x

Vedligeholdelsen af Hindsgavl Slot: En evig balancegang

Pressemeddelelse 22. marts 2017

Vedligeholdelsen af det 800 år gamle Hindsgavl Slot i Middelfart er en evig proces. For projektleder Thomas Halvorsen fra Realdania By & Byg handler det om hele tiden at finde balancen mellem at gøre slottet til et levende, attraktivt og velfungerende sted for de mange hotelgæster og bevare og værne om stedets originale arkitektur og detaljer.

Ca. 10.200 kvadratmeter, 21 bygninger og over 450 vinduer, døre og porte. Der er nok at holde styr på for projektlederen hos Realdania By & Byg, Thomas Halvorsen, når han fører tilsyn med det 800 år gamle Hindsgavl Slot i Middelfart. Antallet af vinduer og døre har han særligt godt styr på, for de kræver alle jævnligt et strøg med malerpenslen.

- Maling af vinduer og døre er en af de løbende vedligeholdelsesopgaver, og hen over året er der altid vinduer eller døre et eller andet sted på slottet, som skal vedligeholdes. Murværket holder vi også skarpt øje med, så vi kan tage småreparationer i opløbet. Nogle steder skal der ind imellem også fuges om, fortæller Thomas Halvorsen, der som driftsansvarlig hos slottets ejer, Realdania By & Byg, har haft sin gang på Hindsgavl Slot i små ti år.

- Maling af vinduer og døre er en af de løbende vedligeholdelsesopgaver, og hen over året er der altid vinduer eller døre et eller andet sted på slottet, som skal vedligeholdes. Murværket holder vi også skarpt øje med, så vi kan tage småreparationer i opløbet. Nogle steder skal der ind imellem også fuges om.

Thomas Halvorsen Realdania By & Byg

Vinduer, døre og murværk er imidlertid kun en lille del af projektlederens arbejde. Der er meget, som skal holdes under opsyn – lige fra det lille lysthus i slotsparken til den store lade, som for syv år siden blev ombygget til mødelokaler, lounges og konferencerum med plads til 500 spisende gæster.

I alt 21 store og små bygninger, som tilsammen – og med et fint begreb – udgør en del af ’Danmarks levende bygningsarv’: Et håndgribeligt spor af en fælles kulturarv, som vidner om tidligere tiders værdier, drømme og evner, og som skaber fællesskab og forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid.

Men uagtet stor kulturhistorisk og arkitektonisk betydning så vedligeholder hverken Hindsgavl Slot eller Realdania By & Bygs andre, fredede bygninger sig selv. De skal løbende vedligeholdes, passes og plejes for netop at forblive levende og velbevarede.

Store og små restaureringsopgaver 

For Thomas Halvorsen, som et par gange hver måned lægger vejen forbi Hindsgavl Slot, handler driften og vedligeholdelsen netop om balancegangen mellem at gøre slottet til et levende, attraktivt og velfungerende samlingssted for de mange hotel- og konferencegæster og bevare og værne om den originale arkitektur og detaljer.

Og detaljer er der mange af - som f.eks. de store medaljoner, som pryder begge sider af indgangspartiet ved slottets hovedindgang.

- Medaljonerne blev i 2012 genskabt efter de sørgelige rester, som var tilbage af de originale. Med hjælp fra bl.a. dygtige stukkatører lykkedes det os at genskabe de næsten 2½ meter høje medaljoner med alle deres detaljer, figurer, blomsterranker osv., fortæller Thomas Halvorsen om en af de restaureringsopgaver, som han har deltaget i på det klassicistiske Hindsgavl Slot.

Et helt andet eksempel på en restaurerings- og vedligeholdelsesopgave er dét arbejde, som han lige nu i gang med – nemlig at lægge nyt tag på de to sidefløje ved hovedbygningen, henholdsvis Fruerfløjen og Vestfløjen, hvor bl.a. hotellets reception befinder sig.

Løsninger på historiske udfordringer

Som projektleder har Thomas Halvorsen ansvaret for arbejdet med det nye tag, og det også ham, som sammen med rådgiver og håndværkere finder løsninger på de udfordringer, som uundgåeligt melder sig, når man har at gøre med en 800 år gammel bygning.

Ganske vist var det eksisterende tag ikke mere end ca. 40 år gammelt, men mange af tagstenene havde udtjent deres værnepligt. Til gengæld var bjælkerne, spærene og lægterne under tagstenene i langt bedre stand end forventet – trods deres mange år på bagen. Meget af træet kunne og skulle derfor bevares, og udfordringerne måtte løses med netop denne bevaring for øje.

- En af udfordringerne var, at vi skulle skifte remmen i murværket, dvs. dén rem, som bjælkelaget og taget hviler på. Normalt ville man lægge den ind samme sted som den eksisterende, men det var ikke muligt på grund af nogle stålbjælker. I stedet har vi - med god hjælp fra håndværkerne - fået remmen placeret et andet sted, forklarer Thomas Halvorsen, der ofte henter hjælp fra de håndværkere, som har haft deres gang på slottet i mange år og derfor kender stedet og dets præmisser særdeles godt.

Fingerspidsfornemmelse og omstillingsparathed

Netop stedets præmisser er en afgørende faktor i driften og vedligeholdelsen af slottet. Bygningerne er fredede, og det betyder, at de er underlagt en række restriktioner. Det er et vilkår, som ikke kan gradbøjes. Men lige så vigtigt er det – ifølge Thomas Halvorsen – at de håndværkere og rådgivere, som kommer på slottet, har den nødvendige fornemmelse for stedet.

- Det kræver både fingerspidsfornemmelse og omstillingsparathed at være håndværker på Realdania By & Bygs fredede ejendomme. Ikke kun Hindsgavl Slot, men også de øvrige ejendomme i porteføljen, siger Thomas Halvorsen og fortsætter:

- Håndværkerne skal være parate til at tænke i nye baner, hvis det viser sig, at den løsning, vi i første omgang havde udtænkt, ikke kan lade sig gøre. Hvis vi havde troet, at vi kunne trække et rør den lige vej fra ét sted til et andet, og det så viser sig, at bygningens originale arkitektur kommer i vejen – ja, så må vi bugte røret eller trække det en anden vej, siger projektlederen, som altid tager sig tid til at fortælle især nye håndværkere og samarbejdspartnere om Realdania By & Bygs mission om at restaurere, bevare og udvikle.

Til gengæld får han masser af begejstring og løsningsforslag i tilgift fra de mange håndværkere, som brænder for de fredede, historiske ejendomme.

Et kig ind under presenningerne

Når Thomas Halvorsen ikke tager sig kærligt af Hindsgavl Slot, er han at finde på mange af de øvrige Realdania By & Byg-ejendomme, som også skal vedligeholdes og holdes i drift. Romerhuset i Helsingør, tegnet af arkitekt Jørn Utzon, Odense Adelige Jomfrukloster, herregården Nørre Vosborg i Vestjylland og Jarmers Plads i København er blot nogle af de ejendomme, som jævnligt får besøg af den bygningskonstruktør-uddannede projektleder.

Torsdag den 20. april fortæller han meget mere om arbejdet med at vedligeholde Hindsgavl Slot og inviterer helt op på stilladset til et kig ind under presenningerne, hvor arbejdet med at omlægge taget på Fruerfløjen og Vestfløjen er lige nu i fuld gang.