x

Urban Mediaspace Aarhus hjælper unge i uddannelse

Pressemeddelelse 15. juni 2012

NCC Construction Danmark A/S, Aarhus Kommune, Århus Produktionsskole og AARHUS TECH afprøver i fællesskab et nyt uddannelseskoncept, der har til formål at bidrage til, at flere unge kan få en uddannelse inden for bygge- og anlægssektoren.

Initiativet består i, at Århus Produktionsskole på byggepladsen for projektet Urban Mediaspace Aarhus opretter et produktionsværksted med plads til 10-11 unge. Det er meningen, at arbejdet på værkstedet sammen med entreprenørerne på byggepladsen skal afklare de unge i forhold til at tage en uddannelse inden for Bygge og anlæg - med håb om, at det kan føre til ordinære praktikpladser hos de involverede entreprenører.

Der er netop udbudt 18 fagentrepriser i tilknytning til projektet. For de entrepriser, der har et økonomisk indhold på over 10 mio. kr., stilles der krav om, at 7 % af de beskæftigede på byggepladsen skal være praktikanter. Samtidig stilles der krav til entreprenørerne om, at de skal indgå i arbejdet med at tilbyde de unge fra produktionsskolen praktisk arbejde under afklaringsforløbet.

Initiativet vedr. afklaring af de unge går således hånd i hånd med kravet til entreprenørerne om oprettelse af praktikpladser.

Ungdommens Uddannelsesvejledning, der hører under magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune varetager visitering af unge til skolen og stiller en koordinator til rådighed for initiativet. Indgåelse af uddannelsesaftaler formidles af AARHUS TECH.

NCC Construction Danmark A/S, der er entreprenør vedr. opførelse af råhus og å-afdækning m.v. samt derudover skal drive byggepladsen, stiller et antal praktikpladser til rådighed for initiativet. Endvidere varetager NCC det praktiske arbejde med etablering af de fysiske rammer for initiativet.

Foruden de unge, der får tilknytning til byggepladsen via Århus Produktionsskole, vil der hos entreprenørerne være en række praktikanter, der er rekrutteret på traditionel vis. Disse unge vil få mulighed for at indgå i et ungemiljø på byggepladsen, der kan indebære gensidig erfaringsudveksling og mindske risikoen for frafald.

Virksomhedsskolen starter i august 2012.

Læs mere om projektet på hjemmesiden www.urbanmediaspace.dk

Pressebilleder: www.urbanmediaspace.dk/presse/pressebilleder

Pressemeddelelsen er udsendt af Aarhus Kommune.