x

Herregårdshaver – før, nu og i fremtiden

Pressemeddelelse

26. september 2006

Historiske haver er en integreret del af de samlede kulturmiljøer, som udgør vores kulturarv. De bevaringsværdige historiske havers overlevelse i fremtiden er imidlertid truet. Realdania iværksætter nu en kampagne, som sætter fokus på bevaring og fornyelse af historiske haver - specifikt i form af herregårdshaver. Der er afsat 65 mio. kr. til kampagnen, som gennemføres i form af en række demonstrationsprojekter. I alt ni herregårdshaver er udvalgt til at deltage i kampagnen. Onsdag 27. september skydes kampagnen i gang med en workshop på Ledreborg Slot, hvor alle projektets parter indgår i en større vidensdeling.

Danmark har få, men vigtige haver med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der er af interesse som kulturarv. De historiske haver er imidlertid i et løbende forfald. Et forfald, som ikke umiddelbart sletter dem fra landkortet, men truer med at forringe og forenkle dem i en sådan grad, at de mister deres historiske og arkitektoniske værdi.

Store løbende udgifter til pleje er en væsentlig problemstilling i forhold til at bevare historiske haver - og ikke mindst herregårdshaver. Vedligeholdelsen af et haveanlæg er kostbar og arbejdskrævende, og kan sjældent udsættes fra år til år. Det handler derfor om at finde en balance, hvor de arkitektoniske og historiske værdier bevares på et niveau, der matcher de økonomiske ressourcer.

Hovedindholdet i Realdanias kampagne er udvikling, gennemførelse og formidling af en række demonstrationsprojekter, der kan anvise metoder for bevaring af herregårdshaver i fremtiden - både i kulturhistorisk, arkitektonisk og teknisk forstand. Konkret gennemføres ni demonstrationsprojekter, hvor Realdania finansierer 75-100 % af anlægsudgifterne mod en kontraktlig forpligtigelse for haveejerne om mønsterværdig pleje af haverne i en periode på minimum 15 år. Desuden forpligtiges ejerne til at åbne haverne for offentligheden.

Realdania indgår samarbejde med ejerne af følgende ni herregårdshaver:

 • Bregentved
 • Clausholm
 • Engelsholm
 • Holstenshuus
 • Knuthenborg
 • Løvenborg
 • Sanderumgaard
 • Søholt
 • Tirsbæk

Et afgørende element i kampagnen er havernes overlevelse i fremtiden. Fokus er således i høj grad rettet mod processen og ikke kun selve resultatet. Formålet med de konkrete projekter er derfor - udover selve bevaringselementet - også at undersøge og udarbejde nye og bæredygtige metoder til pleje og drift af haverne - tilpasset nutidige anvendelser og forhåndenværende ressourcer.

"Vores mål med denne kampagne er at synliggøre mulighederne for at bringe de historiske haver ind i fremtiden ved både at afsøge nye veje for bevaring og anvise målrettede metoder til pleje og drift", siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania, "Samtidig ønsker vi at skabe en offentlig interesse for kulturværdierne i de historiske haver - kampagnen kan forhåbentlig være med til at give danskerne en større bevidsthed om herregårdshavernes kulturhistoriske betydning.".

Yderligere oplysninger 

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf.: 70 11 66 66
For kontaktoplysninger på de enkelte herregårdshaver: se nedenstående fakta-ark

FAKTA

Kampagnens mål og indhold
Realdania sætter i et nyt initiativ fokus på bevaring og fornyelse af historiske haver – specifikt i form af herregårdshaver, som udgør en overvejende del af de samlede havekunstneriske kulturværdier i Danmark, og som i særlig grad er truet af store drifts- og plejeudgifter.

Kampagnen fokuserer på bevaring af værdifulde landskabelige kulturværdier ved at:

 • Synliggøre muligheder for at bringe de historiske haver ind i fremtiden ved at afsøge nye veje for restaurering, fornyelse samt målrettet pleje og drift
 • Skabe debat om metoder til bevaring af historiske haver, der både respekterer kulturværdierne og er bæredygtige i forhold til ejernes ressourcer
 • Skabe offentlig interesse for kulturværdierne i de historiske haver

Realdania har afsat kr. 65 mio. kr. til gennemførelse af det samlede initiativ.

Konkret gennemføres ni demonstrationsprojekter, hvor Realdania finansierer 75-100 % af anlægsudgifterne mod en kontraktlig forpligtigelse for haveejerne om mønsterværdig pleje af haverne i en periode på minimum 15 år. Desuden forpligtiges ejerne til at åbne haverne for offentligheden.

Processen
Realdania er initiativtager til den samlede kampagne, hvortil der er knyttet en arbejdsgruppe bestående af GHB Landskabsarkitekter som faglig rådgiver og Niras Konsulenterne som proceskonsulent. Projektet har tilknyttet en faglig følgegruppe og bliver endvidere til i samarbejde med førende eksperter på området i form af landskabsarkitekter, planlæggere og udvalgte ejere af historiske herregårdshaver.

Som udgangspunkt for initiativet har Realdania bedt fire fageksperter opstille en liste over de 30 mest umistelige herregårdshaver, udvalgt med krav om at de skulle være i privat eje, truede, geografisk spredt over landet samt repræsentere forskellige tidsperioder og bevaringsproblematikker.

De fire fageksperter er:

 • Annemarie Lund, landskabsarkitekt
 • Christine Waage, landskabsarkitekt og Ph.d.
 • Jette Abel, landskabsarkitekt
 • Steen Estvad Petersen, arkitekt og forfatter

De udvalgte herregårdshaver
Der er etableret mulighed for et samarbejde med ni herregårdshaver. De udvalgte haver er ikke udtryk for Danmarks mest umistelige herregårdshaver, men repræsenterer tilsammen en palet af demonstrationsprojekter, der beskriver relevante problemstillinger og udfordringer, som projektet har til formål at sætte fokus på.

Realdania indgår samarbejde med ejerne af følgende ni herregårdshaver: 

 • Bregentved (Sjælland)
 • Clausholm (Jylland)
 • Engelsholm (Jylland)
 • Holstenshuus (Fyn)
 • Knuthenborg (Lolland)
 • Løvenborg (Sjælland)
 • Sanderumgaard (Fyn)
 • Søholt (Lolland)
 • Tirsbæk (Jylland)

Yderligere information og kontakt

Bregentved
Anders Dolmer, 56 31 20 19, ad@bregentved.dk
www.bregentved.dk

Clausholm
Kim Berner, 86 49 12 00, kb@clausholm.dk
www.clausholm.dk

Engelsholm
Jesper Vognsgaard, 7588 3555, jesper@engelsholm.dk
www.engelsholm.dk

Holstenshuus
Ditlev Berner, 22 55 21 50, ditlev@holstenshuus.dk
www.holstenshuus.dk

Knuthenborg
Steffen Stræde, 54 49 34 00 eller mobil 4090 3401, sns@knuthenborg.dk
eller Jens Chemnitz Povelsen, 51 29 03 01, povelsen@mail.tele.dk
www.knuthenborg.dk

Løvenborg
Bolette og Christian Ahlefeldt-Laurvig, 59 47 11 00, cal@loevenborg.dk
www.loevenborg.dk

Sanderumgaard
Susanne Vind, 63 95 50 00, s.vind@sanderumgaard.dk
www.sanderumgaard.dk

Søholt
Frederik Lüttichau, 75 89 72 63, fl@engestofte.dk

Tirsbæk
Hans Henrik Algreen-Ussing, 20 33 12 60, hha-u@tirsbaek-gods.dk