x

Aftale om isfjordscenter på plads - arkitektkonkurrence i gang

Pressemeddelelse 15. juli 2015

Partnerskabsaftale om nyt isfjordscenter ved Ilulissat i Grønland er underskrevet, og arkitektkonkurrencen er sat i gang. Det er vigtige skridt på vejen mod en ny attraktion ved Ilulissat, der skal formidle områdets historie og betydningen af klimaforandringerne.

Qaasuitsup Kommune, Grønlands Selvstyre og Realdania har netop underskrevet en partnerskabsaftale om et kommende isfjordscenter ved Ilulissat nord for isfjorden Kangia, der er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv. 

Isfjordsprojektet vil tilføre verdensarvsområdet yderligere værdi, og samtidigt blive en spændende og attraktiv arbejdsplads. Det vurderes, at isfjordscentret rummer stort potentiale for isfjorden og Ilulissat som turistdestination. Det forventes, at 17.000 gæster vil besøge centret hvert år. Det vil både fungere som mødested for lokale beboere og for de internationale klimaforskere, stats-ledere og andre, der jævnligt besøger Ilulissat.

Besøgscentret bliver placeret i landskabet mellem byen og isfjorden – et spektakulært sted, hvor verdens klimaforandringer sætter sine tydelige spor. Centret skal formidle stedets historie, udvikling og betydning – og bl.a. fortælle historien om klimaforandringernes betydning. Ud over selve Isfjordscentret skal der etableres en ny gangforbindelse, så man kan bevæge sig mellem byen og centret. 

Arkitektkonkurrence i gang
Med Isfjordscentret lægges der op til en bygning af en beskeden størrelse opført i respekt og samspil med naturen på stedet. Samtidig er målet at skabe en bygning, hvor arkitektur og udstilling i verdensklasse understøtter Ilulissat som turistattraktion.

Hvordan stregerne præcis skal slås bliver afgjort i forbindelse med en international arkitektkonkurrence, som netop er sat i gang. Partnerskabet bag projektet har i tillæg til konkurrencen besluttet at forhåndsinvitere tre internationale teams, som alle udmærker sig ved deres unikke stedsforståelse. Det betyder, at de arbejder med et meget stærkt udgangspunkt i omgivelserne og naturen på det sted, hvor der skal bygges. De inviterede teams er:

Kengo Kuma and Associates, Tokyo, Japan
Rintala Eggertsson Architects, Oslo, Norge
Studio Other Spaces v. Olafur Eliasson og Sebastian Behmann, Berlin, Tyskland

Deadline for at tilmelde sig den internationale arkitektkonkurrence er den 1. september, og den endelige vinder vil efter planen blive offentliggjort i juni 2016.

Kommentarer
Borgmester i Qaasuitsup Kommune, Ole Dorph, siger om Isfjordscentret:

”For Ilulissat og Diskobugten vil Isfjordscentret blive en yderligere attraktion, der understøtter den ønskede vækst i turismen.”

Minister for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender i Grønland, Vittus Qujaukitsoq, tilføjer:

”Jeg ser frem til etableringen af Isfjordscenteret, som det første af flere regionale visitorcentre. Etableringen af regionale visitorcentre vil være en af hjørnestenene i den turismestrategi, Naalakkersuisut fremlægger til efteråret. Centret er også et flot eksempel på, hvordan det er muligt at igangsætte store offentlige projekter i partnerskab med eksterne finansieringskilder.”

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania siger:

”Klimaforandringerne er til at tage og føle på, og resultaterne ses tydeligt ved isfjorden i Ilulissat. Derfor er det også et oplagt sted at formidle denne vigtige problemstilling til både lokale og besøgende. Det bliver spændende at finde frem til de fysiske rammer for formidlingen, der på den bedste måde skal spille sammen med de spektakulære omgivelser på stedet.”

Økonomi
Det er anslået, at de samlede udgifter til etableringen af centret, inklusive udstillingsdelen, er 108 mio. kr. 

Realdania støtter Isfjordscentret med 75 mio. kr. under forudsætning af, at der fra grønlandsk side skabes bevilling for en medfinansiering i størrelsesordenen 23 mio. kr. Pengene søges via de bevilligende myndigheder tilvejebragt i et samarbejde mellem kommunen og selvstyret. 

På nuværende tidspunkt er alle udgifter til selve byggeriet og infrastrukturen på plads. Den sidste del af finansieringen, der vedrører udstillingsdelen, arbejdes det på at skaffe fra forskellige fonde.