x

Isfjordscenter i Grønland skal bringe turister tæt på klimaforandringerne

Pressemeddelelse 22. januar 2015

Realdania samarbejder med Grønlands Selvstyre og Qaasuitsup Kommunia om etablering af et Isfjordscenter i Ilulissat. Isfjordscentret skal være en driver for turismeudviklingen i området samt være hele verdens indgang til oplevelserne omkring den markante afsmeltning af indlandsisen.

Ilulissat ligger på Grønlands vestkyst ved Diskobugten, 250 km nord for polarcirklen. Isfjorden udgør et spektakulært sted, hvor verdens klimaforandringer udspiller sig for fuld udblæsning, og hvor besøgende har mulighed for at overvære en af verdens mest aktive, kælvende gletchere på helt tæt hold. I 2004 blev isfjorden optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

                              

Realdania har bevilget 83 mio. kr. til etablering af Ilulissat Isfjordscenter, mens der fra grønlandsk side bidrages med omkring 20 mio. kr. Der forestår nu en proces, hvor der skal skaffes finansiering til etablering af udstilling og formidling, og hvor projektet skal færdigudvikles og opføres.

Adm. direktør Jesper Nygård i Realdania fremhæver, at Ilulissat Isfjordscenter vil få stor værdi for Grønland og for verdens befolkning i øvrigt:

 

”De meget synlige spor af indlandsisens afsmeltning er ikke nogen nyhed for de mennesker, der bor på Grønland. Men med isfjordscentret vil der være unikke rammer til at vise og formidle for os andre – og for turister fra hele verden – nogle af de helt håndgribelige konsekvenser af klimaforandringerne. Vi ser i Realdania meget frem til det videre samarbejde med Selvstyret og Qaasuitsup Kommunia om færdigudvikling af projektet.”

 

Borgmester i Qaasuitsup Kommunia, Ole Dorph, siger:

 

”For Ilulissat og Diskobugten er Realdanias engagement en stor anerkendelse af regionens turismepotentiale og arbejde.”

 

Grønlands minister for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, siger:

 

”Denne type partnerskaber er netop det Grønland har brug for i den videre udvikling af turismeerhvervet. Isfjordsprojektet vil tilføre verdensarvsområdet yderligere værdi, og samtidigt blive en spændende og attraktiv arbejdsplads. Isfjordscentret er et flot eksempel på, hvorledes det bliver muligt at igangsætte store projekter i partnerskab med eksterne finansieringskilder.”

I 2004 blev isfjorden ved Ilulissat optaget på UNESCOs verdensarvsliste pga. sine unikke glaciologiske forhold og attraktive natur. I 4400 år har mennesker levet sammen med isfjorden, der tilbyder store forekomster af fisk og havpattedyr. Fiskeri og fangst er stadig vigtige aktiviteter i området, men isfjorden er nu også mødested for verdens klimaforskere, for statsledere der ønsker at sætte klimaforandringer på dagsordenen og for turister, der tiltrækkes af det dramatiske og særegne sted.

Realdania bidrager med godt 75 mio. kroner under forudsætning af, at der fra grønlandsk side skabes bevillingsmæssig hjemmel til en medfinansiering på ca. 20 mio. kroner.

 

Den grønlandske del af medfinansieringen søges fundet inden for eksisterende rammer i et samarbejde mellem Selvstyret og Qaasuitsup Kommunia.