x

Realdania By & Byg i Ilimanaq: Partnerskab skaber mærværdi i grønlandsk bygd

Pressemeddelelse 18. oktober 2016

I bygden Ilimanaq i Grønland er Realdania By & Bygs restaurering af to historiske huse i fuld gang, og i sidste uge satte avisen ’Grønlandsposten’ spot på restaureringsprojektet og partnerskabet, der bl.a. skaber regionalt og lokalt forankrede arbejdspladser.

Bragt i Sermitsiaq/Grønlandsposten i uge 41

Mærkbar merværdi i Ilimanaq
af arkitekt og projektleder Frants Frandsen, Realdania By & Byg

I bygden Ilimanaq i det nordvestlige Grønland sættes der i disse år konkret handling bag store ord som kulturarv, naturoplevelse, turismeudvikling og bæredygtighed. En lang række initiativer skaber mærkbar merværdi for den lille bygd og det omkringliggende område.

Da Realdania By & Byg i sommeren 2014 erhvervede to historiske huse i Ilimanaq i det nordvestlige Grønland, var det ikke blot startskuddet til en nænsom restaurering af de to fredede 1700-tals-huse; det var også startskuddet til et løft af hele området og en sammensmeltning af kulturarv, naturoplevelse, turismeudvikling og bæredygtighed.

Ambitioner og håb

Lige nu knokler lokale håndværkere med restaureringen af de to huse, så de i løbet af 2017 kan genåbne som indbydende formidlingscenter, restaurant og butik, der kan tiltrække turister, og dermed slås to fluer med ét smæk: Med restaureringen sikres ikke blot bevaringen af unik grønlandsk verdens- og kulturarv; via den offentlige adgang til de to huse sikres det også, at kulturarven formidles til så mange som muligt.

Og formidlingen stopper ikke her. Hele bygden Ilimanaq, de lokale beboere og det omkringliggende storslåede naturområde ved Ilulissat Isfjord kommer ligeledes til at spille en afgørende rolle for det samlede initiativ.

Sideløbende med restaureringen har de tre parter - Realdania By & Byg, Qaasuitsup Kommunia og rejseselskabet World of Greenland – nemlig sat flere skibe i søen: World of Greenland har opført 15 nye turisthytter i bygden, mens Qaasuitsup Kommunia har forbedret infrastrukturen med kloakering, ny vandforsyning og nye stiforløb samt forbedret anløbsforholdene i den eksisterende havn. Det hele er udført med lokal arbejdskraft, og når alle de nye tiltag åbner og skal drives videre, bliver det ligeledes med lokal arbejdskraft.

Ambitionen er, at projektet skal skabe udvikling og indtægter til lokalsamfundet på en måde, der sikrer en økonomisk og social bæredygtig udvikling med respekt for Grønlands kulturarv. Håbet er, at erfaringerne fra partnerskabet kan inspirere til det fremtidige arbejde med at bevare, anvende og udvikle Grønlands kulturarv.

Med projektet i Ilimanaq et det ambitionen at vise en projektmodel

- som iværksætter turismeudvikling og giver inspiration til andre steder i Grønland med lignende muligheder

- som skaber regionalt og lokalt forankrede arbejdspladser i bygge- og anlægsprocessen

- som udvikler og skaber blivende arbejdspladser i lokalsamfundet

- som genererer faglig læring og videndeling på både håndværksmæssigt og organisatorisk niveau

- som ser potentiale i lokalsamfundets kulturelle og menneskelige ressourcer

- som udvikler stedbundne værdier og potentialer til gavn for lokalsamfundets sociale og infrastrukturelle udvikling og stabilitet

- som muliggør, at udefrakommende investorer agerer i samarbejde og på lige fod med lokale/og eller nationale interessenter som sikrer afkast og økonomisk bæredygtighed i forhold til investeringen