompetencer inden for de enkelte fagområder.

Udbudsformen stiller til gengæld store krav til styringen af projektet, både på byggepladsen og i kontraktindgåelsen. De mange entrepriser betyder, at der bliver tale om en tilsvarende stor mængde af grænseflader, der skal afdækkes og styres. Dette opvejes imidlertid af de nævnte økonomiske og kvalitetsmæssige fordele.

Udbudsmaterialet kan findes på projektets hjemmeside: www.urbanmediaspace.dk

Citater:

Borgmester Jacob Bundsgaard:

”Aarhus er i øjeblikket præget af et historisk stort byggeboom, og de nye udbud på en halv milliard kroner ved Urban Mediaspace sætter ekstra skub i byggeriet og sikrer job i byggefagene på et tidspunkt, hvor mange brancher er trængt. Vi har derfor valgt en udbudsform, som tilgodeser de mindre og mellemstore virksomheder i og udenfor Aarhus for at sikre mangfoldighed, kvalitet og økonomisk attraktive tilbud.”

Rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen

”Jeg glæder mig over, at vi med dette udbud kan være med til at få sat gang i hjulene hos forhåbentlig mange lokale håndværkere. Det er med til at vise, at investeringer i kultur kan sikre og skabe arbejdspladser. Multimediehuset vil styrke os frem mod, at vi bliver europæisk kulturhovedstad i 2017. Det er et vigtigt skridt i at fastholde Aarhus som en aktiv og levende by.”

Rådmanden for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek:

”Jeg ser med stor tilfredshed på, at vi som offentlig virksomhed forsøger at tilgodese de mindre og mellemstore virksomheder, og ikke kun satser på de store aktører. På denne måde stimulerer vi mangfoldigheden i branchen og sikrer større konkurrence om opgaverne til gavn for såvel virksomheder som skatteborgere.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler:

”Fagentrepriseudbud på et projekt af denne størrelse er utraditionelt. Først og fremmest fordi fagentrepriser stiller større krav til sikker og omhyggelig styring end andre entrepriseformer. Så det bliver spændende at se hvilke erfaringer, man nu samler i Urban Mediaspace Aarhus, og om disse erfaringer vil kunne overføres til andre større byggerier.” 

Fakta:

Urban Mediaspace Aarhus omfatter opførelse af Multimediehuset, et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området. Multimediehuset bliver Aarhus’ nye hovedbibliotek og skal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udleje. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Parter i projektet:

- Aarhus Kommune er bygherre

- Realdania og Realdania Byg er partnere

- Rambøll Danmark er bygherrerådgiver

- schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver

- Alectia A/S er underrådgiver

- Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver

- NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder

- Per Aarsleff A/S er entreprenør

- Lödige er leverandør af det automatiske p-anlæg

- COWI er byggeleder

Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 700 mio. kroner til projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Bidraget består dels i en investering i et innovativt parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum.

Læs mere om projektet på hjemmesiden www.urbanmediaspace.dk